Voor- en nadelen zware camper

Door allerlei accessoires en wensen van camperaars wordt de camper hoe langer hoe zwaarder. Met automatische schotel, luifel, zonnepanelen, zwaardere accu’s, magnetron/oven, grotere koelkast wordt hoe langer hoe sneller de grens van het maximum draagvermogen van de camper bereikt en worstelt de camperaar voortdurend met zijn gewicht. Het kost dan enorm veel moeite om onder de grens van 3500 kg te blijven en omdat enerzijds de boetes bij overbelading niet misselijk zijn (tot boven de € 1500,- in Italië bijvoorbeeld) en de pakkans hoe langer hoe groter (door elektronische weegmogelijkheden in het wegdek), overwegen veel camperaars hun camper op te laten waarderen. Of dat kan hangt van jouw camper af: zie mijn pagina “Laadvermogen verhogen“.

Voordelen

Er zit eigenlijk maar één voordeel aan het verhogen van het laadvermogen: je hoeft voortaan niet meer voorzichtig te zijn met het inladen. Vaak wordt opgewaardeerd tot 4250 kg en dat is al 750 kg méér dan het oude laadvermogen. Wil dat volledig benutten, dan moet al weer veel extra’s meenemen. Je kunt dus meer water bij je hebben, zwaardere accu’s en dergelijke waardoor je misschien langer “vrij” kunt staan; vaak echter ook weer niet, want al die extra’s kosten ook weer energie en jouw energie is dan niet meer in balans 

Nadelen

Aan het ophogen van het laadvermogen kleven ook een aantal nadelen: de vijf belangrijkste licht ik even toe.

C1/C rijbewijs noodzakelijk

Om een zware camper te mogen besturen heb je een “groot” rijbewijs nodig: C1 (tot 7,5 ton) -rijbewijs volstaat meestal. Het zou daarnaast ook handig zijn als de bijrijder ook over een C1-rijbewijs beschikt, Is dat niet het geval dan raad ik je aan om met jouw verzekeraar te overleggen om, in geval van ziekte of ongeval van de bestuurder, repatriëring van de camper te vergoeden bij ongeschiktheid van de bestuurder. Doe je dit niet dan kan het ophalen van de camper een tamelijk kostbare geschiedenis worden.

Het C1-rijbewijs heeft een de volgende verschillen met die van het “gewone” B-rijbewijs:
1. Duur: Voor het rijbewijs met de categorieën A1, A2, A, B, en BE is de geldigheidsduur 10 jaar. Voor de categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE is de geldigheidsduur 5 jaar. Denk er aan dat het rijbewijs-pasje zelf (daar waar jouw rijbewijzen allemaal op staan) meestal een geldigheidsduur van 10 jaar heeft (namelijk de termijn van het rijbewijs dat het langst geldig is en dat is dus meestal B); jouw pasje kan dus nog geldig zijn, terwijl het C1-rijbewijs inmiddels is verlopen! In sommige gevallen is de geldigheidsduur korter, bijvoorbeeld als je diabetes hebt en bij sommige hartkwalen.
2. Voor het aanvragen en verlengen van het C1-rijbewijs is een Verklaring van Geschiktheid nodig en je krijgt dat vervolgens altijd een document teruggestuurd om je te lasten keuren door een Arbo-arts. De kosten van de keuring komen boven op de kosten van het rijbewijs. Heb je diabetes of ben je hartpatiënt? Dan zul je zelfs een keuring door een specialist moeten ondergaan en ook de kosten daarvan mag je zelf betalen. En tot slot: lijdt je aan een bepaalde ziekte (bijvoorbeeld hartritme-stoornissen waardoor je een apparaatje geïmplanteerd hebt om dat te corrigeren. een intelligente pacemaker) dan krijg je die medische goedkeuring niet meer en vervalt jouw C1-rijbewijs.
3. Door al die extra’s duurt het verlengen van het C1-rijbewijs aanmerkelijk langer dan bij een gewoon rijbewijs: op dit moment neemt die procedure 21 weken (stand oktober 2019) in beslag!! Je kunt het versnellen door:

  1. Eerst online de gezondheidsverklaring CBR invullen/aankopen. Niet wachten op reactie van arts CBR maar direct zelf een afspraak maken bij een aangesloten ArboArts.
  2. Neem naar die arts de ingevulde formulieren mee (downloaden op site van CBR) die betrekking hebben op uw eventuele gezondheidsproblemen zoals diabetes, gezichtsveldafwijkingen, hartfalen, enz.
  3. Laat deze formulieren invullen en ondertekenen door uw eigen specialist op een reguliere controle. De ArboArts stuurt deze mee naar het CBR en u hoeft niets extra te betalen voor een speciale keuring bij een specialist want het CBR moet deze formulieren accepteren van een arts met BIG-registratie in het betreffen specialisten gebied.

