Verwarming/boiler werkt niet

Inleiding

In veel campers wordt de Truma Combi-kachel ingebouwd. Al is deze onderhoudsvrij, er kunnen zich storingen voordoen. Er zijn drie verschillende soorten Combi-kachels: De C-serie, waarvan hier een foto en de nieuwere 4- en 6 series. Allemaal werken ze volgens hetzelfde principe: een gasbrander verwarmt lucht tot die heet is. Deze hete lucht gaat door een warmtewisselaar om het water in de boiler te verwarmen en wordt via een ventilator vervolgens de binnenruimte van de camper ingeblazen via een systeem van ringbuizen, de zogenaamde ringverwarming.

Het beste onderhoud!

De Truma is in principe echt onderhoudsvrij. Je hoeft de brander nooit schoon te maken, de schoorsteen niet te ontroeten etc. Er is maar één ding dat je moet doen om de Truma goed te onderhouden: éénmaal per jaar de Truma vol open te zetten, de ramen en deuren openen zodat de warmte weg kan en de Truma zo een half uurtje laten werken. Na die operatie is ie weer helemaal schoon en kan die er weer een vol jaar vol tegen aan.

Storingen

Heb je nog een ouder type van vóór 1997? Kijk dan even hier!
Om enig systeem in de lange lijst van mogelijke oorzaken te brengen heb ik ze maar gegroepeerd:

 1. Software is de weg kwijt;
 2. Een los gerammeld stekkertje of slecht contact;
 3. Onvoldoende of geen voedingsspanning;
 4. Onvoldoende gastoevoer;
 5. Wachttijd na gasfleswissel;
 6. Resetten foutcode
 7. Beveiligingsstoringen.
 8. Onverwacht: foute meting thermostaat!
 9. Water loopt weg uit boiler
 10. Opwarmen veroorzaakt vreemde stank
 11. De verwarming doet helemaal niets meer, geen foutcode.
Software is de weg kwijt

Maar eerst: De meeste storingen worden bij een Truma veroorzaakt door dat de software de weg kwijt is (kon wel een ontwerp van Bill Gates zijn ?) en dus helpt in 9 van de 10 gevallen een algehele reset. Dat kan op drie manieren:
1. via het bedieningspaneel; dit verschilt per type dus kijk dat even na in jouw handleiding;
2. via een resetknop op de boiler, en altijd- als je dat niet kunt vinden of ook niet werkt – ,
3. door alle stroom (zowel 230V als 12V) er af te zetten. Dus: wasknijper op de vorstbeveiliging (anders loopt al jouw water weg), stekker uit walstroom en de minpool van de accu loskoppelen. 30 seconden wachten en dan alles weer aansluiten. Ik durf te wedden dat hij het dan weer doet!

Ik was het zo beu dat ik er een extra schakelaar op gezet heb. In de “I” stand heeft de Truma gewoon voeding, in de II stand is de plus van de kachel verbonden met de min van de accu. Dat heeft als voordeel dat je door de schakelaar om te zetten de kachel onmiddellijk reset: de plus van de voeding van de kachel wordt immers aan de min gelegd, waardoor alle opslag in condensatoren e.d. onmiddellijk wegvloeit. Normaal moet je 1-3 minuten wachten om datzelfde effect te bereiken. Reuze handig, kan ik echt aanbevelen.

Een los gerammeld stekkertje of slecht contact

Door ervaring wijs geworden: de bevestiging van de 12voudige stekker van de stuureenheid naar de printplaat is een beetje fragiel en die wil nog wel eens los trillen. Op enig moment merk ja dan vreemde verschijnselen. Zo ging bij ons de ventilator op een gegeven moment op volle toeren draaien als we de boiler aanzetten, ondanks dat die op zomerstand, dus zonder verwarming, stond. Uiteindelijk hebben we het euvel kunnen verhelpen door het stekkertje, dat op de foto omcirkeld is, los te maken, de contacten op de printplaat schoon te borstelen en de stekker weer terug te plaatsen. Een paar jaar later viel de kachel in de winter op onverklaarbare reden uit, maar gaf ook geen foutcode. Ook daar was een slecht contact van deze stekker de oorzaak. Vandaar mijn advies: functioneert de Truma Combi niet naar behoren, controleer dan deze stekkerverbinding als eerste.

