Milieuzone’s in Nederland

Ook in Nederland hebben een aantal steden milieuzones ingesteld; op dit moment (vanaf 1 januari 2019) zijn er milieuzones in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, ‘s Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Dat is al een aardig lang lijstje, maar ze gelden bijna allemaal alleen voor vrachtwagens met een dieselmotor beneden de Euro IV norm. Voor personenauto’s en campers geldt alleen de milieuzone Arnhem (datum eerste toelating vóór 1 januari 2005), Rotterdam en Utrecht (beide met datum eerste toelating vóór 1 januari 2001), voor campers-bestelwagens ook die van Amsterdam (datum eerste toelating vóór 1 januari 2000). Hieronder is zijn alle milieuzone’s in Nederland met hun werking en gebieden opgenomen.

Amsterdam

Onze hoofdstad heeft milieuzone’s voor vrachtauto’s, bestelauto’s, bussen, taxi’s en snor- en bromfietsen (dus niet voor personenauto’s!) Staat jouw camper geregistreerd als bestelauto met een dieselmotor (voertuigcategorie N1) met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 01-01-2000, dan mag je de milieuzone niet in! Dit is de milieuzone:

In de loop van 2020 komen in Amsterdam waarschijnlijk nieuwe regels voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s. Alleen als ze een motorblok hebben met Euro 4/emissieklasse 4 of hoger mogen zij binnen de ring A10 rijden (op de ring rijden mag wel). Houd hier rekening mee als u overweegt een oudere diesel te kopen! De precieze regels worden in december 2019 vastgesteld.

Arnhem

In Arnhem geldt de milieuzone vanaf 1 januari 2019 voor personenauto’s met diesel-motoren van vóór 1 januari 2005. Dit is de milieuzone:

Breda

De milieuzone Breda geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone:

Delft

De milieuzone geldt voor vrachtauto’s met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg. Deze vrachtauto’s mogen alleen in de milieuzone rijden als zij een dieselmotor euroklasse IV of hoger hebben of op een andere brandstof dan diesel rijden. Dit is de milieuzone:

Den Haag

De milieuzone Den Haag geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone:

Eindhoven

De milieuzone Eindhoven geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone (beetje moeilijk te zien, maar alles binnen de stadsring):

‘s Hertogenbosch

De milieuzone ‘s Hertogenbosch geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone:

Leiden

De milieuzone in Leiden geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger.Ze hebben een lange lijst van straten waar die miliezone geldt, maar geen kaartje op hun website staan. Grofweg omvat de milieuzone het gebied binnen de singels en het oostelijke deel van de Morsweg.

Maastricht

De milieuzone in Maastricht geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de milieuzone:

Rijswijk

De milieuzone Rijswijk geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone en die omvat het gebied tussen de Burgemeester Elsenlaan, de stadgrenzen met Den Haag en Voorburg, De Vliet tot aan de Prunuskade en via de Handelskade tot aan de Burgemeester Elsenlaan. Een deel van de Rotterdamseweg, tot aan de Laan van Oversteen, valt ook binnen de zone.:

Rotterdam

De milieuzone Rotterdam geldt voor personen en bestelauto’s met een diesel-motor, waarvan de eerste toelating ligt vóór 1 januari 2001 en voor vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro-IV-emissienormen voldoen. Dit is de milieuzone:

Tilburg

De milieuzone Tilburg geldt voor vrachtauto’s met diesel-motoren die niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de miliezone:

Utrecht

De milieuzone Utrecht geldt voor personenauto’s en bestelauto’s met een diesel-motor met een datum eerste toelating die ligt vóór 1 januari 2001. Voor vrachtwagens geldt de milieuzone indien die voertuigen niet voldoen aan de Euro-IV-norm of hoger. Dit is de milieuzone:

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (foto © ANP) komt op korte termijn met een concreet plan om een eind te maken aan de wildgroei aan milieuzones in Nederland. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag (27 juni 2018). Ze wil af van de wildgroei die er nu heerst en wil een eenduidige regeling voor de normering. Ze denkt daarbij aansluiting te zoeken bij het Duitse systeem, niet gebaseerd op ouderdom, maar aan de werkelijke uitstoot van milieuschadelijke stoffen. Als het aan haar ligt, krijgen gemeenten de keuze uit een strenge en een minder strenge norm.

Euronorm als uitgangspunt?

In de strenge variant mogen diesels van voor 2006 de stadscentra niet meer in, bij de mildere versie ligt de grens bij diesels van voor 2001. Van Veldhoven heeft enkele maanden geleden al aangekondigd een eind te willen maken aan de wildgroei van regels rond milieuzones in Nederland. Als de plannen van Van Veldhoven doorgaan, haalt zij daarmee een streep door al deze gemeentelijk maatregelen. De staatssecretaris lijkt met haar maatregel de kool en de geit te sparen. Voor alle gemeenten geldt straks de euro-norm als uitgangspunt. Deze norm staat voor de hoogte van de uitstoot. Hoe hoger de euro-norm, hoe jonger en schoner de auto. De steden mogen kiezen tussen een verbod op dieselpersonenauto’s en -bestelbusjes met euro 2 (ouder dan 2001) of 3 (ouder dan 2006). Om te voorkomen dat automobilisten hun boetes zullen aanvechten, zal aangepaste wet- en regelgeving het systeem waterdicht moeten maken. Dat vergt enige tijd. De verwachting is dan ook dat de nieuwe regels voor milieuzones niet voor 1 januari 2020 kunnen worden ingevoerd.

Omdat nu vaak niet duidelijk is welke euro-norm dieselauto’s of busjes hebben, krijgen autobezitters na de apk-keuring een aantekening met daarop de euro-norm van hun voertuig. Op verkeersborden bij de ingang van een milieuzone komt duidelijk te staan welke auto’s niet welkom zijn. Uitzonderingen zijn er mogelijk wel. Zo zullen mensen met een beperking die zijn aangewezen op hun voertuig een ontheffing kunnen aanvragen. Datzelfde geldt voor eigenaren van oldtimers.

Niet iedereen is even blij met een milieuzone. Zo vraagt regeringspartij VVD zich af of zo’n zone effect heeft. ,,TNO-rapporten waren scherp en kritisch over het voorgestelde effect en je wilt symboolpolitiek met milieuzones vermijden. De Europese normen voor luchtkwaliteit zijn daarbij juridisch leidend en die normen worden inmiddels vrijwel overal al gehaald. De laatste knelpunten zijn in 2019 opgelost”, aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Reactie NKC

De NKC is blij als er een einde komt aan de lappendeken. “Dit schept duidelijkheid voor camperaars, die bij een bezoek aan een stad vaak door de bomen het bos niet meer zien”, zegt Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken bij de NKC. Wel houdt de NKC vast aan het pleidooi dat er een ontheffing moet komen voor camperaars die in de binnenstad wonen. Zij moeten een aantal keren per jaar met hun camper de stad in kunnen voor het in- of uitpakken van de camper, stelt Jelmersma.

Ook pleit ze ervoor dat campers die dankzij een retroroetfilter tot een schonere klasse behoren deze erkenning krijgen en dus de milieuzone in mogen. “Uit recent onderzoek blijkt dat veel leden van de NKC bereid zijn te investeren in hun camper om de uitstoot ervan te beperken. Dat mag best worden beloond. Het gaat tenslotte niet om het verjagen van oudere diesels, maar om het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

(Uit: Algemeen Dagblad 27 juni 2018 en website NKC)

(Oorspronkelijk opgesteld: juni 2018) Laatstelijk gewijzigd: 24 juni 2024