header

Menu
Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesZoekenContact

Toltarieven in Europa

Als je door Europa rijdt over snelwegen met jouw camper krijg je er mee te maken: tolwegen en de tarieven voor het gebruik daarvan. Wijzelf mijden tolwegen als het even kan, maar soms ........ In Italië bijvoorbeeld zijn de SS-wegen (Strada Nationale, wat wij Nationale wegen of Route National noemen) soms zo slecht dat je al snel kiest voor een tolweg.

En Europa is hier nog lang niet één: elke land heeft zijn eigen systeem (of soms zelfs meerdere systemen zoals Portugal), zijn eigen klasse-indeling en heel verschillende tarieven. Daarom deze pagina waarbij je in één oogopslag ziet waar je aan moet voldoen.

Onder Systeem wordt verstaan bij:
Traject: afrekening per kilometer per klasse
Vignet: aanschaf van een vignet voor een bepaalde periode, ongeacht aantal kilometers

Vignet

Box

Wanneer niets genoemd over de manier waarop je een vignet kunt kopen, dan is dat altijd aan de grens of bij grote tankstations net vóór de grens.

Bijzonderheden Go-Box:

Speciaal voor de campers zwaarder dan 3500 kg laadvermogen is er de Go-Box ingesteld. Deze kunnen je lenen bij de grote tankstations en je zet er tevoren een bedrag op zodat de tol daarit kan worden gedekt. Als je hem weer inlevert krijg je het restant tegoed terug. Maar ....... heel veel mensen vergeten dat de geheven tol ook afhankelijk is van de Euro-klasse van jouw camper. In Oostenrijk bijvoorbeeld valt het voertuig met een Euro-norm 1, 2 en 3 in de hoogste categorie en Euro VI in de laagste. Die Euronorm moet in de Go-Box worden aangegeven (dat meestal het tankstation voor jou doet aan de hand van de door jou verstrekte gegevens), maar dat moet je nog wel met documenten aan de bevoegde autoriteit bevestigen (een pdf van het kenteken bijvoorbeeld). Vergeet je dat, dan kun je een boete van € 240,- tegemoet zien.

Tolplicht (vignet of traject) alléén als je over auto(snel)wegen rijdt; indien ook voor Nationale wegen (Route National) dan wordt dit extra vermeld.

