Camper en personenauto

Campers zijn er in vele maten en gewichten. Maar wat is een camper nu juridisch? Daarvoor moeten we kijken in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), de Regeling Voertuigen en de Europese Verordeningen/Richtlijnen. In het RVV komt geen definitie voor van een camper annex kampeerwagen, maar komt de term kampeerwagen in artikel 22 RVV 1)wel voor (kan juridisch eigenlijk niet!). De overige voertuigen kennen wel een verwijs-definitie: de bedrijfsauto (bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen), de personenauto (personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen) en de vrachtauto (motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg).

De Regeling Voertuigen

De Regeling Voertuigen kent de volgende definities:

Bedrijfsauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor:
a. het vervoer van goederen, of
b. het uitvoeren van andere werkzaamheden;
in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een bedrijfsauto is.
Kampeerwagen: voertuig dat voorzien is van een woongedeelte met ten minste de volgende uitrusting die vast in het woongedeelte bevestigd is:
a. tafel, die eventueel eenvoudig te verwijderen is;
b. stoelen;
c. slaapgelegenheid, eventueel door de stoelen om te vormen;
d. kookvoorzieningen, en
e. opbergmogelijkheden;
in ieder geval wordt als kampeerwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SA en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een kampeerwagen is;
Personenauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurders-zitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een personenauto is;

De Europese Unie heeft de voertuigcategorieën ingevoerd, die voor alle EU-landen gelijk is:
L Bromfietsen en motorfietsen, met inbegrip van quads en andere kleine voertuigen op drie of vier wielen.
In de categorie L worden motorfietsen verder ingedeeld in twee groepen (met en zonder zijspan). Er is ook een speciale subcategorie voor bromfietsen op drie wielen: zij hebben een kleinere motor en een lagere topsnelheid dan motorfietsen.
M Voertuigen op ten minste vier wielen die bestemd zijn voor het vervoer van personen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om auto’s. Hier kunnen campers onder vallen.
N Voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen, ingedeeld naar grootte. Het gaat vooral om vracht- en bestelwagens. Ook hier kunnen campers onder vallen.
O Aanhangers en opleggers

Je ziet dat de wetgever niet consequent is in de benamingen: er wordt gesproken over bedrijfsauto’s en vrachtauto’s maar daarnaast over een kampeerwagen (en waarom dan geen vrachtwagen?). Bovendien vind je alle definities in de Regeling voertuigen, met uitzondering van die voor de vrachtauto, die in het RVV staat.

Kortom, je bent dat soort voertuig dat op het kenteken staat (personenauto c.q. bedrijfsauto)

Mocht jouw camper te boek staan als bedrijfsauto, dan kun je, als de camper over de juiste Europese goedkeuring beschikt of daaraan voldoet, dit laten omzetten naar “Personenauto”. Zie daarvoor de site van de RDW

Deze inconsequentie is symptomatisch voor de regeling met betrekking tot campers. Het grote verschil tussen een camper als personenauto en eentje als bedrijfsauto heeft betrekking op de maximum-snelheid:

Voor campers die op het kentekenbewijs bedrijfsauto hebben staan en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3.500 kilogram, geldt een maximum toegestane snelheid van 80 kilometer per uur (artikel 22 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

De camper=personenauto mag op de autosnelweg wel maximaal 130 km/u. Vreemd, er is geen logische verklaring voor, maar het is wel zo.

En in de rest van Europa?

In de rest van Europa is de camper gewoon een personenauto. Wel eens een bijzondere, waarvoor als je zwaarder bent dan 3500 kg, andere regels regels (met name de maximum-snelheid). Daarvoor verwijs ik je graag naar de pagina “Verkeersregels EU” Maar één land spant echt de kroon en daar moet je oppassen; zie voor Duitsland hieronder.