Onvoldoende of geen voedingsspanning

De Truma heeft voor een goede werking 15Watt tot 78 Watt nodig, dus een stroomsterkte van ruim 1 A tot ruim 6 A. Als jouw accu te zwak is geworden wil de kachel niet op- c.q. door-starten. Vaak doet hij het nog wel op standje 2, maar ga je hoger dan moet na een minuut de ventilator in een hogere versnelling waardoor die dan vol vermogen (6A) nodig heeft en de Truma in storing valt als dat niet geleverd wordt. Ook komt het wel eens voor dat er een zogenaamd massa-probleem is: voltage genoeg maar door een slechte massaverbinding is de geleverde stroomsterkte te laag en start de kachel niet op. Vaak start hij wel als je de motor start en dit duidt dan op de massa-probleem. Maak de kabels van en naar de Truma goed schoon en je zult zien dat de storing is opgeheven.

Hieronder de geluidsopname van een Truma Combi die een ratelend geluid maakt dat lijkt op een klepperende magneetklep. Door het openen wordt te veel spanning weggetrokken en klapt de magneetklep weer om, waardoor de spanning weer oploopt, de klep weer opent, dan de spanning weer inzakt enzovoorts. Vaak is een slecht massacontact daar de oorzaak van.

Klapperende Truma gasmagneetklep
Onvoldoende gastoevoer (6 mogelijke oorzaken)

a) De Truma kachel is een echte gas-slurper tot wel 420 gram per uur (jouw koelkast draait op die 420 gram wel twee dagen!). Sommige campeeraars controleren die gastoevoer door even te kijken of de gaskookplaat het doet, maar dat is niet voldoende. De gaspit gebruikt nog geen kwart van de kachel en als de fles bijna leeg is kunnen die gaspitten het nog goed doen, maar kan de kachel in storing vallen. Heb je een tweede volle fles aan boord, zet die er dan even op om kijk of de kachel nu wel blijft branden.

b) Een andere mogelijkheid doet zich in de winter voor bij LPG dampgasflessen: hoewel de fles nog “vol” aanvoelt, komt er geen gas meer uit. LPG bestaat uit een mix van butaan (dat gas wordt bij 4⁰ C) en propaan (dat gas wordt bij -42⁰ C.) Jouw propaan-gedeelte uit de fles is op en het butaan gedeelte blijft vloeistof omdat het te koud is. Gevolg: er stroomt geen gas meer naar de kachel.

c) Wat ook nog wel eens het geval wil zijn: de gasdrukregelaar is op zijn eind; deze gasdrukregelaars moeten tenminste elke 10 jaar worden vervangen, maar soms geeft die eerder de geest. Voor het branden van een kookvuur of de koelkast doet hij het nog uitstekend, maar de Truma reageert onmiddellijk met een storing bij een onvoldoend werkende gasdrukregelaar. Soms geeft de kachel/boiler bij het ontsteken een ploffend geluid. Deze plof komt doordat er te weinig gas in de verbrandingskamer stroomt en de verhouding zuurstof/gas niet optimaal is. De oorzaak is vaak een niet goed werkend gasdrukregelaar.

d) Naast de Crash-sensor zijn er ook campers die een slangbreukbeveiliging hebben of Gasstop; deze kan ook wel eens “uit” springen en dan blokkeert de gehele gastoevoer. Even de slangbreukbeveiliging weer activeren door de groene knop in te drukken en het euvel is verholpen.

e) En ja, Truma hoort dit niet graag,maar de monu- en duo-controller van Truma met crash-sensor is ook een heel storingsgevoelig apparaat; het blijkt dat die soms onregelmatig functioneert en op dat moment valt de Truma Combi in storing. Camperaars die daar vaak last van hadden hebben de Truma duc(mono)controller vervangen door een oude vertrouwde gasdrukregaal van nog geen tientje en de kachel brandde daarop vervolgens er lustig op los!

