Schonere diesels kunnen, maar ……

In Duitsland mogen steden maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en zij nemen meer en meer het besluit om oude diesels uit de stad te weren. In Frankrijk overweegt de Prefect van het Département Drôme om op dagen dat de luchtkwaliteit te wensen over laat de milieuzone ZPA ( Zone de protection de l’air) in werking te stellen waarbij auto’s vanaf een bepaalde categorie crit’air (0 voor elektrisch en waterstof tot 6 voor oude diesels) de Autoroute du Soleil niet meer op mogen. Arnhem heeft ook, na Rotterdam en Utrecht, besloten om de binnenstad gesloten te verklaren voor oudere personenauto’s (en dan vooral diesels) . Rijverbod, stikstof, sjoemelsoftware, milieuzone en Euro 6: de dieselrijder krijgt het nodige over zich heen op dit moment.

Milieuzone’s op basis van het bouwjaar

In Nederland en Frankrijk telt voor de milieuzones puur het bouwjaar van het voertuig. Al hang je er voor tienduizend euro’s aan katalysators en filters op en is hij bewezen even schoon of schoner dan een Euro 6. Jammer dan, weggegooid geld. Is de auto van een zeker bouwjaar, dan staat daar een Euro-norm voor en mag je wel of niet de zone in. Natuurlijk, er is wat voor te zeggen want het moet ook te handhaven zijn en we willen het graag een beetje overzichtelijk houden.

Maar een kleine kanttekening is hier wel op zijn plaats. Rotterdam bijvoorbeeld heeft de mogelijkheid geschapen om een ontheffing te verkrijgen als jouw camper/auto schoner is dan op grond van de eerste toelating (DET) mocht worden verwacht. Dit zogenaamde Right to challenge is het recht om aan te tonen dat een personen- of een bestelauto voor ontheffing in aanmerking komt omdat deze aantoonbaar even schoon danwel schoner is dan op basis van de DET mag worden verwacht in termen van NOx- en elementair koolstofuitstoot, en die even schoon danwel schoner is dan de voertuigen die zich op basis van de DET volgens de bebording van de Milieuzone mogen begeven in de Milieuzone.

Bezitters van een oudere diesel hebben bijna geen kans om hun voertuig een beetje op te schalen zodat ze aan de normen voor de Milieuzones in de steden voldoen. Maar dat zulks wel degelijk kan wijst een recente test van de Duitse ADAC uit.

De test van de ADAC

De ADAC onderzocht de werking van vier SCR-systemen. SCR staat voor Selective Catalitic Reduction. Daarvoor werden vier verschillende Euro 5 voertuigen gebruikt. Daarbij ook de, als basis voor campers het meest gebruikte, Fiat Ducato. Het resultaat toont een duidelijk lagere uitstoot. De vier voertuigen waren een Opel Astra, Mercedes B, VW T5 en Fiat Ducato. Alle vier werden getest met een ander SCR-systeem. Algemeen resultaat was dat de uitstoot met een dergelijk systeem aanzienlijk omlaag ging.

Hier de uitstoot van stikstof(oxiden) zonder SCR:

en nu de reductie die werd behaald met de verschillende SCR-systemen. Eerst die met koude motor:

en nu met warme motor (motor op bedrijfstemperatuur):

Onze diesel kan dus in het stadsverkeer bijna 70% schoner en op de buitenweg ruim 80% schoner. Een Euro 5 diesel voldoet dan ruimschoots aan de Euro 6 norm.

Hoe werkt het op papier?

Er wordt een extra katalysator in de uitlaat aangebracht waarin aanvullend een vloeistof AdBleu wordt ingespoten die voor een verdere afbraak en afvang van de schadelijke stoffen zorgt. Het kost ook wat meer elektrische energie omdat dat gedeelte indien nodig moet kunnen worden verwarmd. In katalysatoren bij personen-auto’s wordt op dit punt extra brandstof ingespoten en verbrand om afbraak en afvang mogelijk te maken.

De hoeveelheid AdBlue die wordt gebruikt is 4 liter per 1000 km.

In het Duitse internetblad “Autozeitung.de” van 7 november 2018 is een artikel verschenen over de mogelijke ombouw van diesels naar de nieuwe Euronorm 6. Ik wil jullie dit artikel zeker aanraden. Voor diegenen die het Duits niet goed machtig zijn, heb ik de betreffende pagina vertaald. De foto’s bij het artikel zijn ook alle uit de genoemde pagina. Wilde je hem in het origineel? Klik dan hier.

Regels voor de ombouw zijn nodig.

