Camper alarm

Ik heb, na de (poging tot) inbraak in de camper in 2016 in Zweden, mijn eigen camper-alarm ontwikkeld. En hoewel fysieke beveiligingen (extra Heosafe veiligheidssloten, startblokkering en wielklem; deze laatste heb ik sinds kort ook, kijk hier) effectiever zijn dan een elektronisch alarm heb ik deze toch geïnstalleerd. Vaak reageren omstanders niet meer op een alarm omdat ze denken “de eigenaar, die nu toch al bij zijn auto staat, heeft een foutje gemaakt bij het deactiveren.” Inbraakpogingen veroorzaken vaak nog flinke schade en wat ik met dit camper-alarm probeer te bewerkstelligen is dat een potentiële inbreker zich gaande het proces bedenkt. De meeste beveiligingssystemen laten een alarm afgaan als er al is ingebroken en de dief is zijn buit dan zeer nabij. Mijn systeem reageert vele malen eerder nl op het moment dat de inbreker de camper nadert; het is “afgekeken” van het systeem dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw ingebouwd zat in de Ferrari Testarossa. Vanaf het moment dat de dief de camper nadert wordt hij gewaarschuwd en weet hij dat hij in de gaten wordt gehouden, dat zijn bewegingen worden geregistreerd en dat die stickers op de ramen en deuren er niet voor niets zitten. Vanaf het moment dat ik het systeem heb aangebracht in 2017 heeft er geen enkele poging tot inbraak meer plaatsgevonden. Dit jaar (2021) heb ik het systeem verbeterd en aangepast met nieuwe sensoren. Zo zijn nu parkeersensoren gebruikt en wordt pas een waarschuwing gegeven als de persoon de camper op minder dan 1 meter is genaderd en stil blijft staan of zich op 50 cm afstand bevindt; loopt iemand gewoon door op een afstand van een meter of meer (dus zeg maar op iets meer dan een armlengte) van de camper, dan klinkt er geen waarschuwingssignaal. Daarnaast is het aan en uitzetten van het alarm gewijzigd: in plaats van de NFC-chip gebeurt het via de smartphone (zowel IPhone als Android)
Het alarm voldoet aan de volgende eisen:
1 In- en uitschakelen geschiedt met behulp van een app op de smartphone. De app maakt via de WiFi in de camper verbinding met de Raspberry en logt daarop in met id en wachtwoord. Je kunt instellen dat je bovendien een Pushmelding krijgt als het alarm op deze manier wordt uitgezet. Overigens: de proto-versie van het alarm kende ook nog de mogelijkheid om met behulp van een NFC-chip (zoals in jouw bankpas) in- en uit te schakelen; desgewenst kan dat nog steeds.
2 Bij het activeren van het alarm vindt er een controle plaats of alle deuren, ramen en luiken die voorzien zijn van een sensor wel gesloten zijn. Zo niet, dan wordt het alarm niet geactiveerd en krijg je een melding te horen. Zijn wel alle gesloten dan worden de naderingssensoren na 30 seconden geactiveerd, zodat je de tijd hebt om je zelf van de camper te verwijderen. Daarna kan de camper dan niet benaderd worden zonder dat het systeem dit signaleert en deuren, luiken of ramen kunnen niet worden geopend zonder dat het alarm (de sirene) over gaat.
3 Zodra een persoon de camper op minder dan 1 meter nadert (zeg maar een armlengte) wordt de alarmfase automatisch verhoogd naar fase 2. Als de persoon gewoon doorloopt, dan gebeurt er verder niets. Stopt hij met het doorlopen, dan klinkt er de eerste keer een gesproken waarschuwing. Het voorbeeld hieronder is in het Duits.

in ‘t Duits (“Dit voertuig is elektronisch beveiligd en uw aanwezigheid is zojuist opgemerkt; het alarmsysteem is nu verhoogd actief”)