Er zijn ziektekostenverzekeraars die de kosten van rijbewijskeuringen voor verlenging vergoeden, bv. VGZ met het aanvullende pakket “Vitaal Uitgebreid”. Kan voordelig zijn om hier eens naar te kijken, zeker indien het rijbewijs maar voor een korte periode geldig is.

Brengt de Vierde Rijbewijs Richtlijn hier wijziging in?

Door de Europese Commissie is in 2022 een Ontwerp Rijbewijs Richtlijn gepubliceerd waarin voor elektrisch aangedreven voertuigen wordt voorgesteld het maximale laadvermogen voor het B-rijbewijs te verhogen naar 4250 kg; deze voertuigen hebben nl door het veel zwaardere accupakket en de gestelde veiligheidseisen moeite om binnen de 3500 kg MTM te blijven. Dit gegeven is door heel veel camperclubs in de EU-landen aangegrepen om de EU-Commissie te verzoeken die uitzondering ook te laten gelden voor campers en zij hebben dat uitvoerig kenbaar gemaakt tijdens de inspraakperiode. Dat heeft echter in eerste instantie niet geholpen! Maar op 29 februari j.l. heeft het Europees Parlement (EP) de volgende amendementen aangenomen:

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 ter “kampeerwagen”: een voertuig van categorie M dat voorzien is van een woongedeelte met een tafel en zitplaatsen, aparte of opklapbare slaapplaatsen, kookvoorzieningen en kasten en opbergmogelijkheden die allemaal vast in het woongedeelte bevestigd zijn, als bedoeld in bijlage I, deel A, punt 5.1, bij Verordening (EU) 2018/858 onder “Criteria voor de indeling in voertuigcategorieën”, “Voertuigen voor speciale doeleinden”;

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 quater “door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuig”: een  motorvoertuig dat geheel of gedeeltelijk wordt aangedreven op basis van een alternatieve brandstof en  dat is goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EU) 2018/858;

Artikel 9 – lid 2 – punt h twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie B voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen als bedoeld in artikel 2, [punt 11 quater)], van deze richtlijn voor de categorieën M en N zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2018/858 die bestemd zijn voor de openbare weg, met inbegrip van die welke in een of meer fasen zijn ontworpen en gebouwd met een toegestane maximummassa van meer dan 3 500 kg maar niet meer dan 4 250 kg zonder aanhangwagen, en voor het vervoer van personen met een maximum van acht zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend. Aan deze voertuigen kan een aanhangwagen of oplegger worden gekoppeld waarbij de toegestane maximummassa van dit samenstel niet meer dan 5 000 kg bedraagt;

Artikel 9 – lid 2 – punt h bis twee jaar nadat een rijbewijs voor categorie B voor de eerste keer is afgegeven, is het geldig voor het besturen van ambulances zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 bis)], en andere voertuigen voor speciaal gebruik, alsook kampeerwagens zoals gedefinieerd in artikel 2, [punt 11 ter)], van deze richtlijn die niet zwaarder zijn dan 4 250 kg.


Daarmee wordt bewerkstelligd dat het rijbewijs B ook geldig is voor kampeerwagens tot 4250 kg MTM. De Europese Commissie moet dan dit amendement wel in haar Richtlijn opnemen, want het Europess Parlement gaat daar niet over; zij heeft niet de wetgevende macht in de EU. Nu zal die 4e Rijbewijs Richtlijn naar verwachting pas na de Europese Verkiezingen van 6-9 juni 2024 worden vastgesteld en dan zal het jarenlange proces van opname in de landelijke wetgeving (van de 27 lidstaten) kunnen beginnen. Als ze er net zo lang over doen als bij de 3e Rijbewijs Richtlijn (vasteld 2006 en definitief in werking getreden nadat alle landen daartoe hadden besloten in 2013) zal het wel 2030 zijn. Wil je het oorspronkelijke Ontwerp het zelf nalezen, klik dan hier op https://transport.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_127.pdf Voor de amendementen van het Europess Parlement klik dan hier: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0445_NL.pdf
Met andere woorden: je mag in de toekomst een camper geregistreerd onder de voertuigcategorie M met een B-rijbewijs besturen tot een MTM van 4250 kg als het voorstel van het EP tot wet wordt verheven. Voor kampeerwagens in de voertuigcategorie N blijft het oorspronkelijke ontwerp gelden: je mag die met een rijbewijs B en een MTM tot 4250 kg alléén besturen als het voertuig door alternatieve brandstoffen als bedoeld in artikel 2, punt 11 quater, van de richtlijn (en dat is waterstof of elektriciteit) wordt aangedreven.

