Green Deal: einde van de verbrandingsmotor

Vandaag, 14 juli 2021, heeft de Europese Commissie zijn Green Deal bekend gemaakt. om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Het is een zeer vooruitstrevend pakket aan maatregelen en zal nog wel op de nodige weerstand stuiten binnen de regeringsleiders en ook het Europees Parlement. Het pakket telt dertien wetsvoorstellen plus een strategie met betrekking tot de bossen en raakt vrijwel alle burgers en economische sectoren in de EU.

De belangrijkste voorstellen voor ons als camperaars zijn:

  1. er vindt een aanscherping plaats van de emissie-eisen voor nieuwe wagens en busjes. Die moeten 55 procent minder CO2 uitstoten in 2030 en in 2035 helemaal schoon (nul CO2-uitstoot) zijn. Er komen dus Euro 7 en Euro 8 normen en die normen betekenen het einde van de klassieke verbrandingsmotor. Mogelijk versoepelt de Commissie de emissie-eisen (en jaartallen) nog iets, want de landen met een toonaangevende auto-industrie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Tsjechië) zullen niet blij zijn met deze maatregelen.
  2. de prijs van brandstof voor auto’s (en verwarming van huizen en kantoren) zal worden  gekoppeld aan hun CO2-uitstoot. Dat moet aanzetten tot het gebruik van schonere brandstoffen, maar leidt op korte termijn tot hogere benzine- en gasprijzen.
  3. Effect van die maatregelen is dat het rijden met de auto en het verwarmen van je huis een flink stuk duurder gaat worden. Om verval tot armoede te voorkomen voor sommige huishoudens stelt de Commissie voor een Sociaal Klimaatfonds in het leven te roepen van 10 miljard euro per jaar. Lidstaten worden geacht eenzelfde bedrag in te leggen. Het fonds wordt gevuld met de opbrengst van de CO2-uitstootrechten die brandstofproducenten als Shell en Esso moeten kopen. 
  4. Om de burger aan te moedigen elektrisch te gaan rijden, komt er EU-geld voor naar verwachting 4 miljoen nieuwe laadpalen. Het eerder afgesproken EU-herstelfonds (750 miljard euro) wordt volop ingezet voor de renovatie van huizen zodat de energierekening weer daalt.
  5. De vrijstelling van de CO2-rechten voor de luchtvaart worden geleidelijk afgeschaft, waardoor de vliegprijzen zullen stijgen.

Vanaf 2035 zal er dus geen camper meer worden uitgeleverd met een verbrandingsmotor, anders dan op waterstof, want die laatste heeft geen CO2-uitstoot, alleen water. Tegen die tijd zal ook het B-rijbewijs wel zijn aangepast voor de elektrische voertuigen, zodat het verlies aan laadvermogen door de zwaardere accu’s zal worden gecompenseerd.
De bestaande campers behoeven niet te worden aangepast en je mag er mee blijven rijden; je mag zelfs verwachten dat de huidige strenge milieuzone’s gaan vervallen na 2035. Die hebben dan immers voor het gros van de voertuigen geen enkele zin meer en je kunt de situatie dan vergelijken met de huidige regels omtrent oldtimers, waarvoor de milieuzone’s in sommige landen ook niet gelden.
We zullen de aankomende maanden de ontwikkelingen op de voet volgen en zo nodig deze pagina aanvullen.

Oorspronkelijk opgesteld: 14 juli 2021