f) Tot slot: het komt nog wel eens voor dat de gasregelklep blijft hangen. Zo ook deze camperaar die op de site van Truma het volgende zegt: “ik heb een C3402 Trumatic kachel maar nadat ik ‘m aanzet springt het rode lampje aan en ja de gaskraan is open, mijn gas kooktoestel doet het wel gewoon maar mijn kachel geeft geen warmte. ik heb me laten vertellen dat ‘t het relais kan zijn van de gastoevoer dat vast zit. wie kan mij helpen?” Even de stroom er af halen en er weer opnieuw opdoen, dan is vaak de oorzaak verholpen. Overigens, komt het heel vaak voor dan ligt de oorzaak in de printplaat en die is bij Truma erg gevoelig voor storingen.

Wachttijd na gasfleswissel

Truma heeft een aantal onhebbelijkheden (eigenlijk veel te veel, maar ja, daar ga ik niet over). Als jouw gas op is verwissel je de gasfles, vergeet je niet om de slangbreukbeveiliging ook even te resetten en als het goed is brandt jouw kookvuur weer en gaat de koelkast verder met koelen. Maar ja, die Truma hè, die wil niet opstarten en geeft op het display foutcode 517. Hij wil het maar niet doen! Geen paniek. De beveiliging van de Truma is in werking getreden en om “onploffingsgevaar” te vermijden weigert hij gedurende 15 minuten om opnieuw op te starten, wat je ook doet. Dus: heb geduld en probeer de kachel pas na 15 minuten op te starten. En oh ja, leg jouw trui of vest vast klaar voor het geval het buiten 40⁰ vriest, want dan kan het in 15 minuten aardig afkoelen.

Resetten van de foutcode

Verhelpen van de fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

 1. Herstel de gastoevoer, bijvoorbeeld door een volle gasfles aan te sluiten.
 2. Bevestig of wis vervolgens de foutcode door het aantippen van de draai-/drukknop. Let daarbij op dat bij de eerste keer aantippen evt. alleen het achtergrondlicht van het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
 3. Als er sprake is van een warmtevraag, dan start de verwarming vervolgens automatisch.

Opm.: Als de fout 507, 516 of 517 op het bedieningspaneel van de verwarming wordt weergegeven, helpt het niet om het bedieningspaneel uit- en weer in te schakelen. Daardoor wordt de fout niet gewist, maar wordt de verwarming gedurende 15 minuten geblokkeerd. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de fout 507, 516 of 517 vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

Verhelpen van de knipperende fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

De foutcode 507, 516 of 517 knippert, omdat de verwarming zich in een blokkeertijd van 15 minuten bevindt. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door het uitschakelen van het bedieningspaneel van de verwarming of omdat de 12 V stroomtoevoer van de verwarming onderbroken was. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de weergegeven fout vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

 1. Wacht de 15 minuten blokkeertijd van de verwarming af. Schakel gedurende deze tijd het bedieningspaneel van de verwarming niet uit en onderbreek ook de stroomtoevoer niet.
 2. Zodra de blokkeertijd van de verwarming is afgelopen, wordt de fout niet meer knipperend, maar permanent weergegeven. Hij kan nu zoals hierboven beschreven worden gewist.
De overige beveiligingen op de Truma.

