Herkeuring van gasflessen

3.5
(2)

In Europa (dat wil zeggen de EU) hebben we afgesproken dat gasflessen met propaan of LPG mogen worden gevuld als de laatste keuring niet meer dan 10 jaar geleden is uitgevoerd. Deze termijnen zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor Transportabele Drukapparatuur (TPED), en in Nederland geïmplementeerd via de Regeling vervoerbare drukapparatuur. Gasflessen welke overeenkomstig de Europese Richtlijn zijn vervaardigd, zijn voorzien van het ‘pi’-teken. Het moment waarop de fles moet worden herkeurd staat in de rand of het handvat van de fles gestanst; bij gasflessen die om de 5 jaar is dat de maand en het jaar van herkeur, bij flessen met een keuringsperiode van 10 jaar (en dat zijn onze 11 kg propaan of LPG gasflessen) is dat alleen het jaar van herkeur.

Is het jaar van herkeur verstreken, dan mag de gasfles niet meer worden gevuld. Je mag hem nog wel gebruiken tot hij leeg is. Zou je een dergelijke gasfles bij een vulstation aanbieden om deze te vullen, dan zal die dat (moeten) weigeren (op straffe van verlies van zijn vergunning).

Keuring van de gasfles

De officiële instantie in Nederland die (her)keuringen uitvoert van gasflessen was “het Stoomwezen”, een overheidsdienst; met de privatisering van de overheidsdiensten eind 20e eeuw, zoals de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, de Keuringsdienst van Waren, is deze taak overgedragen aan Lloyds Register Nederland B.V. in Rotterdam (tel: 010 2014200). Omdat het lastig is als jouw bedrijf in Appingedam is gevestigd om even langs Rotterdam te rijden om een fles te laten keuren, is door Loyds die bevoegdheid gedelegeerd (overgedragen) aan bedrijven over heel Nederland verspreid; die bedrijven hebben een delegatie-certificaat, waarin ook staat voor welke flessen ze die bevoegdheid hebben. Voor reguliere gasflessen heb je er wel 5 in elke provincie (bel even met Lloyds al je de bedrijven in jouw provincie wilt weten), maar voor LPG-dampgasflessen zijn het er maar twee: Van der Giessen en Van Bellen in Oud-Beijerland en Verhaaf in Veghel.

Kosten van herkeuring

Aan die herkeuring van de fles zijn kosten verbonden. Helaas zijn die kosten dermate hoog dat het voor een particulier niet raadzaam is de fles te laten herkeuren. Het tarief voor 2010 (dus al weer bijna 10 jaar geleden) was voor een gewone gasfles € 25,- voor de keuring zelf en € 15,- voor het stansen van de nieuwe keuringstermijn in de kraag van de fles en het herlakken van de fles (verplicht!). Een herkeuring van een lpg-gasfles kan vele malen duurder zijn als de appendages (de vulbegrenzer, de vulkraan, de niveauvlotter, het overdrukventiel en nog een paar dingen) moeten worden vernieuwd. Een normale keuring (zonder vervanging van onderdelen) kost bij Verhaaf in Veghel € 65,- maar moeten er onderdelen worden vervangen dan kan dat bij een LPG-dampfles oplopen tot bijna € 200,- Gelet op deze prijzen wordt een herkeuring door bedrijven eigenlijk alleen in grote partijen gedaan; voor een enkele fles loont het de moeite niet.

Omdat een nieuwe (lege) stalen propaangasfles in Nederland € 41,- kost (prijspeil 2019) en een nieuwe LPG-dampgasfles voor € 189,- te krijgen is zullen waarschijnlijk maar weinig camperaars overwegen om hun oude fles te laten herkeuren.

laatstelijk bijgewerkt: 9 oktober 2019

Hoe nuttig was deze informatie?

Het spijt ons dat de infformatie niet niuttig was.