header


Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesContact

Diesels kunnen op Duitse wegen worden verboden

Het Duitse Constitutionele Hof ("Bundesverfassungsgericht") heeft vandaag (27 februari 2018) uitspraak gedaan in de zaak aangespannen door de Deutsche Umwelthilfe (DUH) tegen de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Baden-Würtemburg. De lagere rechter in Düsseldorf en Stuttgart had op verzoek van de DUH de deelstaat-regeringen veroordeeld om zo snel als mogelijk is maatregelen te nemen om te voldoen zodat de Luchtkwaliteitsplannen van deze deelstaten voldoen aan de Europese grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht. Om zo snel mogelijk een eindoordeel te verkrijgen hebben beide landen een zogenaamde "sprongcassatie"1) ingesteld bij het Constitutionele Hof.

De hamvraag in dit geding is of de deelstaten en steden zelfstandig tot het opleggen van een rijverbod voor diesels kunnen overgaan of dat daarvoor aanvullende regelingen van de bondsregering noodzakelijk zijn. De genoemde deelstaten zijn van mening dat het Bundes-Immissionschutzgesetz (de "Uitstootwet") onvoldoende grond is voor de deelstaten en steden om een rijverbod af te kondigen. Als steden en deelstaten ieder voor zich een rijverbod kunnen afkondigen krijgen we in Duitsland Italiaanse toestanden, aldus de minister-president van Baden-Würtemberg Winfred Kretschmann van de Groenen in de Frankfurter Allgemeine; hij pleit er voor om een nieuwe milieu-sticker in te voeren die dan voor alle steden in Duitsland moet gaan gelden en dus is hier de bondsregering aan zet, vindt hij. Door de bondsregering is aan Europa al toegezegd dat ze in 2018 met aanvullende maatregelen zullen komen. Daartoe behoren ook maatregelen om gericht het verkeer om te leiden.

De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht

Het Bundesverfassungsgericht nu heeft uitgesproken dat het Bundes-Immisionschutzgesetz voldoende grond voor de deelstaten en steden biedt om een dergelijk verbod af te kunnen kondigen. In het vonnis voorziet de rechter een overgangsperiode en een gefaseerde invoering van een dergelijk verbod. Bovendien zullen er uitzonderingen voor bijvoorbeeld vaklieden als loodgieters, electriciëns e.d. mogelijk moeten zijn. Er komt geen financiële tegemoetkoming: "Gewisse Wertverluste sind hinzunehmen.", aldus het Hof. Bovendien vindt het Hof dat het aan de deelstaatregering is om een lappendeken aan maatregelen te voorkomen.

Er zullen nog wel maanden over heen gaan voordat er steden en deelstaten zijn die tot een dergelijk verbod over gaan. Stuttgart, één van de smerigste steden in Duitsland als het om luchtkwaliteit gaat, steunt grotendeels op de aldaar gevestigde auto-industrie en die zal alles in het werk stellen om zo geleidelijk mogelijk tot het nemen van maatregelen over te gaan. De Duitse autoconcerns hebben zich steeds fel tegen rijverboden voor diesels gekeerd. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat in de steigers staat, stelt zulke verboden te willen voorkomen. De industrie noemt het instellen van rijverboden voor dieselauto’s een vorm van onteigening, omdat de autobezitter in het gebruik van zijn voertuig wordt beperkt. De omstandigheid dat voetgangers en fietsers van hun "frisse lucht" worden beroofd en zelfs van een paar jaar levensverwachting is zeker geen onteigening! Foei, auto-industrie.

Eén van de beruchtste straten is de Neckartor in Stuttgart. Daar heeft een meetinstallatie in plaats van de maximaal toegestane uitstoot van gemiddeld 40 microgram stikstofoxiden per kubieke meter lucht, tientallen dagen per jaar veel meer gemeten. Op zijn vroegst zou een maatregel daar op 1 september 2018 in kunnen gaan, zo blijkt uit het vonnis van het Hof. Maar toch kunnen we vaststellen dat een "Blaue Umweltplakkete" een stuk dichterbij is gekomen.

Stuttgart in de spits!

A40 in Essen vanaf 1 juli 2019 afgesloten voor Euronorm 4 en lager

Je kon er op wachten: Duitse steden die niet aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit voldoen (zie kaartje hieronder), zullen maatregelen moeten nemen. Essen en Gelsenkirchen zijn nu de eerste die dat hebben gedaan. Vanaf 1 juli 2019 mogen auto's met een motor van euronorm 4 of lager niet meer dwars door de stad via de A40 (voor nederlandse begrippen: het verlengde van de A67, van Venlo dwars dor het Ruhrgebiet). Vanaf 1 september 2019 mogen daar zelfs alleen nog maar auto's op rijden die aan de Euronorm klasse 6 voldoen. Nog 12 steden te gaan, volgens onderstaand kaartje.

De Duitse steden die niet aan de norm voldoen


In rood: normen 2016 en 2017 overschreden
In blauw: normen 2016 overschreden en 2017 niet meer

PM10 concentratie (fijnstof) op 26 februari 2017 daggemiddelde in Duitsland; de EU norm = maximaal 40 µg/m3laatstelijk gewijzigd 27 februari 2018
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint

<ga naar Top>


1) Een sprongcassatie is een bijzondere vorm van procederen. Partijen komen hierbij overeen dat na de uitspraak in eerste aanleg zonder gebruik te maken van de hoger beroep mogelijkheid, de zaak in cassatie bij het Constitutionel Hof wordt voorgelegd. Bij sprongcassatie wordt dus het hoger beroep overgeslagen.