Forbidden/Interdit/Запрещено/禁止

Forbidden – Visitors from the USA, China, Nigeria and Russia cannot access this site; you should especially blame the companies that send unsolicited advertising.

Interdit. Les visiteurs des États-Unis d’Amérique, de Chine, du Nigéria et de Russie ne peuvent pas accéder à ce site ; J’ai apporté cette interdiction en raison des nombreuses offres non sollicitées de ces pays.
Запрещенный. Посетители из Соединенных Штатов Америки, Китая, Нигерии и России не могут получить доступ к этому сайту; Я ввел этот запрет из-за множества нежелательных предложений из этих стран.
.
禁止。來自美國、中國、尼日利亞和俄羅斯的訪問者無法訪問本網站;由於來自這些國家的許多不請自來的提議,我提出了這項禁令。
.
Bezoekers uit de Verenigde Staten van Amerika, China, Nigeria en Rusland hebben geen toegang tot deze site. Als u via de Cloud van Google op deze site terecht bent gekomen, dan wordt U ook geblokkeerd, omdat Google zelf door mij geblokkeerd is (ik ben nl. niet gecharmeerd van dat tech bedrijf door de wijze waarop zij menen met persoonlijke gegevens te moeten omgaan).
.


(Oorspronkelijk opgesteld:: 20 november 2019) Laatstelijk bijgewerkt: 25 oktober 2021