Parenteel

Wat is het?

De meest uitgebreide vorm van onderzoek naar descendenten is de parenteel. Dit is een overzicht van alle afstammelingen, zowel in man­nelijke als vrouwelijke lijn, van een bepaald ouderpaar. Niet alleen de zonen worden dus uitgewerkt, maar ook van de dochters vermeldt de parenteel de nakomelingen. Hieronder eerst een stukje van de genealogie van een ouderpaar en daaronder, van datzelfde ouderpaar, de parenteel. Het verschil valt onmiddellijk op!

Genealogie
Parenteel

Op deze site zijn de parentelen opgenomen van:

  • Selt Aerts (1530-1590), stamvader van alle Selten’s
  • Frederik Bernard Zwiebel (1668-1753), stamvader van de Nederlandse Zwiebel’s en Swiebel’s;
  • Twee andere Zwiebel-parentelen (Zwiebel-Barde en Zwiebel-Bohner (Rohrbacher)), afkomstig uit de Alsace (Franse Elzas).
  • Joannes van der Sande (Zanden) (1550-?) uit Heeswijk.