Forbidden/Interdit/Запрещено/禁止

Forbidden – Visitors from the USA, China and Russia cannot access this site; you should especially blame the companies that send unsolicited advertising.

Interdit – Les visiteurs des États-Unis, de Chine et de Russie ne peuvent pas accéder à ce site ; vous devriez surtout blâmer les entreprises qui font de la publicité non sollicitée.
.
Запрещено – Посетители из США, Китая и России не могут посещать этот сайт; особенно следует обвинять компании, которые занимаются нежелательной рекламой.
.
禁止 – 來自美國、中國和俄羅斯的訪客不能訪問本網站;你應該特別責怪那些製作未經請求的廣告的公司
.
Bezoekers uit de Verenigde Staten van Amerika, China en Rusland hebben geen toegang tot deze site. Als u via de Cloud van Google op deze site terecht bent gekomen, dan wordt U ook geblokkeerd, omdat Google zelf door mij geblokkeerd is (ik ben nl. niet gecharmeerd van dat tech bedrijf door de wijze waarop zij menen met persoonlijke gegevens te moeten omgaan).
.


(Oorspronkelijk opgesteld:: 20 november 2019) Laatstelijk bijgewerkt: 25 oktober 2021