Er zijn meer beveiligingen ingebouwd in de Truma Combi’s dan jij vingers aan twee handen hebt, of, zoals een mede-camperaars het eens uitdrukte: “Truma heeft meer beveiligingen op zijn kachel zitten dan NASA op de Space-shuttle!”; en soms vraag je je af “waarom zit die beveiliging er op”? De meest voorkomende beveiligingen laat ik hier even de revue passeren:

 1. raamschakelaar geactiveerd: Heb je een raam boven de kacheluitlaat in de buitenwand zitten, dan bestaat de kans dat de verbrandingsgassen via het raam weer binnen in de camper terecht komen. Daarom zit er in dat raam een micro-switch die reageert als je het raam open zet. Dit signaal wordt aan de kachel doorgegeven en die slaat in storing.
 2. de kachel wordt te heet: als de temperatuur rondom de kachel te heet wordt dan slaat de kachel ook in storing. Mogelijke oorzaken zijn er twee: je hebt niet genoeg klepjes in de ringverwarming open staan, waardoor de hete lucht niet “op tijd” weggeblazen kan worden. Een andere mogelijkheid is dat de één van de pijpen van de luchtverwarming is losgeschoten, waardoor de hete lucht rond de kachel blijft hangen.
 3. Controleer ook even of jouw gasbranders van de kookplaat het doen. Zo niet, dan krijg je geen gas. Dit kan zich voordoen als de Crash Control is aangeslagen of de slangbreukbeveiliging in jouw slang, vlakbij de fles. Druk die laatste even in, dan is hij weer open. De crash-Control (het groene knopje op de gasdrukregelaar moet je wat langer ingedrukt houden. Ik doe het altijd met een pen want je moet hem echt helemaal goed indrukken (en dat lukt niet met de vinger) en ook even, zo’n 5 seconden vasthouden.
 4. Heb je LPG dan is voor jou het volgende van belang. De Truma ‘s kunnen niet goed tegen alleen butaan; butaan is te heet en de kachel slaat dan in een beveiliging. Heb je in de winter jouw kachel gebruikt met LPG dan bestaat de mogelijkheid dat alleen het propaangedeelte uit het LPG is verbruikt, omdat het butaan-gedeelte door de kou niet in gasvorm aanwezig was. Wordt het daarna weer warmer en jij wilt desalniettemin de kachel/boiler gebruiken dan kan het zijn dat er te veel butaan in jouw tank/fles zit en de kachel in storing valt. Hang er dan een andere fles aan of tank weer wat “verse” LPG (of desnoods propaan).
 5. De accuspanning is te hoog: hoewel jouw kachel uitsluitend op gas werkt heeft hij toch stroom nodig: stroom voor de ontsteking van de brander als hij op basis van de thermostaat weer aan moet en stroom voor de ventilator om de warme lucht rond te blazen. Deze beveiliging werkt ook als de spanning te hoog wordt (boven de 14,7 V) ter bescherming van de elektronica van de kachel zelf.
 6. Als het groene ledje wel brandt maar het gele ledje ook en de kachel start niet op terwijl de boiler het wel doet, dan werkt waarschijnlijk jouw temperatuur-voeler niet. Bij de meeste fabriekscampers zit die voeler boven de deur ingebouwd. Het is een klein zwart dopje, waarachter een temperatuurgevoelige NTC of PTC weerstand schuil gaat. Hier kan sprake zijn van een los contact of van een defecte weerstand zelf.
 7. Één van de 10 andere beveiligingen is in werking getreden (verbrandingslucht-temperatuur buiten de marges, elektronica-storing (6x stuks), afvoer verbrandingsgassen niet correct e.d.). De remedie hiertegen is kachel uitzetten, twee minuten wachten en opnieuw proberen. Soms moet je dit een paar keer herhalen.
 8.  In 99 van de 100 gevallen is het een slechte verbinding van één van de 2 tot 4 stekkertjes (afhankelijk van type) op jouw printplaat. Haal de deksel eraf, neem een foto van de printplaat met stekkertjes (dan weet je later waar precies welk stekkertje zat!!), haal de stekkertjes er af, maak de contactpunten schoon en zet ze er weer op. Wel voorzichtig: bij sommige typen is het stekkertje heel fragiel (en dat is ook meestal de oorzaak). Mocht dit geen resultaat hebben dan zul je uiteindelijk de Truma-storingsdienst moeten gaan waarschuwen; veelal vervangen die dan jouw printplaat tegen de somma van (vanaf) € 200,-
 9. Heel af en toe blijkt het euvel in de temperatuurvoeler te zitten. Dit is een gewone temperatuurgevoelige weerstand, verpakt in een zwart dopje dat meestal boven de toegangsdeur van de camper wordt geplaatst. Als die stuk is krijgt de verwarming geen signaal om aan te slaan. Een eerste indicatie dat die temperatuurvoeler de oorzaak is krijg je al doordat het groene ledje van de verwarming brandt (dus het signaal “niets aan de hand”) of omdat er op de iNet geen storing verschijnt. Als je de temperatuurweerstand afkoppelt en de beide draadjes doorverbindt zul je dan zien dat de kachel onmiddellijk aanspringt! Tijdelijk werkt jouw thermostaat dan niet meer en zul je handmatig aan/uit moeten zetten. Het onderdeel is Truma FRA310.319-1
 10. Ook heel gevoelig is de aanzuiging van de te verwarmen lucht; wanneer daar sprake is van een kleine blokkering (door een papieren zakdoek of een plastic zakje) dan valt de Truma ook in storing (fout in de temperatuursensor of iets dergelijks). Check daarom alle in- en uitlaten (ja, ook die!).
 11. Mocht helemaal niets helpen dan kun je altijd nog “His Masters Reset” proberen. Een storing in de software van de verwarming valt soms op te lossen door de Truma geheel los te koppelen van de stroomvoorziening, waardoor die zich bij een herstart geheel reset. Dit kan het handigst door de accu even af te koppelen, maar pas op! Dan gaat jouw vorstbeveiliging ook open en stroomt jouw drinkwater weg! Dus eerst even een wasknijpertje op de vorstbeveiliging zetten en dan pas de accu afkoppelen. Één minuut wachten (duurt langer dan je denkt!) en dan weer de accu aansluiten. Keep your fingers crossed. Hoepen dat hij nu weer normaal doet.

