WLTP, wat is dat nu weer?

De Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, afgekort WLTP, is een nieuwe meetprocedure voor auto’s. Deze is in het leven geroepen om een realistischer beeld te scheppen van brandstofverbruik, CO2-uitstoot en uitstoot van andere verontreinigende stoffen. Een mooie stap in de verduurzaming van mobiliteit. WLTP vraagt de auto-industrie wel om een aantal aanpassingen.

Waar komt die norm nu weer vandaan? Welnu, het is de EG die met deze maatregel éénduidigheid wil scheppen voor de automobiel-industrie. Nu is het nog een ratjetoe van normen en uitstoot-meetwaarden en eerlijk gezegd heeft de sjoemel-software van de Volkswagen en BMW-diesels er ook toe bijgedragen dat deze normen zijn ontwikkeld en nu worden ingevoerd. Er zujn twee EG-verordeningen die op de WLTP betrekking hebben: EG verordening 715/2007 voor de lichte personenauto’s en bedrijfswagens (tot 2610 kg) en EG-verordening nr. 595/2009 voor de zwaardere personenauto’s en bedrijfswagens.

Nu wordt de WLTP wel fasegewijs ingevoerd:

  • vanaf 1 september 2019 geldt de WLTP voor alle nieuw verkochte motorvoertuigen is de genoemde klassen (personenauto’s en bedrijfswagens, en dus ook campers)
  • hetzij per 1 januari 2020, hetzij op een later tijdstip, doch vóór 31 december 2020 introduceert de overheid een nieuw BPM-tarief;
  • 1 januari 2021: WLTP volledig doorgevoerd.

Vast staat dat dit systeem geen werking zal hebben voor al bestaande en in het verkeer gebrachte voertuigen.

Invloed op de BPM

WLTP meet bij de meeste auto’s een hogere CO2-uitstoot en een hoger brandstofverbruik. Hoe hoger de CO2-uitstoot van een auto, hoe hoger de mederlandse belasting op personenauto’s en motorvoertuigen. (bpm). WLTP zorgt er dus voor dat de bpm voor bepaalde auto’s stijgt.

De overheid wil er met de introductie van een nieuwe bpm-tabel voor zorgen dat de bpm gemiddeld gezien gelijk blijft. Dit kan betekenen dat de bpm van de ene auto daalt en van de andere auto stijgt. Zolang de nieuwe tabel nog niet van toepassing is, worden WLTP CO2-waarden teruggerekend naar voormalige NEDC-waarden. Maar, zelfs als deze waarden omgerekend zijn, vallen ze hoger uit dan de waarden uit de voormalige NEDC-tests. Met, voor de meeste auto’s, een verhoging van de bpm als gevolg.

laatstelijk gewijzigd: 31 augustus 2019