Is de km-stand verzet?

Als je een tweedehands camper wilt kopen en je gaat wat snuffelen op de markt dan zie je heel veel campers tussen de 10 en 15 jaar oud die rond de 100.000 km hebben gelopen; je ziet bijna geen uitschieters naar boven. Dat valt op en als ik naar mijn camper kijk van 10 jaar oud met 130.000 km op de teller dan heeft een 15-jarige met 100.000 km op de teller wel verbaasd weinig gelopen. Al snel komt het vermoeden op dat de kilometerstand is teruggedraaid.

Legaal of illegaal?
(Embedded foto van Easyimport.nl)

Het kan beide! Een legale verlaging van de kilometerstand heet kilometerstand correctie. Dit kan als bijvoorbeeld de kilometerteller is vervangen of computer is omgewisseld waardoor de kilometerstand onjuist is, de board computer en kilometerteller niet goed samenwerken of de autodocumenten (bij invoer) een andere stand aanwijzen. Is dat het geval dan kan op legale manier de stand gecorrigeerd worden en ook bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, worden vastgelegd.

Maar waar iets legaal kan, zal het ook wel illegaal kunnen. En jawel hoor, ook illegaal kan de kilometerstand zijn aangepast (meestal dan teruggedraaid om de auto/camper “jonger” te laten lijken!). Dit is sinds 6 januari 2014 verboden, want toen is het hoofdstuk IVB “Tellerstanden” in de Wegenverkeerswet opgenomen. 1) Op overtreding van die bepalingen staat op grond van artikel 176 Wegenverkeerswet een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (€ 20.500,- norm 2018)

Hoe kun je vaststellen of er met de kilometerstand is geknoeid?

Daarbij moet je onderscheid maken in een Nederlandse Camper of een ingevoerde Camper.

Nederlandse Camper:

In Nederland wordt de kilometerstand verplicht vermeld op de APK en aan de RDW doorgegeven. Koop je in Nederland een camper dan kun je bij de RDW het oordeel raadplegen over de laatst opgegeven kilometerstand; als de geregistreerde tellerstand telkens hoger is dan de daarvoor geregistreerde tellerstand, dan oordeelt de RDW dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. Je krijgt voor deze gratis service nog niet de beschikking over de werkelijk opgegeven kilometerstand.

Twijfel je er aan of de kilometerstand wel juist is, dan kun je de eigenaar vragen een door de RDW uitgereikt Tellerrapport te overleggen. Dit Tellerrapport kan alleen de eigenaar met behulp van het DigId aanvragen en kost € 2,04

Een ingevoerde Camper:

Heb je te maken met een ingevoerde Camper dan wordt het een stuk moeilijker om vast te stellen of er met de kilometerstand geknoeid is. En denk nou niet dat het moeilijk is om een digitale kilometerstand terug te draaien. Op internet vind je complete handleidingen hoe je dat als leek moet doen en ook op Youtube vind je filmpjes die je het laten zien; kinderlijk eenvoudig lijkt het. Maar ook hier: schijn bedriegt. Het is inderdaad kinderlijk eenvoudig om aan de buitenkant de kilometerstand te wijzigen, maar in de computer van de motor van de camper blijven de oude standen geregistreerd; met andere woorden, een dealer kan die computer uitlezen en jou de geschiedenis vertellen.

Dit weten de echte boeven ook, en daarom hebben die wel een wat ingewikkelder methode ontwikkeld. Wijzigen professionals de kilometerstand, dan doen ze het goed, zodat sporen van hun misdrijf niet meer eenvoudig te traceren zijn.

Komt de camper uit Duitsland, dan kun je het daar bekende TÜV-rapporten op (laten) vragen; dit rapport kun je vergelijken met de Nederlandse APK en hierop zie je elke keer de geldige kilometerstand vermeld staan.

