Ede Staal

Ze woonden soamen in ‘n hoeske
Zai was wat stief van reumetiek
Toch konden de zok hail nuver redden
In ‘t lutje hoeske achter diek

De kinder waren al laank de deur oet
Toch kwamen ze voak nog op ‘t ol stee
En mainstied hadden ze ‘t over vrouger
Din wizzen z’apmoal wat e zee

refr.:
‘t Het nog nooit, nog nooit zo donker west
Of ‘t wer altied wel weer licht

Zes hounder en ‘n olde sege
‘n Swientje op ‘t hok en ‘n kaampke laand
En twijmoal doags even over ‘t loantje
En din huil opoe hom bie d’haand

Zien haile leven haar e aarbaid
En moeke mit acht kiender thoes
Bie zummerdag hail vroug aan’t maaien
En pas om melkenstied bie hoes

Toun op ‘n zundag in december
Krigt opa ‘t zomor zo benauwd
Zien dochter brengt hom din noar stad tou
Omdat ze t’aiglieks nait vertraauwt

En anderdoags is e overleden
‘t Het mie veur ‘t olske zo begroot
Meschain was ‘t beter andersom west
Want drij week loater was ze dood

De dood dat heb je nait veur ‘t zeggen
Want baaide wollen ze geern geliek
Ze rusten zacht doar op ‘t kerkhof
Vlak bie ‘t hoeske achter diek

Freek de Jonge en de Groningers

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’. Op 21 februari 2017 voerde Freek actie, voor en met de Groningers op de melodie van Ede Staal’s “‘t Het nog nooit zo donker west”.

Stikstof!

Ede Staal, zijn tijd ver vooruit! Luister, lees en peins. Voor de mensen iets verder van het Noorden verwijderd zijn geboren, toch maar de zongtekst opgenomen:

Ik speulde as kind op d’ol boerderij
At klont mit bodder (boekweit-brood met boter) en zoepenbrij (karnemelksepap)
Noa schoultied altied oaventuur
As piebeziedjen (verstoppertje spelen) in de schuur
Of dunderjoagen in peergaang
Peerden gek en boer op staang
Wat hebben we stropakgangen baauwd
Mit kop in kaf en din benaauwd
Wat haar we n keet – wat ging t ter heer
Dat hevve had: dat komt nait weer
Wat haar we n keet – wat ging t ter heer
Dat hevve had: dat komt nait weer

d’Ol ploats liekt meer op n fabriek
Ain bonk verstainde romantiek
Koien in loopstaal, swienen aan baand
En aal meer kunstmis over t laand
t Gevuil gaait dood – kin nait meer bluien
Want elk bedrief mot haarder gruien
Nog even en boer is der bie tou
Din zel e zeggen: t ging te gaauw
Mor ja din is t mainsttied al te loat
n Loan is din n asfaltstroat
n Sloot n regelrecht kenoal
En boerenproat oroakeltoal

Zo gaauw ze aan t verkoaveln goan
Wort elke bunder n landingsboan
Ze vlaigen op trekkers over t laand
Ol boer mit hannen in buus aan kaant
De zeun het zien ol heer nait veul in reken
En d’ol het zich op ‘jong’ verkeken
Want jong en old, elk het zien aigen moaten
En t landschop nuigt ook nait tot proaten
Ik speulde as kind op d’ol boerderij
At klont mit bodder en zoepenbrij
Wat haar we n keet – wat ging t ter heer
Dat hevve had: dat komt nait weer.

Bron: https://muzikum.eu/nl/age-van-der-velde/dol-boerderij-songtekst

(Oorspronkelijk opgesteld: 1 januari 2023) Laatstelijk gewijzigd: 31 maart 2023