Om de dreigende rijverboden voor dieselauto’s in Duitse steden te voorkomen, moeten dieselauto’s worden omgebouwd tot Euro 6-norm. De Duitse federale overheid verwacht van de autofabrikanten dat zij de kosten voor de aankoop en installatie dekken. Het federale ministerie van Verkeer en Waterstaat zou graag begin 2019 het wettelijke kader hebben gecreëerd. Het ministerie streeft er naar “zonder vertraging, de juridische en technische vereisten voor het gebruik van retrofits als uitzonderingen op verkeersbeperkingen toe te staan,” zegt hij in een discussienota die eind oktober 2018 voor het federale kabinet in Berlijn is gereed gekomen.

Hoe een dergelijke omzetting er uit kan zien tonen verschillende voorbeelden: zo biedt het Deense bedrijf Amminex (Faurecia) met BlueFit een eigen retrofit oplossing voor het reinigen dieseluitlaatgassen aan. Belangrijk voor de klant: ingrepen in het motorcompartiment of de software zijn niet nodig. Slechts twee compacte patronen met vaste, aan zout gebonden ammoniak worden op de plaats van het reservewielbron geplaatst. De cartridges slaan meer dan twee keer zoveel ammoniak op als AdBlue met dezelfde benodigde ruimte. Verwarming veroorzaakt gasvormige ammoniak, die wordt geleid naar de uitlaatgassen waar het de NOx ontbindt. Met deze vorm van Euro 6-aanpassing zal een verandering van gemakkelijk toegankelijke cartridges om de 15.000 kilometer moeten plaatsvinden. Dit zou slechts twee minuten in de werkplaats moeten duren.

De ombouw naar Euro 6: zo werkt het in de praktijk

Katalysatorproducenten Baumot (ehem. Twintec) heeft eveneens een Euro-6 retrofit systeem (BNOX SCRsysteem) ontwikkeld voor auto’s, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) duidelijk vermindert. Het BNOx SCR-systeem van Baumot kan de stikstofoxiden met 99 procent verminderen op de testbank en met 94 procent onder echte rijomstandigheden op de weg. Een Euro 6-norm zou bijvoorbeeld ook op een later tijdstip mogelijk zijn want de grenswaarden voor Euro 6 worden soms aanzienlijk onderschreden door Twintec. Waarom “zou zijn”? Heel eenvoudig: de noodzakelijke wettelijke kaders ontbreken nog, bijvoorbeeld voor een blauwe diesel milieu-sticker ZOdra dat is geschied, is Baumot van plan het BNOx SCR-systeem aan te bieden voor alle relevante voertuigtypen. Dat zou vooral interessant zijn voor bestuurders van auto’s met Euro 5-classificatie,

Hoe duur is zo’n Euro 6 ombouw?

In tegenstelling tot wat velen vrezen, zou ombouw volgens Baumot (voorheen Twintec) niet alleen tegen overzoenbare kosten, maar ook tegen verdedigbare kosten mogelijk moeten zijn. Het zou daarbij gaan om € 1500 tot € 2000 euro, met ongeveer een halve dag werk in de erkende garage. Deze wijziging aan het voertuig zou echter door de wetgever moeten worden erkend. Op dit moment is goedkeuring van de Euro 6-ombouw alleen – of helemaal niet – mogelijk in een dure en gecompliceerde individuele procedure, aldus Baumot Managing Director Henning Middelmann. Of de voertuigbelasting, die onder andere ook wordt geheven op basis van de vervuilende emissies van de auto’s, door de ombouw gaat dalen is niet bekend. Meer complexe retrofit-oplossingen worden op dit moment door autofabrikanten afgewezen

Software update voor Euro 5 Diesels

In feite kunnen met een software-update ​​Euro 5 diesel worden omgezet naar Euro 6 Het gaat daarbij om het afschaffen van het zogenaamde “thermische venster” waarin de uitlaatgassen wegens te lage temperatuur niet worden nabehandeld: “Dit is pas onlangs gebleken toen het uitlaatgasrecirculatiesysteem eenvoudigweg niet werd uitgeschakeld om de motor te sparen, “zei Thomas Burkhardt, ADAC Vice President of Engineering, bij Welt am Sonntag. De stikstofoxide wordt met die methode volgens de ADAC proef met gemiddeld 60 procent gereduceerd. Nadeel: de auto verbruikt ongeveer 4% meer brandstof en de motorslijtage zou kunen toenemen,

Hoe werkt de Euro 6-ombouw van Twintec?