Duitsland

In Duitsland zijn twee wettelijke regelingen het belangrijkste in dit vraagstuk: de Straßenverkehrs-Ordnung, afgekort tot StVO en te vergelijken met ons RVV en daarnaast de Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, afgekort tot StVZO, te vergelijken onze Regeling Voertuigen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar staat in Nederland de kampeerwagen wel degelijk met definitie in de Regeling Voertuigen, in Duitsland is dat niet het geval; met andere woorden: de camper – das Wohnmobil – is in Duitsland niet gedefinieerd, is noch personenauto (PKW0, noch (LKW). En net zo als in Nederland wordt in Duitsland de kampeerwagen helaas wel – dus ongedefinieerd – genoemd.2)  En omdat er veel aanduidingen zijn in de Straßenverkehrs-Ordnung die uitsluitend gelden voor PKW’s gelden die niet voor Wohnmobile (als zijnde immers géén PKW). Kijk maar eens even naar dit ratjetoe:

Op parkeerplaatsen langs autosnelwegen zijn speciale parkeerplaatsen ingericht voor vrachtverkeer. Op basis van de StVO geldt hier: “Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse”. Hier mag dus de camper > 3500 kg gaan staan, maar die van <3500 kg niet
“Personenkraftwagen”, daartoe behoren alle voertuigen die op kenteken als zodanig zijn aangemerkt en dus in Duitsland geen kampeerwagens, ook niet < 3500 kg 
Zie OLG Schleswig NZV 91 163; KG Berlin NZV 92 162: Wohnmobile sind keine PKW! Op basis van deze uitspraak kun je met de camper< 3500 kg bijgevolg op geen enkel parkeerterrein langs de snelweg staan: op de PKW -plaats mag je niet staan want je bent geen Personenkraftwagen en op de Vrachwagenparkeerplaats ook niet want je bent geen LKW!
De omschrijving voor de vrachtauto “Kraftfahrzeuge mit einem Zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse!” werkt door voor alle campers > 3500 kg, want zij zijn immers geen PKW. Daardoor hebbe zij zich aan de regels voor het parkeren, het inhaalverbod, het afstand houden e.d. waar het vrachtauto-bord is betrokken te houden. Zie Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 23.07.2003 – Az.: 1 ObOWi 219/03; nach VD 10/03, 272
De leukste vind ik persoonlijk deze: Mag je mag de camper hier langs de weg parkeren? Je zou denken dat het is toegestaan. Maar ja, als ik nu zeg dat het volgens de Straßenverkehrs-Ordnungalleen alleen is toegestaan voor PKW’s dus voor “Fahrzeuge, die in der Zulassung als solche gekennzeichnet sind” met een laadvermogen <2800 kg, tja dan zeg je dus: verboden te parkeren voor campers!

Kortom: Nederland is niet het enige land dat er een rotzooitje van maakt. De Duitsers doen het met hun spreekwoordelijke “Deutsche Gründlichtkeit” nog een graadje erger. Succes er mee en handel naar bevind van zaken.

laatstelijk gewijzigd: 12 februari 2018


1) Omdat hier een expliciete uitzondering in de wet is gemaakt voor kampeerwagens, heb ik hem maar even opgenomen:

Artikel 22 RVV:
Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
a. voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur;

2) § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO:
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch unter günstigsten Umständen
innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h,
außerhalb geschlossener Ortschaften
a)für
aa) Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t bis 7,5 t, ausgenommen Personenkraftwagen,
bb) Personenkraftwagen mit Anhänger,
cc) Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t mit Anhänger sowie
dd) Kraftomnibusse, auch mit Gepäckanhänger,
80 km/h,
b)für
aa) Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t,
bb) alle Kraftfahrzeuge mit Anhänger, ausgenommen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t, sowie
cc) Kraftomnibusse mit Fahrgästen, für die keine Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen,
60 km/h,
c)für Personenkraftwagen sowie für andere Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
100 km/h.
Diese Geschwindigkeitsbeschränkung gilt nicht auf Autobahnen (Zeichen 330.1) sowie auf anderen Straßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Sie gilt ferner nicht auf Straßen, die mindestens zwei durch Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295) oder durch Leitlinien (Zeichen 340) markierte Fahrstreifen für jede Richtung haben. <terug>