Automatische schotel updaten

Heb je een automatische schotel en hij vindt de gevraagde satelliet niet meer? De kans is dan groot dat de besturingseenheid moet worden geupdate, omdat er transponders gewijzigd zijn waarop de schotel de satelliet zoekt. En als die transponders (zenders) er niet meer zijn, tja, dan vindt jouw schotel de satelliet niet. Nu zijn er soms twee mogelijkheden om jouw besturingseenheid te voorzien van de nieuwe gegevens van de transponder: een update doorvoeren met behulp van een software-programma of geheel handmatig. Voor de eerste vorm heb je, naast een (vaak Windows-)PC c.q. Laptop, bijna altijd ook een datakabeltje nodig tussen jouw besturingseenheid en PC/Laptop. Sta jij midden in Spanje en je hebt geen PC tot jouw beschikking met een verbindingskabeltje naar jouw besturingseenheid, dan kun je dat updaten ook niet zelf doen.

Handmatige update

Met de handmatige update wordt bedoeld een update doorvoeren (de juiste transponder-gegevens inbrengen) in de besturingseenheid zonder behulp van een computer, dus met behulp van de toetsen van de besturingseenheid. Nu kan dan lang niet bij elke automatische schotelset: voor de navolgende sets is dat wel mogelijk: Alden, Autosat en Oyster.

Kies eerst een transponder van de satelliet waar op je de schotel wilt afstemmen; is dat Astra 3, dan zou ik er ééntje kiezen waarvan je kunt verwachten dat die niet snel meer zal veranderen. Je kunt het ook negatief benaderen: kies er geen van CanalDigitaal, M7 Group of SkyLine, want die wijzigen hun gegevens gemiddeld 4 maal per jaar!. Ik heb gekozen voor 12168V27500 waar SES Astra zelf op zit (de oorspronkelijke astra-maatschappij). Overigens kun je de beschikbare transponders heel makkelijk vinden op King of Sat

Alden
Oyster
Autosat

Alden

De Alden handleiding is maar heel summier in hoe je de transpondergegevens moet wijzigen, maar het kan wel.
De handleiding geeft het volgende aan:
Het hoofdmenu wordt met de toets opgeroepen en weer verlaten. In de submenu’s worden de onderdelen met de toetsen 2 en 3 gekozen en met de toets bevestigt. Nadat je de instellingen hebt gewijzigd, en hebt bevestigd met dooft het scherm. Door opnieuw de toets in te drukken schakelt het apparaat weer in.

De transponder wijzigen:
Met dit onderdeel van het submenu kun je de frequentie, de symbolrate en de polariteit van de transponder bij de bijbehorende satelliet veranderen. Foutieve instellingen kunnen er voor zorgen dat de schotel helemaal niets meer vindt.
Dankzij Chris van Laar, die zo vriendelijk was om mij het bestandje toe te zenden, kun je hier de handleiding om handmatig te updaten in pdf downloaden.

Oyster

Het handmatige zoeken dient eigenlijk vooral voor de fijnafstelling van een gevonden satelliet bij ongunstige ontvangstsituaties. Maar als jouw schotel een al opgeslagen satelliet niet vindt omdat een transponder is gewijzigd, kan deze eveneens met behulp van het handmatige zoeken worden ingesteld. Schakel eerst jouw receiver op een vooraf geprogrammeerde programmaplaats die door de gewenste satelliet wordt uitgezonden.Druk aan het bedieningselement herhaaldelijk op de toets > totdat de weergave „Handmatig zoeken“ op het display verschijnt.

Programmeersequentie voor de functie Handmatig zoeken:

Regel m.b.v. de pijltjes de antenne op de beide bewegingsassen en de LNB-hoek op het sterkst mogelijke signaal af. Nadat je de antenne op optimale ontvangst hebt ingesteld, kunt je met de optie „store < > exit“ de store-functie kiezen en de positie voor de actuele locatie opslaan door opnieuw op de toets √ te drukken. Na het opnieuw inschakelen wordt de installatie dan eerst op deze opgeslagen positie uitgericht. Ook als er in deze positie geen satellietsignaal wordt herkend, wordt het automatische zoeken niet gestart wanneer je van tevoren een handmatig ingestelde positie hebt opgeslagen. Als je dit wenst, start u het automatische zoeken via het menu.Als het „handmatige zoeken“ met de toets wordt geannuleerd, wordt de actuele positie niet opgeslagen. De installatie gaat terug naar de uitgangspositie.

Autosat

Bij deze schotel kun je de transponder wijzigen op het besturingsapparaat met de toetsen MENU en + en – . Helaas wordt deze instelling bij een volgende update weer overschreven en moet je hem weer invoeren (maar waarom zou je nog een update willen als je het ook zelf kunt!).

  1. Schakel jouw systeem aan en roep het hoofdmenu op door op de toets MENU te drukken;
  2. Kies met de plus of min toets het submenu PARAMETER en bevestig de keuze met de ENTER toets;
  3. Kies vervolgens de gewenste satelliet (in ons geval ASTRA 3A) met de plus- of min-toets en bevestig de keuze met de ENTER toets;
  4. Kies vervolgens FRQ (frequentie) en bevestig met de ENTER-toets
  5. met de plus of min toets de waarde wijzigen in (in ons geval) 12168 en bevestig met de ENTER-toets;
  6. Nu opnieuw in het Paramater-menu de satelliet ASTRA 3A kiezen en met ENTER bevestigen;
  7. Kies nu de parameter SR (Symbol Rate) en deze met de plus- of min-toets wijzigen in 27550 (in ons geval) en met ENTER bevestigen.

Vanaf nu vindt de satelliet ASTRA 3 weer gewoon.

Software Updaten met behulp van PC/Laptop

Kent jouw systeem geen handmatige update dan kun je het misschien wel updaten met behulp van een programma dat door de schotelbouwer ter beschikking wordt gesteld. Helaas kan dat ook weer niet bij alle schotels; sommige schotelfabrikanten (of liever fabrikanten van besturingseenheden) kiezen er voor om dat alleen maar te laten doen door de dealers: een soort inverdieneffect waar jij dan de dupe van bent. Omdat het geen zin heeft de programma’s die op dit moment beschikbaar zijn op mijn site te zetten (want dan zou ik dat bij elke nieuwe update weer opnieuw moeten doen), heb ik hieronder de links opgenomen naar de website van de betreffende fabrikant:

Alden
Autosat (ga helemaal naar onder op die pagina, daar vind je de handleidingen en programma’s)
Maxview
Mecatronic (voor een zeer beperkt aantal systemen!)
Oyster
Satenne/Snipe
Teleco / Telesat

Denk er aan dat het bij sommige typen dan gaat om het zogenaamd “flashen” van een programmeerbare IC; als dit fout gaat (het programma loopt vast, de stroomtoevoer wordt even onderbroken of zoiets dergelijks) dan wordt de chip geheel onbruikbaar en zul je de programmeerbare IC moeten vervangen, hetgeen over het algemeen alleen een dealer voor jou kan doen!

(Oorspronkelijk opgesteld: 1 oktober 2018) Laatstelijk gewijzigd: 19 maart 2020