Verzekeringskwesties

Er bestaan nog al wat misverstanden over de bonus-malus regeling, het aantal schadevrije jaren, als je een camper koopt en die wil verzekeren. Stel je hebt 12 schadevrije jaren met jouw auto, want je bent een oplettende bestuurder. Logisch toch, dat die 12 schadevrije jaren ook gelden voor jouw camper, nietwaar? Neen, niet waar! Helaas gelden schadevrije jaren niet de persoon, de bestuurder, maar gelden die voor de polis, het voertuig.

Als je het genoegen hebt om een auto, een motor en een camper voor de deur te hebben staan, dan kan het zo maar zijn dat je 12 schadevrije jaren hebt voor de auto, 3 voor de motor en nog helemaal niets voor de zojuist aangekochte camper!

Het onduidelijke aanvraagformulier

Het gaat vaak mis bij het invullen van het aanvraagvormulier. Naast het gebruik (Meestal max 20.000 per jaar) wordt bijna altijd gevraagd of je nog een ander voertuid bezit. Vervolgens komen de persoonlijk getinte vragen (geboortedatum en NAW) en het aantal jaren dat je al over het rijbewijs beschikt. Als laatste wordt gevraagd naar het aantal schadevrije jaren. Een goed aanvraagformulier geeft daar bij de uitleg dat het niet betreft het totale aantal schadevrije jaren dat je zelf hebt, maar dat je hebt als bestuurder van het te verzekeren voertuig. En ja als je dat voertuig pas gekocht hebt, dan heb je daar nog geen schadevrije jaren mee opgebouwd.

Sommige verzekeringen tellen wel schadevrije jaren mee!

Er zijn verzekeraars die zo aardig zijn om, als je naast jouw autoverzekering ook een camperverzekering bij hen afsluit het aantal schadevrije jaren van de auto één op één overzetten op de camper. Die pakketkorting, zoals ze dat noemen, kennen ze allemaal wel. Dus ben je op zoek naar een verzekering: vraag eerst de verzekeraar van jouw auto of die ook de camper tegen een aantrekkelijke korting wil verzekeren!

Ook bij oversluiten gaat het vaak mis!

Denk niet dat je jouw “gratis” schadevrije jaren mag meenemen als je naderhand besluit om de verzekering over te sluiten. Je krijgt op verzoek nog wel een briefje mee, waar het aantal schadevrije jaren staat, maar je had toch werkelijk een ander getal in jouw hoofd. Dat komt omdat die gratis jaren dan niet mee tellen. Ter verduidelijking: als je na 12 schadevrije jaren een camper koopt en die bij dezelfde maatschappij als jouw personenauto verzekert, dan kan het zijn dat bij de premieberekening met die 12 jaar rekening wordt gehouden: je krijgt als het ware 12 schadevrije jaren voor niets. Als je na 4 jaar de camperverzekering wilt oversluiten naar een andere verzekeraar, dan zie je in één keer dat je voor de camper maar 4 schadevrije hebt in plaats van de gedachte 16! En dat klopt natuurlijk ook: je hebt die camper nog maar 4 jaar.

Verzekering schorsen tijdens stalling?

Er waart een groot misverstand rond op fora namelijk deze: “als je jouw WA-verzekering van de camper schorst tijdens de stalling en door een brand in jouw camper gaat de hele stalling inclusief alle andere voertuigen verloren, dan keert de verzekering niets uit. Daarom: houdt de WA-verzekering in stand”
Het vervelende is nu dat die schade NOOIT onder de WAM (Wettelijke aanprakelijkheidsverzekering motovoertuiigen valt. Deze verzekering geldt namelijk alleen als de camper op de weg staat (en dat doet ie niet in de stalling) of buiten de weg aan het verkeer deelneemt (op parkeerterreinen van een UMC bijvoorbeeld). Artikel 3 van de WAM omschrijft het zo: “De verzekering moet (..) gedurende de gehele looptijd van de verzekering (…) dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven”. Bij de wetswijziging van 1983 verwoordde de Minister het op deze manier: ‘Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt een vraag op te lossen, die (…) in de praktijk is gerezen, namelijk of de verzekering alleen dekking moet geven voor aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, of dat zij ook aansprakelijkheid moet dekken die ontstaat door het aanrichten van schade buiten het verkeer, bij voorbeeld door het gebruik van bepaalde soorten motorrijtuigen als graaf- of hijswerktuig. (…) De term “in het verkeer” moet niet zó beperkt worden opgevat, dat daaronder alleen wordt begrepen schade, die door het verzekerd motorrijtuig wordt toegebracht, wanneer het zelf in beweging is: daaronder valt bijvoorbeeld ook de schade die ontstaat doordat het – stilstaande – verzekerde motorrijtuig verkeerd staat geparkeerd. Evenzeer valt daaronder verkeersschade die bij voorbeeld wordt toegebracht door over de weg rijdende graaf- en hijswerktuigen, echter niet de schade die door deze werktuigen bij de uitvoering van werkzaamheden wordt veroorzaakt, zoals kabelschade. De voorgestelde tekst maakt nu duidelijk dat de verplichting tot verzekering slechts bestaat met betrekking tot de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, door invoeging van de woorden “in het verkeer”. Nu geldt de WAM slechts als minimum-eis: de verzekeraar mag een grotere dekking bieden en meestal doen ze dat ook. Niet alleen in extra opties, zoals de WA-plus (inclusief ruitbreuk, stormschade e.d.) maar ook vaak wordt dekking aangeboden door schade niet in het verkeer toegebracht. En ja dat laatste is nu juist de schade door brand e.d. tijdens de stalling. Wil je het zeker weten, dan dien je jouw polisvoorwaarden te raadplegen. Maar er is ook nog een andere verzekering die de meeste mensen wel hebben afgesloten en die het voorval zou kunnen dekken, te weten de persoonlijke WA-verzekering. Die dekt namelijk de schade die jij zelf aanricht (zonder opzet, dat wel) of die door zaken of dieren waar jij verantwoordelijk bent wordt aangericht. Die zogenaamde persoonlijke WA-dekking kost bijna niets: gemiddeld voor een gezin € 75,- op jaarbasis.

laatstelijk gewijzigd: 22 oktober 2019