Water drinkbaar houden

Het Duitse camperblad ProMobil heeft onder haar lezers een enquête gehouden over wie het water in de verswatertank ook daadwerkelijk als drinkwater gebruikt. Dat blijkt ruim meer dan de helft te zijn; slechts 41 % zegt het water uit de verswatertank nooit te drinken.
En op de vraag of men de watertank regelmatig schoon maakt antwoord 57% éénmaal per jaar, 29% meermalen per jaar en zelfs 14% antwoord met nooit!

Desinfectiemiddelen drinkwater

De NKC heeft een test laten uitvoeren onder de desinfectiemiddelen die op de markt zijn om het drinkwater in de verswatertank kiemvrij te houden: Hadex, Plation Drijver, Katadyn Micropur Forte, WM Aquatec Silvertex, AE Aqua Biofilter C1-100 en Tank-O3 Systeem. Op de pagina van de NKC is de link dood, vandaar dat ik de test maar heb opgenomen in mijn documenten en je de test hier volledig kunt inzien. Volgens de uitslag van deze test voldeed alleen Hadex consequent aan de drinkwaternorm. Nu is Hadex gebasserd op chloor en krijg je een chloorsmaak aan het water, daarnaast moet je bij de les blijven want elke (na)vulling moet je weer opnieuw behanelen. Voor een 100 liter watertank ben je 20 ml Hadex kwijt (ruim €0,40 als je de grossiersverpakking van 2,5 liter voor bijna € 60,- koopt). Van de andere middelen komt alleen Tank-O3 een beetje in de richting van een kiemvrije watertank, maar dat systeem kost € 400,- voor de aanleg en 20 Wh per dag aan (accu)stroom waardoor die in zijn eentje in een maand tijd jouw accu leeg trekt. Aan Tank-O3, die door electrolyse Ozon in de watertank opwekt dat een desinfecterende werking heeft, kleven ook nadelen die het NKC-onderzoek (gesponsord!) niet meldt. Een klein beetje natuurkunde: Ozon (uit het Grieks ὄζoon = de riekende) is te ruiken vanaf 400 μg/m3. De grenswaarde waarbij irritatie van ogen, neus, keel en bronchiën, misselijkheid en benauwdheid optreedt ligt bij 600 μg/m3. Na een korte blootstelling (enkele uren tot enkele dagen) aan 1000-2000 μg/m3 kunnen fysiologische veranderingen optreden in de longfunctie, die leiden tot een verminderde ademhalingscapaciteit. Met name bepaalde risicogroepen (mensen met CARA-aandoeningen) kunnen dan te kampen krijgen met ademhalingsmoeilijkheden. Volgens de bijsluiter bij Tank-O3 wordt er door het systeem 20 mg/h=20.000 μg/h (30 maal de grenswaarde) opgewekt; vandaar dat ze er expliciet bijzetten: NIET gebruiken in tanks zonder luchtafvoer naar buiten! (want die hoeveelheid Ozon is absoluut schadelijk voor jouw longen, zeg ik er dan maar achteraan).

De essentiële vraag is: heb je dat wel nodig? Jijzelf beschikt over een uitstekend afweermechanisme en immuunsysteem dat jou op het strand van Praia as Catédraïs in Gallicië of op de rotsen in Malin Head in Ierland, ver weg van de bewoonde wereld en rondtrekkend met een tentje bijzonder goed beschermd, mits het afweersysteem voortdurend wordt geprikkeld en jij dus niet steriel leeft. Wij hebben het voordeel dat wij beschikken over twee onafhankelijke watertanks (één van 60 liter en één van 120 liter) die wij beide vullen met 60 liter schoon drinkwater. Zodra er één leeg is moeten we handmatig omschakelen naar de andere, nog volle tank en gedurende die dag maak ik de lege tank even droog met een schone doek. Daarna wordt die bij de eerste gelegenheid weer gevuld. Op die manier hebben wij water bij ons dat maximaal 6 dagen oud is en absoluut veilig om te drinken, douchen en om mee te koken. Die enkele bacterie die er altijd in zit (gelukkig maar), wordt vakkundig om zeep geholpen door ons immuunsysteem. Kortom: wij gebruiken geen enkel desinfectiemiddel, maar als jij je daar veiliger bij voelt zal ik je niet tegen houden.

(Oorspronkelijk opgesteld: 25 september 2018) Laatstelijk gewijzigd: 3 november 2020