Het BNOx SCR-systeem van Baumot (voorheen Twintec) injecteert de AdBlue in een afzonderlijk geïnstalleerde elektrische generator, die wordt gevoed via de turbocharger. De generator verdampt het AdBlue en stuurt het vervolgens naar de uitlaatlijn. Bij een chemische reactie worden naast CO2, ammoniak en CO2, die reageren met de stikstofoxiden, geproduceerd. In de gebruikelijke SCR-katalysator wordt de ureumoplossing AdBlue rechtstreeks in de aandrijftrein geïnjecteerd. Aangezien temperaturen van 220 graden noodzakelijk zijn voor de werking van de SCR-kat, werkt de gebruikelijke uitlaatgasreiniging echter niet optimaal met weinig motorbelasting, in de koude startfase of in korteafstandsbedrijf.

Welke voordelen biedt Baumot ten opzichte van het SCR-systeem?

De oplossing die Baumot biedt voor de ombouw naar Euro 6 omzeild de nadelen van het conventionele SCR systemen: Al bij temperaturen van 150 graden wordt ammoniak geproduceerd en bij nog lagere temperaturen springt een verwarming als katalysator bij. Daarom kan volgens Baumot de NOx-reactie al plaatsvinden bij aanzienlijk lagere uitlaatgastemperaturen. Dit voldoet aan de wegomstandigheden, waarbij de uitlaatgastemperaturen soms aanzienlijk lager zijn dan in testbanktesten. Dit is met name relevant voor de toekomstige uitlaatgasmetingen voor nieuwe auto’s vanaf 2017, waarbij de waarden in het wegverkeer moeten worden ervaren.

Heeft een Euro 6 ombouw ook nadelen?

Een ombouw naar de Euro 6-norm heeft zeker nadelen. Een eerste ADAC test van een achteraf op Euro 6 omgebouwde VW Passat (1,6-liter TDI) heeft leen toename van het brandstofverbruik aten zien. Het dieselverbruik is ongeveer vijf procent hoger dan vóór de conversie. De dynamo moet extra energie leveren die het retrofit-systeem nodig heeft voor meten en verwarmen. De daling van de uitstoot is echter immens: “De uitstoot van stikstofoxiden wordt met meer dan 90 procent verminderd”, zegt Thomas Burkhardt, ADAC Vice President Technology. Het AdBlue-verbruik was ongeveer twee liter per 1000 kilometer in het geteste prototype. In het ergste geval neemt het verbruik toe tot drie liter AdBlue per 1000 kilometer.

Welke auto’s zijn geschikt voor SCR-katalysator?

De ZDK (Duitse federatie voor Motor Trades) gaat ervan uit dat kan 95 procent van de personenauto’s met Euro-5-certificering of ouder kan worden omgebouwd, met inbegrip van buitenlandse voertuigen.

Wanneer is de hardware beschikbaar?

Dieselmotoren zullen tot 2019 moeten wachten op de ombouw-systemen. Hoewel fabrikanten zoals Baumot hun eerste oplossingen voor Euro 5-diesel in 2019 willen lanceren, zijn experts veel voorzichtiger: “Ik verwacht binnen twee jaar geen significante hoeveelheden beschikbare conversiekits”, zegt Stefan Reindl, directeur van het Instituut voor Auto-industrie aan de Hogeschool van Geislingen. Dit lijkt bevestigd te worden door het aantal bij de Federal Motor Transport Authority bechikkingen voor de goedkeuring van beschikbare retrofitsystemen: begin oktober 2018 was het precies één!

Wie is aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade (garantie)?

De garantie is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de garantie is dan volgens de specificaties van de typegoedkeuring – dit was hetzelfde op het moment dat de groene sticker werd aangebracht.

Zijn er subsidie’s te verwachten van de staat?

Promotie door de staat, zoals het geval was met de introductie van de groene sticker, is wenselijk, maar onwaarschijnlijk. De federale regering heeft echter onlangs herhaaldelijk bevestigd dat zij op zijn minst een financiële bijdrage wil leveren aan de conversies van de autoconstructeurs. Onderhandelingen zijn nog gaande.

De politiek is nu aan zet.

Kortom, ondanks dat de branche zelf altijd heeft geroepen dat het niet kan en dat het te duur zou zijn, ombouwen is dus wel degelijk mogelijk.
Afhankelijk van welke motor er in de Ducato ligt weegt het systeem tussen de 25 en 45 kilo. En het is nodig om over te stappen op Adblue. Verbruik volgens opgave vier liter per 1000 kilometer. Technisch kan het. Maar er is momenteel geen enkele zekerheid of de regelgeving hierin meegaat. Er bestaan geen eisen voor dit soort systemen. Langzaam begint de Duitse politiek en auto-industrie belangstelling te krijgen voor dit verhaal. Een lichtpuntje, misschien ook voor de geplaagde Nederlandse camperbezitter?

laatstelijk gewijzigd: 18 november 2018