BPM, aangifte en berekenen

Op motorvoertuigen met een Nederlands kenteken rust een bijzondere belasting: de Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen. kortweg BPM genaamd. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een bijzondere verbruiksbelasting onder de paraplu van de BTW ingevoerd op auto’s. In 1992 werd deze vervangen door de BPM. Midden jaren tweeduizend zocht de Nederlandse overheid naar een andere manier van belasten van de auto, mede onder druk van het Europees Parlement om belastingen in verschillende landen gelijk te trekken. Ook toenemende luchtvervuiling in met name de binnensteden en zorgen over de CO2-uitstoot speelden een belangrijke rol. Uiteindelijk is de BPM sinds 2013 een belasting geworden die vrijwel geheel gebaseerd is op de CO2-uitstoot.
Bij het importeren van een auto moet je altijd BPM aangifte doen, of je nou BPM moet betalen of niet, de aangifte is altijd verplicht. Zonder BPM aangifte krijg je geen NL-kenteken. In sommige gevallen moet je ook BPM aangifte doen voor een auto die reeds op Nederlands kenteken staat. Bijvoorbeeld als je van een bedrijfsbus een camper of personenbus maakt.
Nu is die aangifte en de berekening verschrikkelijk gecompliceerd. Je kunt op een aantal verschillende manieren de berekening voor de verschuldigde BPM maken met allemaal verschillende uitkomsten en voor alle berekeningen geldt dat ze juist zijn, zolang je maar gebruik maakt van de rekenregels/tarieven uit de BPM. Met andere woorden: je krijgt verschillende juiste uitkomsten. En aan de aangever is de keuze: jij moet de aangifte doen en de berekeningswijze kiezen. Voor jou geldt hier de leus van de belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken”! Om hier toch wat eenvoud in te brengen en jou te helpen is deze pagina geschreven.

Indicatie van de hoogte van de BPM

Je bent op deze pagina terecht gekomen omdat je een indicatie van de te bepalen BPM wilt? Dat kan ook! Je hebt de eerste inschrijvingsdatum van het voertuig nodig (bijvoorbeeld 4 mei 2005), het type (bijvoorbeeld Fiat Ducato, vaak uitvoering Chassis en Cabine (Ch.Cab. voor een alkoof en semi-integraal model) of alleen Chassis (voor een integraal model), wielbasis en de type-aanduiding van de fabrikant. Ga dan naar deze site en vul de gegevens in. Als voorbeeld: voor een Autoroller 225p uit mei 2004 (nieuwprijs destijds € 54.000) betaal je nu (januari 2020) nog € 140,- BPM. Ben je zeker van jouw zaak en heb je geen fout gemaakt? Dan kun je hen ook opdracht geven de berekening uit te voeren en te staven met de berekeningswijze voor € 24,95 (of je doet het zelf omdat je de uitkomst toch al weet).

Geschiedenis

Bij de start van de BPM in 1992 was de hoogte van het tarief 42,5% van de cataloguswaarde1)  van het voertuig, verminderd met € 1540,- (omgerekend; er werd toen nog gerekend in guldens, weet je wel) of, als je een diesel had, vermeerderd met € 328,- In 2008 en 2009 werd het tarief, ter voorbereiding op een kilometerheffing (die er nog steeds niet is, maar dat terzijde) met kleine stapjes verlaagd en vastgesteld op 42,3% respectievelijk 40,0%. In 2010 is een ombouwoperatie gestart met het doel om vanaf 2013 de gehele BPM te heffen op basis van de CO2-uitstoot. Van 2010 tot 2013 bestond de BPM uit een vast percentage van de catalogusprijs van het voertuig (2010: 27,4%, 2011: 19%, 2012: 11,1% en 2013: 0%) en een op de uitstoot gebaseerde CO2-heffing. Vanaf 2013 wordt de BPM volledig berekend op basis van de CO2-uitstoot. Des te minder fossiele brandstoffen worden verbruikt, des te minder aankoopbelasting wordt betaald. Tegelijkertijd geldt een ‘slurptaks’ voor zeer onzuinige voertuigen. Jaarlijks worden de CO2-schijfgrenzen aangepast. Aanvankelijk waren er verschillende tabellen voor benzineauto’s en dieselauto’s, maar de schijfgrenzen zijn naar elkaar toegegroeid en sinds 2015 is er één tabel. Voor plug-inhybrides geldt sinds 2017 een aparte tabel.

Afschrijving van de BPM

Als sinds de invoering van de BPM geldt dat je van de berekende BPM voor een geimporteerde auto of omgebouwde bus een gedeelte in mindering mocht brengen. Tot de aangiftes in 2013 was dat 1% per maand dat het voertuig oud was. Was sinds de datum eerste toelating (het geboortebewijs van de auto) 8 jaar en 4 maand verstreken (samen dus 100 maanden), dan hoefde je geen BPM meer te betalen. In feit kon iedereen die op de basisschool rekenen had geleerd, de aangifte BPM doen en berekenen hoeveel hij nog moest betalen. Dat veranderde dus ingrijpend in 2013!

Rekenregels BPM

In de BPM staan voor elke jaar rekenregels. Veel mensen denken dat ze de meest recente rekenregel moeten gebruiken, maar dat is niet waar! Je mag de BPM berekenen volgens de “historische bruto BPM”-berekening, dat wil zeggen dat je die rekenregel mag gebruiken uit enig jaar waarin het voertuig bestond, dus vanaf de eerste datum van toelating. Stel je importeert een camper uit 2008 met een datum 1e toelating van 12-04-2008 mag je kiezen voor de BPM formules van 2008,2009,2010,2011,2012 tot heden. Zo heb je dan dus nu, in 2019 al 11 verschillende berekeningswijzen en uitkomsten voor dat voertuig. De oude BPM rekenregels/Tarieven vind je hier terug.