Algemene Periodieke Keuring (APK)

Voor de APK verandert er maar heel weinig. Ook voor de zwaardere camper blijft waarschijnlijk de APK2-keuring (die voor personenwagens, lichte bedrijfswagens en campers) vereist. De grens ligt bij 3500 kg ledig gewicht, dus niet het totale laadvermogen. Ik neem aan dat jouw camper met 4250 kg leeg geen 3501 kg weegt. Wel geldt voor de zwaardere voertuigen (boven de 3500 kg laadvermogen) een speciale remmentest (op een rollenremmentestbank in plaats van op een platenremmentestbank) en niet alle garages kunnen die test uitvoeren. Vraag dat tevoren even na bij jouw garage.

Pechhulp

Met jouw gewone personenauto of een camper onder 3500 kg ben je gewend om bij pech even de autohulpdienst (ADAC, ANWB of iets dergelijks) te bellen en ze helpen je ter plekke of slepen ze op naar een garage zodat die daar hun herstelwerkzaamheden kunnen doen. Dit geldt echter NIET voor een zwaardere camper op C1-rijbewijs. De ANWB kent voor de zwaardere camper alleen sleutelhulp en transport (tot € 500,- aan kosten) naar de dichtstbijzijnde garage, géén vervangend vervoer en géén vergoeding voor repatriëringskosten. Zo vertelde Karin op 7 december 2019 op de groep Camperfriends: “Voor ons geen weekend weg naar Maastricht Alice en Robie moesten alleen verder… net na de bocht richting Kennedy tunnel begon de Camper in te houden…we zijn tot een benzinepomp geraakt in Zwijndrecht… daar ANWB gebeld de Belgische dienst wilde een 4 tonner niet helpen pas toen Nederland zei dat ze extra geld vrij maakten omdat we al heel lang lid waren stuurden ze een monteur maar ook die kon niet helpen …dan denk je nou dan worden we gesleept ..vergeet het we moesten zelf maar bij een garage geraken .. gelukkig vond John eentje die nog geen 5 min bij ons vandaan lag.. daar staan we nu tot dat de garage open is…als ze geen tijd hebben of niet direct kunnen maken moeten we opgehaald worden en de camper daar achterlaten…. dit is een probleem met deze grote campers door heel Europa…boven de 3,5 ton kan je het bekijken…maar niet getreurd we zitten aan de borrel en de hapjes. Hier zitten kniezen helpt toch niet….wat er ook gebeurd altijd positief blijven..?”

Wegenbelasting en verzekering

Voor zowel de wegenbelasting als de verzekering is het leeg gewicht van de camper van belang. Heb je voor jouw camper de procedure van het ophogen van het laadvermogen gevolgd  dan is dat leeg gewicht niet veranderd (tenzij het constructief iets aan de camper veranderd moest worden) en heeft dat ook geen gevolgen voor de te betalen wegenbelasting of verzekeringspremie.
Koop je echter een camper met een leeg gewicht boven 3,5 t dan zul je tegen de beperkingen van het verzekeren aanlopen: veel maatschappijen accepteren dan een camper niet meer, behalve tegen aanzienlijke hogere premies.

Tol

Helaas heeft het verhogen van het laadvermogen tot boven de 3500 kg onmiddellijk gevolgen voor de te betalen Tol op bijna alle Europese Tolwegen. Soms is het eenvoudig een kwestie van meer tol betalen (in Frankrijk ben je Klasse 3 geworden en reken je dus gewoon dat tarief af aan het tolpoortje, bijvoorbeeld Nancy – Lyon € 125,- waar je anders voor Classe 2 € 75,- ozu betalen, prijspeil 2023), maar in sommige andere landen mag je alleen maar rijden met een geldig elektronisch kastje (Oostenrijk, Slovenië, Polen) dan wel moet je een soort 10-rittenkaart kopen en invullen (Zwitserland, met ongeveer € 1,00 per km). Zie voor meer info de pagina “Tolheffing in Europa

Verkeersregels

Hier moeten we onderscheid maken tussen de verkeersregels in Nederland en de andere landen in Europa. In Nederland gelden ook voor de zware campers de regels die voor personenauto’s (categorie M1) gelden, tenzij je een ingevoerde camper hebt die als bedrijfswagen (categorie N1) te boek staat. Je mag dus gewoon 130 km/u op de snelweg, inhalen bij een inhaalverbod voor vrachtwagens etc.

