Home

Introductie

Sinds 1976 ben ik bezig met het onderzoek naar de voorouders van mijn vrouw, Janny Selten. Na circa tien jaar heeft dit geleid tot een genealogie van Selt Lamers (1610-1674). In de jaren daarna is deze genealogie uitgebouwd tot een parenteel, zijnde alle nakomelingen van het echtpaar Selt Lamers en Heijltje Aerts. In 2006 echter werd diens grootvader Selt Aerts (1530-1590) gevonden en hij is dus de oudst bekende stamvader van het geslacht Selten; de parenteel werd daarom uitgebreid naar die van Selt Aerts.

Omdat de families vrij honkvast zijn gebleken – zelfs in deze eeuw nog woonden ruim 80% van alle gezinnen met de geslachtsnaam Selten binnen de driehoek Mill-Wanroy-Haps, een oppervlakte van circa 25 km² – heeft dit onderzoekswerk als bijproduct een digitale Doop- Trouw en Begraafregister van de RK Mill & St. Hubert opgeleverd. Zoek je iemand in Mill of St. Hubert (Noord-Brabant), dan kan ik jou misschien verder helpen. Wil je zelf kijken: klik Doopboek RK Mill (1656-1799) of Trouwboek RK Mill (1655-1799)

Selten

Rond 1530 werd Selt Aerts geboren in Mill (Noord-Brabant). Zijn kleinzoon Selt Lamers is de naamgever van het geslacht Selten geworden. Tot op heden ben ik nog geen Selten tegengekomen die niet op de een of andere manier afstamde van deze Selt Lamers. De gegevens kunt u hieronder inzien aan de hand van de Index op naam.

Maar je hebt Selten’s van de warme, van de koude en van géén kant! Ik zal het proberen uit te leggen. Een Genealogie of Stamboom is de verzameling van alle mannelijke nakomelingen van één echtpaar. De dochters die in een gezin worden geboren worden meestal wel genoemd, maar hun eventuele nakomelingen maken geen deel uit van de Genealogie. Als de achternaam erfelijk zou zijn, zouden allen in een Genealogie dezelfde achternaam hebben. Nu zijn er gevallen bekend waarin kinderen en soms kleinkinderen de achternaam van hun moeder/oma gaan voeren; de reden is vaak omdat de familie van de moeder/oma in hoger aanzien staat dan die van vader/grootvader. Dit nu is ook bij de Selten’s het geval. Helena Selten, eind 17e eeuw geboren, is getrouwd met een Jorden Reijnen en is in Haps gaan wonen. Haar kleinkinderen zijn zich Selten gaan noemen en nazaten daarvan wonen heden ten dage nog steeds in Haps. Deze “Seltens van de koude kant” behoren strikt genomen niet tot de genealogie.

Maar er zijn zelfs Selten’s die zich zo noemen zonder dat ze van een Selten afstammen. Dit is het geval met de nakomelingen van Wolter Theunis (Selten). Joannes Jans Selten huwde begin 18e eeuw met Elisabeth Wouters die uit haar eerdere huwelijk al twee kinderen had, waaronder Wolter. Samen met Elisabeth kreeg Joannes nog 6 kinderen. Zijn stiefzoon Wolter gebruikte echter de achternaam van zijn stiefvader en ging dan ook als een Selten door het leven. Zijn nakomelingen, de Selten van géén kant, die hoofdzakelijk in Wilbertoord te vinden zijn, zijn verenigd in de Parenteel van Wolter Selten, in te zien via het menu hierboven onder Parenteel.
Heb je aanvullingen of wijzigingen op mijn gegevens, laat het mij dan weten via het Feedback-formulier.

Selten in boekvorm

In 2010 is de Genealogie Selten in boekvorm uitgegeven. Naast de namen, data en bijzonderheden van onze voorouders tot de nazaten in onze huidige tijd, worden er, voornamenlijk voor de periode vóór 1800, ook tijdsbeelden bij gegeven; deze tijdsbeelden hebben betrekking op de plaatsen waar onze voorouders woonden (voornamelijk Mill, Haps, Wanroy, Beers en St. Anthonis/Oploo). Helaas waren beide delen al heel snel geheel uitverkocht en niet meer beschikbaar, hoewel ze nog wel in de bibliotheek van het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging ter inzage liggen. Bovendien is de drukker van destijds een jaar of vijf geleden ermee opgehouden (failliet?). Omdat er verzoeken kwamen om de boeken opnieuw uit te geven heb ik naar een mogelijkheid gezocht en die is gevonden bij 24Bookprint. Het eerste deel (1530-1900; de eerste acht generaties) is voor iedereen beschikbaar en kan door hen zelfstandig worden besteld bij de drukker (zie afbeelding hieronder), het tweede deel (1900 tot heden) is alléén voor familie-leden beschikbaar omdat daar hoofdzakelijk nog levende personen in voor komen. Bij deze herdruk zijn een aantal aanvullingen doorgevoerd zoals overlijdensdata en nieuw geboren nakomelingen die door familie-leden zelf zijn aangereikt (ikzelf ga er niet meer actief naar op zoek). Wil je deel II, waarvan de kosten € 28,01 (incl. verzendkosten) bedragen, stuur mij dan een mailtje of klik op 450 Jaar Selten II met het licht-blauwe kaft hieronder.

Deel I is nagenoeg ongewijzigd in herdruk verschenen. Voor Deel II heb ik aanvullend gebruik gemaakt van de informatie die familieleden mij sinds 2010 (de datum van uitgave van de 1e druk) hebben aangereikt, zoals overlijdensdata, geboortedata van nieuwe nakomelingen e.d. Zelf ben ik niet meer actief op zoek gegaan maar aanvullingen.

Zwiebel

Sinds enkele jaren ben ik bezig met het onderzoek naar mijn eigen voorouders. Tot op heden zijn vier takken ontdekt allen afkomstig uit de Franse Elzas: één bestaande uit de nakomelingen van Friedrich Schweiffel, die rond 1650 vanuit Frankrijk naar Den Haag verhuisde (van hem ben ik een rechstreekse afstammeling), een tak bestaande uit de afstammelingen van het echtpaar Zwiebell-Barbe aan het begin van de 17e eeuw, een tak bestaande uit de nakomelingen van Jacob Zwiebel, geboren aan het begin van de 18e eeuw en een laatste tak ontstaan in West-Duitsland aan het begin van de vorige eeuw. Deze laatste is door naamsaanneming ontstaan en wordt door mij niet verder onderzocht.