Daarnaast heb je nog 8 andere manieren om te kunnen ontdekken of er gerommeld is met de kilometerstand:

 1. Een goede verkoper zorgt er voor dat alle onderhoudspapieren en facturen bij het voertuig zitten; zo niet, vraag daar dan naar.
 2. Elke auto heeft een standaard serviceboekje, waarin de onderhoudsgarage de beurten afstempelt. Wees wel op je hoede, want er bestaat een circuit/handel in vervalste serviceboekjes. Desnoods bel je even met de garage wiens stempel op het serviceboekje staat!
 3. Neem contact op met de vorige eigenaar. In Duitsland staat die op het kentekenbewijs, de Fahrzeugbrief. Die moet de importeur bij het invoeren van het voertuig overleggen aan de RDW en een goede verkoper heeft daarvan minstens een kopie.
 4. Ook al heb je te maken met een auto met een Nederlands kenteken, dan nog kan de auto ingevoerd zijn. Kijk maar eens naar de ‘Datum eerste toelating’ en ‘Datum eerste afgifte Nederland.’: is die verschillend dan is het voertuig ingevoerd.
 5. Wat velen niet weten is dat bij moderne auto’s de kilometerstand ook in andere onderdelen, zoals autosleutels of startonderbreker (standaard in de Fiat Ducato) worden opgeslagen; deze kun je door de merkdealer laten uitlezen.
 6. Kwaadwilligen kunnen dan wel de digitale teller met de juiste software bewerken en manipuleren, maar de externe registratie van de kilometerstand, daar kunnen ze niet bij. Veel merken houden ook de kilometerstand bij aan de hand van het chassisnummer. Vraag de dealer of dat bij jouw camper ook het geval is en zo ja, dan wil hij die vast wel even opvragen.
 7. Kijk ook eens even naar de leeftijd van de banden aan de hand van het DOT-nummer (zie “Banden op de camper” als je niet weet hoe je dat moet doen). Kan die leeftijd kloppen met de leeftijd van de camper? Is een relatief nieuwe band versleten dan weet je in ieder geval dat de laatste jaren er veel kilometers mee zijn gereden. En daarnaast geeft slijtage aan bestuurdersstoel, de slijtage aan de pedaalrubbers en de slijtplekken op de mat aan de bestuurderszijde ook een indicatie over het aantal kilometers; grove slijtplekken en lage kilometerstanden kloppen dan niet met elkaar.
 8. Gebruik jouw gezond verstand: wat te mooi is om waar te zijn is dat meestal ook niet. Is de combinatie kilometerstand-vraagprijs te mooi om waar te zijn, dan is er waarschijnlijk mee gerommeld!
En wat te doen als naderhand blijkt dat er gerommeld is met de kilometerstand?

Heb je van een particulier gekocht dan ligt de bewijslast bij jou om aan te tonen dat de verkoper daar van op de hoogte was dan wel kon zijn. Dat is een lastige positie; jijzelf hebt ook een onderzoeksplicht en waarschijnlijk had je het gerommel met de kilometerstand ook zelf vóór de koop kunnen ontdekken.

Heb je echter bij een professionele verkoper gekocht dan liggen de zaken voor jou heel anders. Een professionele koper moet instaan voor zijn product. Daaronder valt ook de juistheid van de kilometerstand; is er met de kilometerstand gerommeld, dan kun je de koopovereenkomst laten ontbinden of een schadevergoeding eisen.

Er zijn al veel rechtszaken daarover gevoerd en (bijna) elke keer heeft de verkoper verloren. Zie onder andere:

 1. Rechtbank Midden-Nederland d.d. 2-11-2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:6317): Geslaagd beroep op dwaling bij aankoop auto, vanwege teruggedraaide kilometerstand. Dit volgt uit het uitlezen van de autosleutels en uit het onderhoudsboekje.
 2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 30-09-2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:7521): Consu-mentenkoop van een tweedehands auto. Kilometerstand blijkt achteraf onjuist. Op grond van vaste rechtspraak heeft de professionele verkoper de juistheid van de kilometerstand stilzwijgend gegarandeerd.
 3. Rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 5-4-2006 (ECLI:NL:RBZLY:2006:AX6836): Dwaling. Terugdraaien van de kilometerteller. Vernietiging van de koopovereenkomst op grond van art. 6:228 BW en vergoeding van de gemaakte kosten

En zo zijn er nog vele meer!

laatstelijk gewijzigd: 26 augustus 2018


1) Artikel 70m
Het is eenieder verboden om de tellerstand van bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde categorieën motorrijtuigen die dienen te zijn ingeschreven en tenaamgesteld zodanig te wijzigen of te doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand.

Artikel 70n
1 Door de Dienst Wegverkeer erkende bedrijven verstrekken in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen aan de Dienst Wegverkeer de tellerstand van een motorrijtuig dat dient te zijn ingeschreven en tenaamgesteld.
2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de tellerstand wordt verstrekt.