China Export of CE

Je hebt een GSM-oplader bij de Action gekocht die het na een paar keer al begeeft. Je vraagt je af: “Hoe kan dat nou? Er staat toch een CE-keurmerk op?”. En dat zou toch moeten betekenen dat het product voldoet aan de eisen die wij als consument daaraan mogen stellen? Nou, dat is niet helemaal waar! Het CE-keurmerk blijkt in de praktijk zelf niet zo veel bescherming te genieten: je kunt eenvoudig op het verkeerde been worden gezet. Hoe dat zo komt, zal ik hier uit leggen.

CE-keurmerk

Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht, moeten zijn voorzien van een CE-markering. Maar wat is het? En in hoeverre is het belangrijk als consument om hierop te letten als je iets koopt?

Veel artikelen hebben de letters C en E op een stickertje staan. Deze markering staat voor “Conformité Européenne” en geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de regels en minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die daarvoor gelden binnen de Europese Economische Ruimte, oftewel de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Producten die binnen de EER verplicht een CE-markering moeten bevatten zijn onder andere elektrische apparaten, speelgoed, liften, make-up, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een volledige lijst van producten waarbij een CE-markering verplicht is vind je op de website van de rijksoverheid of naar de site van de Europese Commissie voor Standaardisatie. Producten die een CE-markering bevatten mogen vrij verhandeld worden binnen de EER. Nationale overheden mogen hierbij geen aanvullende eisen stellen.

China Export

Voor de Chinese interne markt, dus om in China te mogen worden verkocht moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. China heeft zijn 2 verplichte inspectiesystemen samengevoegd bij de toetreding tot de World Trade Organization. Het nieuwe systeem heet CCC en staat voor China Compulsory Certification (China Verplichte Certificering). Het is een markering voor veiligheid en kwaliteit van een groot aantal producten dat op de Chinese markt verkocht wordt. Voor diverse goederen is de inspectie bij binnenkomst in China dus verplicht. De producten moeten in overeenstemming zijn met de Chinese normen; China erkent de Europese CE-markering niet. Producten die niet aan de normen voldoen zullen bij de Chinese douane tegen gehouden worden.
Als tegenhanger van de producten voor de interne markt zijn er de producten speciaal voor de export, de handel dus. Ooit heb ik eens bij een lokale frietboer in Nijmegen, toen ik zag dat hij zijn kroketten als “Goudcroquetten” aanprees, gevraagd of die bedoeld waren voor consumptie of voor de handel; ik kreeg daarna mijn bestelde “friet mét” niet meer!
Maar goed, alle gekheid op een stokje, deze Chinese producten, bestemd voor de export, de buitenlandse handel, hebben het stempel: China Export afgekort CE (zie afbeelding hiernaast) En dat lijkt verdacht veel op het Europese CE-keurmerk!

CE is dus geen C E !!

Pas dus op. Het lijkt erop dat je met het CE-keurmerk van doen hebt, maar in werkelijkheid is het China Export. De Chinezen zeggen dat hier geen opzet in het spel is, maar daar heb ik echt twijfels bij. In onderstaand figuur zijn de verschillen, naast elkaar, wel zichtbaar, maar als je een CE merkteken “stand-alone” ziet is het wel heel moeilijk te herkennen.

Bij het echte keurmerk staat de E op de cirkel waarvan de C de linkerhelft vormt. Bij het China Export teken staat de C meer in de cirkel. Makkelijker is het te herkennen als je denkbeeldig een lijn trekt van de uiteinden van de C en deze lijn raakt (bijna) de E, dan heb je met China Export van doen en niet met het CE-keurmerk van Europa; bij het keurmerk zit er zeer duidelijk een ruimte tussen deze denkbeeldige lijn en de C U bent bij deze gewaarschuwd.

laatstelijk gewijzigd: 27 oktober 2018