Deze waarschuwing is in 22 talen beschikbaar (Albanees, Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests,Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds) en zeer eenvoudig onderweg via de smartphone in te stellen. Mochten de aanwezigheidssensoren kort daarna (tijdspanne is instelbaar) nog een keer aanwezigheid van een persoon signaleren dan klinkt een tweede en tevens laatste waarschuwing. Daarna blijft deze signalering stil totdat het systeem weer naar fase 1 terugvalt (zie 4)

in ‘t Frans (“Uw aanwezigheid is voor de tweede maal opgemerkt; ik verzoek u dit gebied te verlaten. Het alarmsysteem blijft nu actief.”)
in ‘t Russisch


4 Fase 2 blijft actief totdat zich niemand meer binnen het detectiegebied bevindt gedurende 3 minuten (instelbaar); daarna valt het systeem terug naar fase 1 en beginnen de waarschuwingen weer te klinken bij een volgende benadering van de camper. Dit is gedaan omdat voortdurend ‘roeptoeteren’ ongunstig is voor het afschrikkend effect.
5 Het systeem heeft een geheugen en je bepaalt zelf welke actie (gesproken boodschap, alarmsignaal, sirene) bij een eerste triggering volgt, en welke bij een herhaalde triggering. Je kunt dus het waarschuwingssysteem laten oplopen van code geel naar oranje, rood tot uiteindelijk vuur-rood.
6 Bij een geslaagde poging om het raam, deur of luik te openen klinkt altijd onmiddellijk de sirene gedurende 30 seconden en wordt een bericht verzonden, tenzij die net daarvoor al is verzonden. (de hier voor genoemde alarm-tijden zijn zeer eenvoudig in te stellen)
7 Je kunt zelf aangeven hoe vaak een sensor mag aanslaan; wordt die sensor daarna nog een keer geactiveerd dan leidt dit niet opnieuw tot het activeren van het alarm. Zodra een bepaalde, door jezelf in te stellen, tijdspanne is verstreken kan de cyclus opnieuw beginnen.
8 Het systeem is uitbreidbaar met bijvoorbeeld een camera die een foto maakt als de camper onreglementair wordt betreden (dus de inbreker is binnen) die per email wordt verzonden. Daarnaast kan een video-opname worden gestart. Deze opname eindigt als geen beweging meer wordt geconstateerd en start opnieuw bij een nieuwe beweging. Deze video-bestanden worden lokaal opgeslagen.
9 Elke waarneming van een sensor kan desgewenst worden weggeschreven in een database, die bij elke start van een alarmsessie wordt leeg gemaakt; dit geldt ook voor de waarneming dat iemand alleen maar langs de camper loopt. Heeft een waarschuwing geklonken dan hoort u ter indicatie van dat feit bij het uitschakelen van het alarm een desbetreffende boodschap.
10 Als sensors gebruikt het systeem bewegingsmelders op radar-basis (terugkaatsing van radiogolven) en magnetische reed-contacten. Het systeem is uit te breiden met trillings- en geluidssensoren.
11 Omdat alarmfase 2 eerst ingaat als menselijke (biologische activiteit van enige omvang) aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid van de camper wordt waargenomen, zullen deze sensoren in de regel niet actief zijn als het zwaar gaat onweren, regenen of hagelen; deze meteorologische activiteit zou geluidssensoren en trilsensoren onbedoeld kunnen activeren en dus het alarm onbedoeld kunnen laten afgaan. Juist om die reden is overgeschakeld van infra-rood-sensoren naar bewegingsmelders op radar-basis.
12 Het systeem is volledig naar wens in te stellen: duur van het alarm, frequentie, detectie-afstand, taal etc. etc.
13 Je kunt een slaapmodus instellen, waarbij je zelf aangeeft welke sensoren actief moeten zijn (wij slapen bijvoorbeeld altijd met een raam open). Neen, dat is niet de modus waarin het alarm slaapt, maar de staat van het alarm wanneer jij in de camper slaapt. Sta je op een parkeerplaats in de stad om te overnachten, dan zou je wel graag willen dat je het alarm kunt aanzetten, en dat dan alleen de sensoren aan de buitenkant van de camper in werking zijn en niet de sensoren binnen. Anders zou je zelf wel eens het alarm kunnen activeren en dat kan niet de bedoeling zijn.
14 Tot slot: het systeem is uitbreidbaar met gas-detectoren (propaan, butaan en koolmonoxide), je kunt waarschuwingen laten horen zodra de watervoorraad beneden een bepaald peil zakt, wanneer de vuilwatertank vol raakt etc. etc. Kortom een camptica (vrij naar domotica hetgeen huiselijke elektronica betekent. Het woord “domotica” is een samentrekking van het Latijnse woord domus – huis – en tica, afkomstig van informatica; in mijn geval dus camper-elektronica). Dan moet je er echter wel een tweede printplaatje bij maken om al die sensoren te kunnen uitlezen. De laatste aanvulling op dat systeem (niet meer in de documentatie opgenomen) is de automatische detectie van onze smartphones: als de Raspberry tenminste één smartphone detecteert, schakelt hij de waterpomp in. Zo gaat de pomp nu automatisch aan/uit als we in de camper zijn of de camper verlaten.