In het buitenland gelden vaak specifieke regelingen en sommige landen maken er echt een ratjetoe van. In Duitsland bijvoorbeeld ben je bijna altijd een vrachtwagen en mag je op de parkeerplaatsen naast de snelweg niet op die voor personenwagens gaan staan. Er wordt weliswaar nauwelijks op gecontroleerd, maar toch. Ook voor het inhalen ben je een vrachtwagen, maar soms maken ze dan wel voor campers een uitzondering. Voor de maximum-snelheid verwijs ik je graag naar deze pagina of de pagina van de NKC.

In Duitsland zijn twee wettelijke regelingen het belangrijkste in dit vraagstuk: de Straßenverkehrs-Ordnung, afgekort tot StVO en te vergelijken met ons RVV en daarnaast de Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, afgekort tot StVZO, te vergelijken onze Regeling Voertuigen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar staat in Nederland de kampeerwagen wel degelijk met definitie in de Regeling Voertuigen, in Duitsland is dat niet het geval; met andere woorden: de camper – das Wohnmobil – is in Duitsland niet gedefinieerd, is noch personenauto (PKW), noch (LKW). En net zo als in Nederland wordt in Duitsland de kampeerwagen helaas wel – dus ongedefinieerd – genoemd.2)  En omdat er veel aanduidingen zijn in de Straßenverkehrs-Ordnung die uitsluitend gelden voor PKW’s gelden die niet voor Wohnmobile (als zijnde immers géén PKW). Kijk maar eens even naar dit ratjetoe:

Op parkeerplaatsen langs autosnelwegen zijn speciale parkeerplaatsen ingericht voor vrachtverkeer. Op basis van de StVO geldt hier: “Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse”. Hier mag dus de camper > 3500 kg gaan staan, maar die van <3500 kg niet
“Personenkraftwagen”, daartoe behoren alle voertuigen die op kenteken als zodanig zijn aangemerkt en dus in Duitsland geen kampeerwagens, ook niet < 3500 kg 
Zie OLG Schleswig NZV 91 163; KG Berlin NZV 92 162: Wohnmobile sind keine PKW! Op basis van deze uitspraak kun je met de camper< 3500 kg bijgevolg op geen enkel parkeerterrein langs de snelweg staan: op de PKW -plaats mag je niet staan want je bent geen Personenkraftwagen en op de Vrachwagenparkeerplaats ook niet want je bent geen LKW!
De omschrijving voor de vrachtauto “Kraftfahrzeuge mit einem Zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse!” werkt door voor alle campers > 3500 kg, want zij zijn immers geen PKW. Daardoor hebbe zij zich aan de regels voor het parkeren, het inhaalverbod, het afstand houden e.d. waar het vrachtauto-bord is betrokken te houden. Zie Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 23.07.2003 – Az.: 1 ObOWi 219/03; nach VD 10/03, 272
De leukste vind ik persoonlijk deze: Mag je mag de camper hier langs de weg parkeren? Je zou denken dat het is toegestaan. Maar ja, als ik nu zeg dat het volgens de Straßenverkehrs-Ordnungalleen alleen is toegestaan voor PKW’s dus voor “Fahrzeuge, die in der Zulassung als solche gekennzeichnet sind” met een laadvermogen <2800 kg, tja dan zeg je dus: verboden te parkeren voor campers!
Bijzonderheden Frankrijk

In Frankrijk geldt de regel dat als je met een camper ergens mag parkeren, je daar ook mag overnachten. Weliswaar mag je geen kampeermeubels buiten zetten, de camper niet op levellers zetten en geen trapje uit laten staan, maar toch, je mag er in slapen. Dit geldt echter niet als jouw camper een maximaal toegestane massa (MTM) heeft van meer dan 3500 kg!
Voor jouw camper geldt dat jij tot de categorie vrachtwagen (poids-lourds in het Frans) behoort. En dan zal ook blijken dat je in heel veel Franse dorpjes niet meer mag staan: daar geldt een inrijverbod voor vrachtwagens (behalve als je daar moet zijn om goederen af te leveren: bestemmingsverkeer) en bovenal heel vaak een integraal parkeerverbod. Dan word je verbannen naar de grote parkeerterreinen buitenaf.

(Oospronkelijk opgesteld: 7 december 2019) Laatstelijk bijgewerkt: 2 maart 2024