Hoe herken ik een officiële camperplaats

Je hebt Camperplaatsen in alle soorten en maten: zonder enige voorziening, maar ook met alle voorzieningen zoals water, loosput voor afvalwater, loosmogelijkhgeid voor chemisch toilet, stroompunten en tenslotte zelfs met douches, toiletvoorziening en wasmachines. Vaak zijn ze netjes afgebakend, soms hebben ze een slagboom en heel vaak moet je betalen voor elke dag dat je er staat. Is dat laatste het geval dan laat die plek niets meer aan jouw verbeelding over: het is een officiële camperplaats.

In heel veel landen in Europa mag je overnachten op elke plek waar je jouw camper mag parkeren. Dat is in heel Scandinavië het geval, in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk (behalve in Tirol), Frankrijk, Italië en Spanje, tenzij het uitdrukkelijk verboden is en dat laatste is dan ook goed aangegeven.

En hoe zit het in Nederland? Nou, daar ligt het iets ingewikkelder. Om te beginnen is op 1 januari 2008 de Wet op de Openluchtrecreatie ingetrokken, in welke wet het verbod opgenomen was om buiten de kampeerterreinen in een kampeermiddel te overnachten. Sindsdien is dat verbod vervallen en mocht het dus. Maar ja, de meeste gemeenten 1) hebben op voorspraak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Recron (de branchevereniging voor ondernemers in de recreatiesector) besloten om dat overnachten in een kampeermiddel buiten de kampeerterreinen weer te verbieden; zij zagen echter ook de toenemende vraag naar camperplaatsen, vandaar dat er de mogelijkheid aan gekoppeld werd om dat overnachten op bepaalde plaatsen wel weer toe te staan.2) Dus het mag op een door het college van B&W aangewezen plaats; laten we die plaats voortaan een officiële camperplaats noemen. Als voorbeeld van de vele hier even het besluit van het college van B&W van Medemblik van september 2020 waarin werd besloten:
1. De volgende plaatsen aan te wijzen als overnachtingsplaats voor campers:
a. vijf parkeerplaatsen, gelegen op het parkeerterrein achter het havengebouw aan de Pekelharinghaven te Medemblik;
b. drie parkeerplaatsen, gelegen aan de vooroever, ter hoogte van het Regattacentrum te Medemblik;

Dan komt de prangende vraag: hoe kan ik dat als camperaar en weggebruiker zien, zonder door alle besluiten van B&W van de gemeente te moeten bladeren. Kortom: geven ze dat aan? Het antwoord: vaak wel en dat doen ze dan even vaak door middel van het hiernaast opgenomen bord E08n van het RVV.3) B&W van Medemblik besluiten dat zelfs expliciet (“Dat de aanduiding van deze parkeerplaatsen geschiedt door plaatsing van bord E8, opgenomen in bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”), maar anderen bepalen daaromtrent niets en dan zet de Dienst Openbare Werken er vaak toch het bord E08n neer, omdat ze dat bord nu eenmaal in de kast hebben liggen. Veelvuldig stellen ze ook nog nadere eisen en die staan dan op een zogenaamd onderbord, waarop een tekst staat als “€ 3,25 per nacht” (Zurich in Friesland), “max. 3 x 24 uur” (Hardenberg) of er hangt een heel reglement onder (Zutphen en Emmen onder andere). Nog weer andere gemeenten volstaan met de aanduiding van het aantal plaatsen (Elburg), geven op een andere manier hun bedoelingen weer (Urk) en weer andere plaatsen in het geheel geen onderbord. Het onderbord “overnachten toegestaan” ben ik nog nooit tegen gekomen, een reden temeer om aan te nemen dat met dit bord, anders dan het RVV bedoelt, een officiële camperplaats wordt aangeduid.

Maar wat nu als een overig-ijverige B(uitengewoon) O(psporings)A(mbtenaar) zich bij jou meldt met de mededeling dat overnachten niet is toegestaan? Wijs hem dan op het feit dat de gemeente dat dan wel eens duidelijker had kunnen maken, zoals dat in de gemeente Westerveld is gebeurd; daar heeft de wethouder dit bord onthuld: “Campers Welkom, overnachten verboden”. Dat is dan tenminste duidelijk. En natuurlijk kun je hem een kopie van deze pagina overhandigen.

Dat gehaspel met borden en regelingen werkt zeker verwarring in de hand. Beter ware het dat alle gemeenten een officiële camperplaats tenminste met een duidelijk onderbord “camperplaats” zouden gaan aangeven.

.

Opgesteld 19 augustus 2022

 


1) Met uitzondering van de gemeenten (stand augustus 2022): Apeldoorn, Hilversum(<2,4 m en < 6m lang), Hoorn (na melding) Oosterhout en Tilburg (tenzij je overlast veroorzaakt). <terug>
2)  Toen de gemeenten daarentegen ook gratis voorzieningen troffen, zoals de mogelijkheid om vuilwater te lozen en het chemisch toilet te legen, vocht de Recron dat aan als concurrentie-vervalsing. Dat is niet gelukt (vanwege het milieubelang), maar de gemeenten moeten bij hun beslissing om camperplaatsen mogelijk te maken wel rekening houden met de belangen van de recreatie-ondernemingen. Wanneer het een exploitatie gaat worden (dus als er voorzieningen zoals elektra, verzorgingszuil e.d. worden aangebracht), dan moet ook voldaan worden aan de Wet Markt en Overheid.  De prijs voor een camperplaats dient dan kostendekkend te zijn, maar hoeft niet marktconform te zijn.  <terug>
3) Strikt genomen betekent dit bord dat het een speciale parkeerplaats is, uitsluitend voor campers. Je mag dus daar jouw camper neerzetten en er mag geen auto, motor of vrachtwagen worden geparkeerd. Het geeft volgens het RVV dus geen camperplaats aan, maar een parkeerplaats voor campers. En dus maakt Zaanstad dat ook maar even goed duidelijk voor haar camperaars  dat het bord E8n niet betekent dat je daar ook mag overnachten (zie afbeelding). Het is de vraag of de APV anders kan bepalen, nu de APV van een lagere orde is. Het volgende helpt je wel: hoewel het bord weliswaar in de bijlage van het RVV is vastgesteld, kent het RVV, noch de Wegenverkeerswet waarop de regeling is gebaseerd,  géén definitie van een kampeerwagen/camper, waardoor het eigenlijk in het RVV niet kan bestaan. Maar voor de APV natuurlijk wel. Nu nagenoeg alle gemeenten dit bord hanteren als aanduiding voor een officiële camperplaats, kan ik mij voorstellen dat een beroep daarop succes heeft bij de rechter. <terug>

 

Geef jouw reactie