header

Menu

Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesZoekenContact

Camper: vrachtauto of personenauto?

Campers zijn er in vele maten en gewichten. Maar wat is een camper nu juridisch? Daarvoor moeten we kijken in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), de Regeling Voertuigen en de Europese Verordeningen/Richtlijnen.

Soort RVV Regeling Voertuigen
bedrijfsauto bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen; voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor:
a. het vervoer van goederen, of
b. het uitvoeren van andere werkzaamheden;
in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een bedrijfsauto is
kampeerwagen niet gedefinieerd, maar komt als begrip wel voor (art. 22 RVV!) voertuig dat voorzien is van een woongedeelte met ten minste de volgende uitrusting die vast in het woongedeelte bevestigd is:
a. tafel, die eventueel eenvoudig te verwijderen is;
b. stoelen;
c. slaapgelegenheid, eventueel door de stoelen om te vormen;
d. kookvoorzieningen, en
e. opbergmogelijkheden;
in ieder geval wordt als kampeerwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SA en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een kampeerwagen is;
personenauto personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een personenauto is;
vrachtauto motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg;

De Europese Unie heeft de voertuigcategorieën ingevoerd, die voor alle EU-landen gelijk is:

Categorie Omschrijving
L Bromfietsen en motorfietsen, met inbegrip van quads en andere kleine voertuigen op drie of vier wielen.
In de categorie L worden motorfietsen verder ingedeeld in twee groepen (met en zonder zijspan). Er is ook een speciale subcategorie voor bromfietsen op drie wielen: zij hebben een kleinere motor en een lagere topsnelheid dan motorfietsen.
M Voertuigen op ten minste vier wielen die bestemd zijn voor het vervoer van personen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om auto's. Hier kunnen campers onder vallen.
N Voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen, ingedeeld naar grootte. Het gaat vooral om vracht- en bestelwagens. Ook hier kunnen campers onder vallen.
O Aanhangers en opleggers

Je ziet dat de wetgever niet consequent is in de benamingen: er wordt gesproken over bedrijfsauto's en vrachtauto's maar daarnaast over een kampeerwagen (en waarom dan geen vrachtwagen?). Bovendien vind je alle definities in de Regeling voertuigen, met uitzondering van die voor de vrachtauto, die in het RVV staat.

Kortom, je bent dat soort voertuig dat op het kenteken staat (personenauto c.q. bedrijfsauto)

Mocht jouw camper te boek staan als bedrijfsauto, dan kun je, als de camper over de juiste Europese goedkeuring beschikt of daaraan voldoet, dit laten omzetten naar "Personenauto". Zie daarvoor de site van de RDW

Deze inconsequentie is symptomatisch voor de regeling met betrekking tot campers. De verschillen tussen de verschillende campers komen bij de volgende regelingen (meest verkeerstekens) tot uitdrukking

Regel Geldt voor:

Bestuurder van campers waar personenauto op het kentekenbewijs staat mogen de snelheden rijden die voor personenauto’s gelden.
Voor campers die op het kentekenbewijs bedrijfsauto hebben staan en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3.500 kilogram, geldt een maximum toegestane snelheid van 80 kilometer per uur (artikel 22 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).1)

Verbod voor vrachtauto's om andere voertuigen  in te halen. Geldt in Nederland niet voor campers.

Gesloten voor vrachtauto's. Geldt in Nederland niet voor kampeerwagens.

Je ziet ze op sommige plekken nog wel eens staan maar deze borden komen niet voor in de bijlage bij het RVV en zijn dientengevolge ongeldig. Maar ja, je snapt natuurlijk wel wat er bedoeld wordt en een eigenaar van een "eigen" weg of (parkeer)plaats kan hem natuurlijk daar wel neerzetten!

Dit bord daarentegen staat wel in de bijlage bij het RVV (bord E8); Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen (in dit geval dus campers) die op het bord is aangegeven.

Je zou denken dat hiermee wordt aangegeven dat er een parkeerzone ingesteld is alleen voor campers. Dat zou kunnen, maar het bord komt niet voor in de bijlage van het RVV! De wegbeheerder zou het bord hierboven (parkeergelegenheid voor campers) kunnen gebruiken met een onderbord: "maximaal 24 uur" of iets dergelijks.

(Geen bord uit de bijlage RVV, maar aangezien het geen ver- of gebodsbord is, is een dergelijk bord toegestaan) Losplaats voor afval-water voor kampeerwagens

(Geen bord uit de bijlage RVV, zie hierboven). Service plaats voor kampeerwagens.

Over het algemeen bestaat er dus geen verschil tussen een camper die als personenauto te boek staat op het kenteken en een camper die als bedrijfsauto op het kenteken staat, met één uitzondering:
Als het TMM meer is dan 3.500 kg dan mag de camper=bedrijfsauto maximaal 80 km/u (óók op autosnelwegen!), maar de camper=personenauto maximaal 130 km/u. Vreemd, er is geen logische verklaring voor, maar het is wel zo.

laatstelijk gewijzigd: 12 februari 2018
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint

<ga naar Top>


1) Omdat hier een expliciete uitzondering in de wet is gemaakt voor kampeerwagens, heb ik hem maar even opgenomen:

Artikel 22 RVV:
Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:
a. voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto’s en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto’s en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur; <terug>