Nu hebben de nieuwe Truma Combi’s een reset-knop op hun apparaten zitten. Mocht je de Truma dus met geen mogelijkheid weer aan het werk krijgen, kijk dan daar eens na. Zie de figuur afbeelding 7 hiernaast: verwijder het klepje en links zit een rode resetknop. Even indrukken, klepje weer terugzetten en nogmaals proberen te starten.

Mocht het bovenstaande niet tot een oplossing hebben geleid, dan is de volgende actie misschien gewenst: haal de printplaat uit de Truma, maak alle elektrische aansluitingen en soldeerpunten schoon met een wattenstaafje, gedrenkt in alcohol. Neem vervolgens de stekker-contacten onderhanden met een heel fijn waterproof schuurpapiertje zodat eventuele roest en andere corrosie weggehaald wordt. Zety de printplaat weer terug en bevestig de stekkertjes. De kans bestaat nu dat hij het verder weer een tij probleemloos doet.

De nieuwere Truma Combi’s hebben een knippercode op hun bedieningsschakelaar zitten: het rode lampje knippert dan een aantal keren achter elkaar (allemaal korte flitsjes). De latere versies hebben een knippercode gekregen (kort en lang afwisselend door elkaar). En de nieuwste series hebben een LCD-bedieningspaneeltje waarop een vlammetje gaat knipperen als er een fout/beveiliging optreedt. Door de draaiknop naar de positie van het waarschuwingssymbool te draaien en daarna de draai-drukknop aan te tikken, verschijnt de storingscode op het scherm.