Die bovengenoemde berekeningswijze levert, zoals de naam ook al zegt, een bruto-BPM op; dat is de BPM als ware het voertuig nieuw. Maar hij is niet nieuw, je hebt hem tweedehands gekocht en wilt hem invoeren. Je mag nu een bepaald bedrag op de bruto-BPM afschrijven wegens de leeftijd van het voertuig. Wat overblijft is de rest BPM, de BPM die jij (als er iets rest) mag betalen.
Let er wel op dat de Belastingdienst een ander begrip nieuw kent dan jij en ik. Voor ons is een camper nieuw als hij bij de dealer in de showroom staat en minder dan 1000 km op de teller heeft. Voor de belastingdienst is de camper nog steeds nieuw als hij:
1. minder dan 6000 km heeft gereden, of
2. minder dan zes maanden oud.
In dat geval heb je dus geen aftrek wegens leeftijd. Maar daarna gaat die aftrek in het begin razendsnel. We zullen zien dat voor een voertuis van 7 maanden en 7000 km op de teller al ruim 25% minder BPM behoeft te worden afgedragen.

Overzicht BPM van geïmporteerde voertuigen in aantallen (x 1000) en bedragen (in miljoen)
Afschrijving/vermindering BPM

Zoals al gezegd is, mag je van de bruto-BPM een bepaald bedrag aftrekken vanwege de leeftijd van het voertuig. Daarvoor heb je drie mogelijkheden:
1. de afschrijvingstabel: voor elke maand dat het voertuig oud is mag je een bepaald percentage aftrekken. Dat begint bij 8% en eindigt bij iets meer dan 92%

Afschrijvingstabel/Leeftijdstabel/Forfaitaire tabel

2. Nu kan het zijn dat de waardedaling van jouw camper sterker is dan volgens de bovenstaande tabel; een lagere afschrijving resteert dan in een hogere rest-BPM en dat willen we niet. Daarom mag je ook kiezen voor de koerslijst. Een koerslijst geeft de gemiddelde handelsinkoopwaarde van jouw auto weer. Jonge (luxe) auto’s schrijven over het algemeen harder af dan de tabel. Met een koerslijst kun je de hogere afschrijving berekenen én onderbouwen. Er zijn meerdere koerslijsten beschikbaar, echter zijn niet alle koerslijsten beschikbaar voor het publiek. Een veelgebruikte koerslijst is de ANWB/BOVAG koerslijst.

3. Een koerslijst gaat altijd uit van een auto in gemiddelde staat. Heb je een auto die beschadigingen heeft? Of heb je een camper die niet in de koerslijst voorkomt? Dan is een taxatierapport meestal een betere manier om de waarde van de auto te laten bepalen. Een BPM-taxatierapport geeft de exacte handelsinkoopwaarde weer van jouw auto. Een taxatierapport wordt voornamelijk gebruikt bij schadeauto’s en zéér exclusieve auto’s in het duurdere segment. De kosten van een taxatierapport zijn gemiddeld zo’n € 200 – € 300. 

 

Zo, we hebben gezien dat we voor een 11 jaar oude camper 11 verschillende berekeningswijzen hebben en 3 verschillende afschrijvingsmethoden. Hoe gaan we nu te werk?

Vijf stappen voor de berekening van de BPM
  1. Verzamel alle gegevens van de camper: Merk en Model van het basisvoertuig (dus van het Fiat/Mercedes/Peugeot/Ford onderstel, of welk merk jij ook hebt), Km-stand, datum 1e toelating, chassisnummer, CO2-uitstoot, standaarduitrusting en optielijst met alle prijzen (en de catalogusprijs van dat onderstel in het jaar van registratie!!)
  2. Maak alle berekeningen die op basis van de leeftijd zijn toegelaten voor elk jaar dat verstreken is vanaf de datum 1e toelating;
  3. Bepaal de afschrijving (en als je die op basis van de koerslijst of de afschrijvingstabel te laag vindt, overweeg dan een taxatierapport te laten maken). Dit laatste speelt vooral als je zelf een veel lagere prijs betaald hebt dan de prijs die uit de lijsten volgt.
  4. Bereken de rest-BPM die je in kunt vullen op de aangifte van de Belastingdienst.
  5. Voeg de onderbouwing toe; de belastingdienst moet als het ware over jouw schouder mee kunnen kijken en je dient bij de onderbouwing dan ook precies aan te geven hoe je tot de berekening bent gekomen, met alle tussen cijfertjes e.d.

Denk je het niet alleen te kunnen en heb je hulp nodig, dan kun je ook adviesbureau’s inschakelen zoals EasyImport.

laatstelijk bijgewerkt: 23 januari 2020


1)Als netto-catalogusprijs voor een kampeerwagen geldt altijd de catalogus-prijs minus de omzetbelasting van het basisvoertuig. De camper-opbouw telt niet mee! Dus voor een Humer M-TL570 op een Mercedes Sprinter 314 CDI chassis 16 geldt voor de BPM die Mercedes als grondslag, niet de Hymer. Dat scheelt een slok op een borrel (zo’n € 60.000,- verschil in grondslag)<terug>