Hoe raak ik mijn afval kwijt?

In 2019 hebben wij bijna 6 weken rond getoerd in Ierland; een prachtig land maar wel heel weinig camperplaatsen. We wisten te voren dat we ons chemisch toilet alleen met biologisch afbreekbare, zogenaamd groene vloeistof moesten gebruiken om het te kunnen lozen in de wel massaal aanwezige Openbare Toiletten. Water kun je meestal krijgen bij tankstations, maar ook op begraafplaatsen en door de Garda (de Ierse Politie) wordt daar ook naar verwezen als je vraagt naar water. Maar waar laat je jouw afval? Juist ja, in de straat vuilnisbakken.

Maar, mag dat in Nederland ook? Twentenaar Richard, tevens camperaar, was in Epe bij Apeldoorn en gooide eind 2016 een paar sinaasappelschillen, een lege fles azijn en een klein zakje afval uit zijn camper in de gemeentelijke straatvuilnisbak aan de openbare weg. Terstond werd hij geverbaliseerd door een dienstklopper wegens overtreding van de plaatselijke Afvalstoffenverordening: de gemeentelijke openbare vuilnisbak aan de weg is alleen bedoeld voor straatvuil. Richard was het er niet mee eens en vocht de boete aan bij de rechter, maar ook die laatste was het met de verbalisant eens. Wel verlaagde hij de boete van € 138,- naar € 50,- . Richard is het er nog steeds niet mee eens en heeft inmiddels een gratieverzoek ingediend bij de Koning.

Ondanks de uitspraak van de rechter: ik heb wel een eigen mening

De lokale Afvalstoffenverordening in Epe (en in 99% van de overige gemeenten in Nederland) bepaalt in Artikel 1: in deze verordening wordt verstaan dan wel wordt mede verstaan onder
k: straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;
Verderop vinden we de bepaling die Richard nu opbreekt:

Artikel 26 Achterlaten van straatafval

  1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.
  2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen

Richard wordt nu beboet op basis van dit artikel 26, tweede lid. Laat ik even voorop stellen dat het hier gaat om huishoudelijk afval (ontstaan in de camper; geen chemisch afval en geen bedrijfsafval), van zeer beperkte omvang en gewicht (een keukenzakje vol, geen grote vuilniszak, noch vuilcontainer, vast te pakken tussen duim en wijsvinger en zo te verplaatsen – deponeren – in de vuilnisbak) én ontstaan buiten het perceel (waarmee tegen gehouden wordt dat bewoners hun huisvuil in gemeentelijke vuilnisbakken dumpen). Kortom: straatafval volgens de definitie van de Afvalstoffenverordening zelf.

Ik zou graag naar Epe gaan en een afspraak maken met een nog meer plichtsgetrouwe dienstklopper en daar dan mijn keuken-afvalzakje uit de camper in de gemeentelijke straatvuilnisbak willen deponeren, waarvoor hij mij dan mag beboeten. Desnoods ga ik tot de Hoge Raad, maar dat zal ik aanvechten. Richard heeft hier niet fout gehandeld, maar overeenkomstig de regels uit de Afvalstoffenverordening.

10 oktober 2019