Land
Systeem
Klasse
Tarief
Bulgarije
Vignet voor het gehele wegen-net
Categorie 3 ongeacht TMM met of zonder aanhangwagen
voor een week: € 8,-
voor een  maand: € 15,-
voor een kwartaal: € 28,-
voor een jaar: € 50,-
Frankrijk
Traject
<3500 en <3.0 m hoog: categorie 2
>3500 of >3.0 m of 3 assen: categorie 3 1)
berekenings module Michelin
Betaling kan elektronisch 2)
Griekenland
Traject
klasse 3 voor kampeerwagens
berekening via site
betaling uitsluitend contant!
Hongarije
Vignet
Klasse D2 (ongeacht gewicht)
week: € 23,-
maand: € 31,-
jaar: € 136,-
Ierland
Traject
Klasse 1 (auto's/vrachtauto's)
Op de volgende snelwegen is tol verschuldigd: M1, M3, M4, M7 en M8. Pas op: de ringweg M50 in Dubin is elektronische tol (met camera's). Betalen € 3,10 per keer via deze site binnen één dag; laat je dat na dan volgt boete van € 35,-
Italië
Traject
Klasse B ongeacht TMM
Klasse 3 met aanhanger
€ 0,08 tot € 0,10 per km
€ 0,11 tot € 0,14 per km
Betaling kan elektronisch 2)
Kroatië
Traject
Klasse II
berekening via site
Noorwegen
Traject
één klasse voor alle voertuigen op 3 of meer wielen
Wordt gefotografeerd en krijgt 3 maanden later de getotaliseerde rekening thuis; kan ook via elektronisch kastje (Easy-Go, BroBizz of BroPass)
Oostenrijk
Vignet
Motorvoertuigen <3500 kg
10 dagen: € 9,20
2 maanden: €26,80
Motorvoertuigen >3500 kg Go-box (elektronische registratiekastje) verplicht. De GO-Box wordt verstrekt door wegbeheerder ASFINAG (asfinag.at). Hij kost eenmalig € 5 (administratiekosten). Op de kaart moet vervolgens een tegoed geladen worden van minimaal € 75 en maximaal € 500. Het tegoed is maximaal 2 jaar te gebruiken. Wie na gebruik de box terugstuurt naar ASFINAG, krijgt het niet gebruikte tegoed terug.
Polen
Traject
campers <3500 kg
>3500 kg: Viabox
berekening via site
Betaling via tolpoortjes of met Viabox. Zware voertuigen (>3500 kg) kunnen niet aan tolpoortjes betalen, maar hebben ViaBox nodig.
Portugal
Traject
Klasse 2 ongeacht TMM
Verschillende soorten tolwegen, met en zonder tolpoortjes, met elektronische registratie enz. Vijf (!) mogelijke wijzen van betaling:
- tolbadge van de ANWB
- Easytoll voor 60 dagen (registratie van creditcard aan de grens!)
- Tollcard: prepaid smartcard
- Toll Service (drie-daags ticket)
- Via Verde Vistors (soort Go-box) elektronisch kastje
Zie verder deze site
Roemenië
Vignet ook op S en N-wegen
Categorie A ongeacht TMM
7 dagen: € 3,-
30 dagen : € 7,-
90 dagen: € 13,-
jaar: €28,-
Servië
Traject
Klasse 3
berekening via site
Slovenië
Vignet
Klasse 2B:<3500 Vignet
-------------
Klasse 3: >3500 kg: DarsGo
week: € 30,-
maand: € 60,-
-----------
Zie site DarsGo
Spanje
Traject
Klasse 1 (legeros) ongeacht TMM
Klasse 2 met aanhanger
berekening via website
Betaling kan elektronisch 2)
Tsjechië
Vignet
<3500 kg: vignet


-------------------
>3500 kg: Box
10 dagen: €12,-
maand: € 17,-
jaar: € 59,-
------------------------
Voor Box zie deze site
Verenigd Koninkrijk
Traject
aparte klasse voor kampeerwagens en vrachtauto's
Er zijn maar een paar autosnelwegen ook tolweg (M4, M6 en M48). Verder tol bij sommige bruggen en tunnels.
Zwitserland
Vignet
<3500 kg: Vignet
> 3500 kg: Schwerverkehrsabgabe
(Zie kaartje)
Prijs: CHF 40,- voor één jaar (14 maanden!)
Knipkaart voor een maand aaneengesloten, 10 dagen naar keuze, kwartaal of jaar.
laatstelijk gewijzigd: 17 juni 2019
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint
1) Voor de categorie-indeling zie hier. Er heerst veel misverstand over de klasse-indeling bij campers met een TMM >3500 kg. De Franse  klasse-indeling is hier heel duidelijk in: klasse 3 geldt voor voertuigen op 2 assen met een hoogte groter dan 3 meter òf een TMM > 3500 kg. En ik weet ook wel dat bij de tolpoortjes alleen hoogte en assen worden gemeten, dus ben je lager dan 3 meter (waarbij imperiaal, dakkoffer, schotel niet meetellen) maar heb je een laadvermogen groter dan 3500 kg dan wordt je aangeslagen voor categorie 2. In dat geval zou je moeten melden dat het fout is (maar dat doet niemand). Zou je nadien worden betrapt, dan is de boete € 22,- ongeacht het afgelegde traject (prijspeil 2019) <terug>
2) Voor elektronische betaling bestaat een elektronisch kastje waarbij het tarief automatisch van jouw credit-card wordt afgeschreven. E zijn twee varianten: voor Spanje en Fanrkijk Bip&Go of voor Spanje, Franrkijk en Portugal  Bip&Drive
De ANWB geeft daarnaast twee soorten tolbadges uit:één voor Frankrijk, Spanje en Portugal en één voor Franrkijk, Spanje, Portugal en Italië. Je moet lid zijn van de ANWB om hier gebruik van te kunenn maken. <terug>
<Terug naar Top>