Onverwacht: foute meting thermostaat

Van een medecamperaar: Gisteren stopte onze Truma dieselkachel er mee. Alleen water warmde hij nog wel, maar de verwarming deed het niet. Het was in de camper nog 17 graden en zelfs bij het instellen van de max. temperatuur van 30 graden gaf hij geen kik. Geen storingsmelding op de display. Na herhaalde resets van de kachel nog steeds geen resultaat. Het enige wat ik me kon bedenken was dat de voeler voor de temperatuur stuk zou zijn al gaf die geen storingsmelding aan. Bij het willen demonteren van deze voeler merkte ik op dat de wand waar deze voeler op gemonteerd is, wel heel erg warm was. Na even zoeken kwam ik erachter dat de winterplaten op de openingen van de koelkast ervoor zorgden dat de warmte van de koelkast niet genoeg kon worden afgevoerd en werd geabsorbeerd in de houten wanden en dat dus doorgaf aan de sensor. Winterplaten gedemonteerd, af laten koelen en de kachel deed het weer. Ik deel deze informatie omdat toeval is dat wij deze link legden naar de platen van de koelkast en jullie deze zoektocht misschien wel kunnen besparen.
(Met dank aan Mariëlle en Dirk)

Water loopt weg uit de boiler

Loopt bij jou het water weg uit de boiler als je de kraan aanzet? Dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Je hebt de antivries-beveiliging nog open staan. klik hier voor een afbeelding.
2. Jouw ontluchtingsklepje (nr 7 in de detail-tekening hieronder) blijft hangen of sluit niet goed. Deze zit boven in de boiler en er zitten twee slangen aan vast: één waterleiding, waar het hete water uit komt en de andere zijde is de ontluchting, nodig om de lucht weg te laten vloeien als je de boiler vult. Zodra de boiler vol is, gaat het klepje dicht (is eigenlijk een kogeltje dat dan de leiding afsluit). Wanneer de waterslang naar boven wijst wil daar nog wel eens water in blijven staan en als het dan gaat vriezen dan vriest het ontluchtingsklepje stuk. Vervanging van dit onderdeel is heel eenvoudig, een nieuwe kost € 15,- inclusief ontluchtings-slang en zet dan het vlakke deel van het onderdeel – dus zonder ribbels van de slangtule – naar beneden, zodat er geen water in kan blijven staan. Op de afbeelding staat die dus precies fout!!

Opwarmen veroorzaakt vreemde stank

De Truma combi 3000 en 6000 serie geven soms bij het opwarmen (vooral van het water in de boiler) een vreemde, petroleum-achtige geur af. Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken voor aan te wijzen:
1. Foutieve aanleg door de camperfabrikant.
De geur wordt veroorzaakt door de luchtslangen die aan de kachel zijn aangesloten, in de meeste gevallen zijn het er vier, en de kortste slang veroorzaakt dit probleem. De camperfabrikant is hier de schuldige van dit probleem, ze houden zich niet aan de inbouw installatie, zie onderstaande tekening. Ook was een geval bekend waarbij de camperbouwer de combi heeft geinstalleerd zonder zich af te vragen of het materiaal waarop hij stond wel tegen de hitte kon. Klik hier als je de inbouwinstructies wilt nalezen (document in 15 talen)

2. De isolatie van de afdekkap boven de ventilator. Er is een terugroepactie van Truma geweest om de kap te voorzien van isolatiemateriaal, maar niet alle eigenaren hebben daar gevolg aan gegeven (of wisten het niet). Het kan overigens geen kwaad: de hitte is niet zodanig dat er kans op brand ontstaat (want dan hadden volgens de Europese veiligheidseisen alle Truma’s terug geroepen moeten worden). Je kunt er dus weinig meer aan doen, tenzij je er mee terug gaat naar de dealer om de kap te laten isoleren.

De verwarming doet helemaal niets meer, geen foutcode.

Wanneer jouw systeem, ook na een complete reset, helemaal niets meer doet, geen enkele led oplicht en er ook geen foutcode (knipperende led) zichtbaar is dan kunnen daar die oorzaken voor zijn:
1. de voeding ontbreekt geheel; controleer daarom de zekeringen op jouw verdeelblok en meet even of er 12V aan komt bij de Truma;
2. De stekkertjes van het bediendeel op de printplaat zijn los gekomen, of
3. het bediendeel, de instelknop, is stuk.
Die laatste is vrij prijzig (ruim € 175,-), gaat bijna nooit stuk, maar een medecamperaar heeft het meegemaakt in een camper van 2010.