Het hele systeem wordt bestuurd door een Raspberry Pi 4 mini-computer (of desgewenst eerdere versies) van € 40,00, met een eigen voeding; wordt de accu los gekoppeld dan blijft het alarm in werking Daarvoor gebruik ik een mrHandsfree Powerbank van 15.600 mA. Door de keuze van de juiste onderdelen wordt het stroomverbruik extreem laag gehouden (in rust niet groter dan 10mA) In vol bedrijf houdt de Powerbank het een dag vol en omdat een inbreker de accu moet loskoppelen wil de Powerbank aan het werk worden gezet, dan is er al lang een alarm afgegaan en een SMS-je verzonden. Ik neem aan dat je dan wel binnen 24 uur gaat kijken.
Nu was er een slimmerik die mij kwam vertellen dat dit in België verboden was; voor elk alarm gold dat het door een vakspecialist met vergunning moest zijn ingebouwd en zijn aangemeld bij de politie. Ik heb het even opgezocht en kan je gerust stellen. Die wetgeving (KB van 25 april 2007) geldt niet voor auto-alarmen.

Waarschuwing:

Voor al diegenen die het willen nabouwen: je moet thuis zijn in het programmeren van een Raspberry en het is handig als je printplaatjes kunt etsen (niet strikt noodzakelijk). Kortom: even snel nabouwen is niet echt een optie. Bovendien gebruik ik nog het oude besturingssysteem van 2016 van de Raspberry (Linux/Debian hoef je niet de updaten om virussen/hackers te slim af te zijn); zou je nu een Raspberry installeren dan moet je ook de programmatuur en de drivers voor de sensoren aanpassen. Het proto-type heb ik van 2017 tot 2021 in gebruik gehad en op basis van de daarmee opgedane ervaring is het alarmsysteem in 2021 aangepast. Het aantal niveaus is terug gebracht van 5 naar 3 en de infra-rood-sensoren zijn vervangen door de meer gangbare parkeersensoren om beweging te detecteren. Trillings- en geluidssensoren zijn weggelaten, omdat ze toch niet echt een meerwaarde hadden. Wel is nu de mogelijkheid geschapen om het alarm met de smartphone te bedienen. Inmiddels heb ik het aangepaste systeem nu twee jaar in gebruik en ben er zelf heel tevreden over. Dit aangepaste systeem is eventueel na te bouwen zonder de noodzaak om printplaten te etsen als je gebruik maakt van een zogenaamd breakout-board (zie https://www.kiwi-electronics.nl/nl/raspberry-pi-gpio-accessoires-99/raspberry-pi-gpio-breakout-boards-145/40-weg-breakout-met-klemmetjes-voor-raspberry-pi-1175) Meer informatie? Download de volledige projectbeschrijving hieronder! En voordat je begint: neen, ik geef géén ondersteuning. Een beetje elektronica-hobbyist weet waar hij aan begint en kan zelf uitvinden waar eventuele fouten zitten; ik weet dat inmiddels 5 medecamperaars het hebben nagebouwd en slechts bij één is het helemaal gelukt.

Download hier:
de volledige project- en bouwbeschrijving;
het bijbehorende software-script (pas op: heeft ingrijpende wijzigingen nodig vanwege nieuw besturingssysteem op de Raspberry).

(Oorspronkelijk opgesteld: 3 november 2016) Laatstelijk gewijzigd: 7 juli 2023