Verkeersboetes uit het Buitenland

Vroeger toen de grenzen nog dicht waren werd er aan de grens jouw paspoort gecontroleerd en al naar het geheugen van de douane-ambtenaar werd jouw naam opgezocht in een grote lijst met openstaande boete’s of nog erger. Na het Schengen-accoord uit 1985 werden de grenzen in 1993 afgeschaft en vond een paspoort-controle alleen nog incidenteel plaats. Automobilisten kwamen er achter dat, als je een boete wegens een verkeersovertreding kreeg, de pakkans als je niet betaalde wel heel erg klein werd en dus stopten “slimme” buitenlanders met betalen. Nette burgers bleven de boetes natuurlijk wel betalen.

Sinds maart 2015 hebben de landen in de EU in principe afgesproken om elkaars boetes te innen. Dus als jij , als Nederlander, in Frankrijk een verkeersboete krijgt dan ontvang je heel netjes een schrijven van de Franse Justitie, wel in het Nederlands want dat is ook afgesproken, met het verzoek die boete te betalen. Doe je dat niet, dan krijgt ons Justitieel Incassobureau het verzoek van de Franse Overheid om deze boete voor hen te innen. En omdat jij zo vriendelijk was om te wachten met betaling komt daar dan een leuke verhoging bovenop. Die oorspronkelijke Franse € 48,- boete wordt eventjes verhoogd met € 140,- zodat je nu € 188,- aan Leeuwarden mag overmaken. Zij sturen die € 48,- dan door naar Parijs.

Nog niet alle EU-landen doen mee: aangesloten zijn Denemarken, Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Estland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Italië, Luxemburg, Litouwen, Letland, Polen, Slowakije en Slovenië. Niet aangesloten zijn Finland, Malta, Portugal, Roemenië en Zweden.\; deze landen zorgen zelf nog voor de inning. De enige echte uitzondering is Griekenland: dat land heeft nog niet de mogelijkheid om hun kentekens geautomatiseerd in te lezen.

Kortom: Word je geflitst in een EU-land, dan zit er niets anders op dan te betalen. En ik zou het maar op tijd doen, de verhoging is niet mals.

En hoe zit het met Tolheffing?

Velen halen verkeersboeten en tolheffing door elkaar; voor tolheffing gelden andere regels (is in feite een “schuld” aan de wegbeheerder en geen boete aan de Staat). Als voorbeeld: een verkeersboete in Italië verjaart na 360 dagen waarop bekend is geworden dat jij de overtreding hebt begaan, de tolheffing verjaart als schuld pas na 10 jaar, net zoals dat in Neerland het geval zou zijn. Dus krijg je na 3 jaar nog een navordering Tolheffing dan mag en moet je die gewoon betalen, krijg je na 3 jaar een bekeuring wegens het rijden door rood licht dan kun je die gerust naast je neer leggen.

(Oorspronkelijk opgesteld: 4 oktober 2019) laatstelijk bijgewerkt: 27 januari 2021