Genealogie

Wat is het?

Het begrip ‘genealogie’ staat niet alleen voor stamboomonderzoek in zijn algemeenheid, het is in engere zin ook een vorm van onderzoek. Een genealogie is dan een overzicht van de afstammelingen in manne­lijke lijn van een bepaalde persoon. Een genealogie vermeldt van elke zoon het volledige gezin, alle kinderen, zowel zonen als dochters. Van de dochters wordt de eventuele partner gegeven, maar niet de kinderen. De zonen werkt de genealogie wel uit: naast de partner(s) ook de kinde­ren, met een verdere uitwerking van de zonen hiervan. Omdat een familienaam meestal in mannelijke lijn vererft, staat in een genealogie meestal een bepaalde naam centraal. In sommige genealogieën volgt men ook de naamdragers die niet uit mannelijke lijn stammen. In het verleden waren dat takken uit dochters die onge­huwd waren ten tijde van de geboorte van het kind dat de naam van de moeder kreeg. Tegenwoordig is het – sinds de aanpassing van het naamrecht in 1998 – ook mogelijk dat binnen het huwelijk geboren kinderen de naam van de moeder krijgen. En al eerder was er de moge­lijkheid dat kinderen de familienaam van hun stiefvader krijgen. Ook deze naamdragende kinderen neemt men tegenwoordig vaak in een genealogie op. Daarbij komt men verder af te staan van het oorspronke­lijke beginsel van de afstamming langs mannelijke lijn. De genealogie ontwikkelt zich tot wat je een naamgenealogie zou kunnen noemen.

Andere vormen van onderzoek

De stamreeks is een overzicht van de voorouders in rechte mannelijke lijn van een bepaalde persoon. Terugwerkend in de tijd ga je van zoon naar vader, diens vader, daar de vader van, enzovoorts, tot je niet verder terug kunt en je bij de stamvader aangekomen bent, de oudst bekende voorvader in die reeks.

De matrilineaire reeks of moederreeks is de vrouwelijke tegenhanger hier­van. Een overzicht van de voorouders in rechte vrouwelijke lijn van een bepaalde persoon: moeder, haar moeder, daar de moeder van, enzo­voorts, tot de oudst bekende voormoeder.

De afstammingsreeks is een overzicht van de afstamming van een bepaalde persoon uit een van zijn voorouders (anders dan zijn stam­reeks of matrilineaire reeks). Een voorbeeld van een afstammingsreeks is die van de opeenvolgende koningen/koninginnen van ons land, vanaf koning Willem I tot en met Willem-Alexander. Een ander voorbeeld: klik hier voor een afstammingsreeks van Alexander de Grote (356 v.Chr. – 323 v. Chr.) naar Janny Selten (voor wat het waard is).