Forbidden/Interdit/Запрещено/禁止

Forbidden – Any visitor who approaches this site via the ‘Back-door’ will be refused (except myself). In addition, visitors from the United States of America, China, Russia, Belarus and Vietnam do not have access to this site at all..

Interdit – Tout visiteur qui approcherait ce site via la ‘Back-door’ sera refusé (sauf moi-même). De plus, les visiteurs des États-Unis d’Amérique, de Chine, de Russie, de Biélorussie et du Vietnam n’ont pas du tout accès à ce site.
.
Jeder Besucher, der sich dieser Site über die „Hintertür“ nähert, wird abgewiesen (außer mir). Darüber hinaus haben Besucher aus den Vereinigten Staaten von Amerika, China, Russland, Weißrussland und Vietnam überhaupt keinen Zugriff auf diese Website.
.
Запрещено – Любому посетителю, который зайдет на этот сайт через «черный ход», будет отказано (кроме меня). Кроме того, посетители из Соединенных Штатов Америки, Китая, России, Беларуси и Вьетнама вообще не имеют доступа к этому сайту.
.
禁止 – 任何通過“後門”進入本網站的訪問者都將被拒絕(我自己除外)。此外,來自美國、中國、俄羅斯、白俄羅斯和越南的訪問者根本無法訪問該站點。
.
Elke bezoeker die via de ‘Back-door’ deze site benaderd wordt geweigerd (behalve ikzelf). Daarnaast hebben bezoekers uit de Verenigde Staten van Amerika, China, Rusland, Wit-Rusland en Vietnam in het geheel geen toegang tot deze site. Als u via de Cloud van Google op deze site terecht bent gekomen, dan wordt U ook geblokkeerd, omdat Google zelf door mij geblokkeerd is (ik ben nl. niet gecharmeerd van dat tech bedrijf door de wijze waarop zij menen met persoonlijke gegevens te moeten omgaan).
.


(Oorspronkelijk opgesteld:: 20 november 2019) Laatstelijk bijgewerkt: 30 oktober 2022