Truma foutcodes

Download hier de oude complete foutcode-lijst van Truma (255 stuks) en hier de laatste lijst (57 pagina’s!) van foutcodes uit 2018 De eerste lijst van 255 stuks is geldig voor de Truma/Combi’s met de draaischijf als bediening, de laatste voor diegenen die een iNet hebben.

Hieronder de betekenis van al die codes bij de verschillende types (als je op de foutcode-lijst klikt opent die in groot scherm):

Truma C, 4 of 6-serie:

Nieuwere Combi E-types:

Truma met Display (E en iNet-versie)

Temperatuur kalibreren bij iNet

Heb jij een iNet op jouw Truma, dan kun je de temperatuur – die immers in graden instelbaar is, anders dan op nummers 1 – 9 bij de andere Truma thermostaten – kalibreren mocht het in jouw camper warmer of kouder worden dan de ingestelde temperatuur. Stel dat je een kleine camper hebt en de temperatuur in de camper loopt op naar 24⁰C terwijl jij de thermostaat op 21⁰C hebt staan. Je moet dan dus de standaard OFFSET 3⁰C naar beneden bijstellen. Dit doe je als volgt: Ga naar Service-menu, tik achtereenvolgens zodat INDEX, LICHT, SPR voorbij komt, de volgende dan is OFFSET. Met de knop linksom gaat het in stappen van 0,5⁰C omlaag tot maximaal -5⁰C. In het gegeven voorbeeld moet je de offset dus op -3⁰C zetten. Als je klaar bent tik je weer op de draaischijf of houdt hem ingedrukt.

En heb jij nog een type van vóór 1997

Je zou het haast niet geloven, maar er rijden nog campers die een oude Truma Boiler B10 van vóór 1997 hebben, meestal in combinatie met een S3000 gevelkachtel van Truma.
Wees blij, want die doen het bijna altijd! Eigenlijk zit er maar één kwetsbaar onderdeel in het besturingspaneeltje en dat is de NTC, de temperatuurgevoelige weerstand die als thermostaat geldt. Die wil nog wel eens stuk gaan en dan slaat de kachel niet meer af als de temperatuur bereikt is. Helaas is het besturingspaneeltje niet meer te krijgen en de opvolger van de Truma C6001 werkt niet. Dan zul je zelf aan het knutselen moeten, maar moeilijk is het niet.

De boiler doet het niet

Gaat het rode lampje van de boiler branden en slaat de boiler dus niet aan, dan zijn in aflopende volgorde de meeste storings-oorzaken:

 1. onvoldoende gas-toevoer; controleer of jouw fles nog voldoende vol is. Denk ook aan het algemene probleem van LPG in de winter!
 2. Heb je de camper net uit de stalling gehaald of net een fles verwisseld? Het kan zijn dat er nog lucht in de leiding zit en door het thermokoppel blijft de gasklep maar heel even open, niet lang genoeg om alle lucht uit de leiding te krijgen. Je zult de boiler een paar keer (en soms wel 10 keer, afhankelijk van de lengte van de gasleiding) moeten herstarten.
 3. de afdekkap van de schoorsteen zit er nog op; de schoorsteen zit altijd aan de zijkant/achterkant en kan zijn voorzien van een afdekplaatje tegen water inlaat bij het wassen. Misschien ben je vergeten die er waar af te halen?
 4. onvoldoende accu-spanning? De automatische piëzo-ontsteking heeft voldoende spanning nodig om te werken.
 5. De overdruk-overloop is verstopt; het komt niet vaak voor, maar die overloop wil bij langdurig stil staan (niet gebruik van de boiler) wel eens verstopt raken. Goed uitzuigen of met een een pijpenrager, klein formaat (je moet het vuil niet er verder in duwen!), roeren. Je vindt de overloop net onder de schoorsteen waar een klein buisje zichtbaar is. Heb je die niet, dan gaat de overloop naar buiten via de vloer en zul je die dus daar, net naast de boiler moeten zoeken.

(Oorspronkelijk opgesteld:30 december 2018) Laatstelijk gewijzigd: 22 januari 2023