header

Menu

Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesZoekenContact

Gasmelders: waar moeten die bevestigd worden?


Je ziet vaak vragen voorbij komen over gasmelders, rookmelders, trigasmelders en dergelijke. En ook: waar moet je die hangen/bevestigen? Mijn eerste advies: lees de handleiding. Vaak hebben die het bij het rechte eind. Dit geldt voor enkelvoudige melders, melders die dus één soort gas detecteren (bijvoorbeeld koolmonoxide, of  brandbaar gassen zoals propaan en butaan). Wordt een melder gecombineerd dan is het verhaal anders. Over trigas-melders (met narcose-gas) heb ik al een afzonderlijke pagina geschreven.
Deze keer de combi-gasmelders, maar eerst even wat theorie.

Gas: zwaarder of lichter dan lucht?


Lucht is een samenstel van stikstof (N2) en zuurstof (O2) in de verhouding 80-20. Hoe zwaar is lucht nu? De relatieve dichtheid (dichtheid bij 1 atmosfeer en 0 gr. Celsius) van lucht bedraagt 1,293 kg/m³.
De relatieve dichtheid van Koolmonoxide bedraagt 1,14 kg/m³ en dus is koolmonoxide lichter dan lucht. En omdat koolmonoxide over het algemeen ontstaat bij verbranding in toestellen (kachel of andere gasbranders) en dus een hogere temperatuur zal hebben, wordt de dichtheid nog kleiner (net zoals alle voorwerpen zet gas ook uit bij warmte) en zal koolmonoxide nog harder stijgen. Propaangas heeft een relatieve dichtheid van 2,01 kg/m³ en is dus, net als butaan-gas met een relatieve dichtheid van 2,48 kg/m³, zwaarder dan lucht. Propaan en butaan zullen zich dan ook hoofdzakelijk over de bodem verspreiden. Dit gegeven is overigens ook de reden waarom er in jouw gaskast ventilatie-openingen in de bodem zitten: kan eventueel lekkend propaan/butaan via die openingen naar buiten.

Het probleem van combi-gasmelders

Ziehier het probleem van combi-gasmelders.Ter besparing (of is het allemaal commercie?) voegen de fabrikanten meerdere sensoren bij elkaar en verkopen ze vervolgens als adequate gasmelders 1). Koolmonoxide is iets lichter dan lucht en zal stijgen (zij het miniem, gelet op het onderlinge dichtheidsverschil; sommigen noemen CO dan ook een zwervend gas) terwijl propaan en butaan beduidend zwaarder zijn dan lucht en dus altijd naar de bodem zullen zakken. Wil je beide waarnemen dan kun je  de sensoren eigenlijk niet combineren in één melder. Afgezien wat ik van de narcosegas-melder vind (zie mijn pagina over dit Broodje Aap verhaal),  lachgas (het meest voor de hand liggende narcosegas) N2O als chemische samenstelling, heeft een relatieve dichtheid van 1,98 kg/m³  en zal dus ook naar de bodem zakken.


Kortom: je kunt eigenlijk  een koolmonoxide-melder niet combineren met een propaan/butaan gas melder (of, als je er toch één wilt, een narcosegasmelder).

Welke gasmelder moet ik nemen?

Natuurlijk is die keuze geheel aan jezelf, maar houd in ieder geval rekening met het volgende:

Koomonoxide is een reukloos en kleurloos gas, je merkt, ziet of ruikt het niet. Wanneer je teveel koolmonoxide inademt, zijn de eerste verschijnselen lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je je verward, slaperig en je krijgt een versnelde hartslag. Bij een hogere concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.
Waarom is CO zo gevaarlijk en dodelijk? Bij inademing van koolmonoxide hecht het gas zich aan de hemoglobine in de rode bloedcellen en verdringt daarbij het zuurstof. Omdat het hechtvermogen van koolmonoxide ongeveer 250x zo groot is als dat van zuurstof, treden er al bij lage concentraties vergiftigings-verschijnselen op.Je bloed kan de nodige zuurstof niet meer door het lichaam transporteren naar jouw organen en hersenen.. Eigenlijk stik je, terwijl je volop ademt!2)ppm = deeltjes per miljoen

Effecten vergiftiging koolmonoxide
Concentratie
Effecten bij de mens
25 ppm Maximaal aanvaarde concentratie in Nederland. Dit wordt ook wel TWA of MAC waarde genoemd.
200 ppm Kortademigheid, drukkend gevoel op het hoofd.
400 ppm Hoofdpijn, vermindering beoordelingsvermogen. Levensbedreigend na 3 uur voortdurende blootstelling.
800 ppm Ernstige vermoeidheid, misselijkheid, prikkelbaarheid,verminderd gezichtsvermogen. Bewusteloos na 2 uren, dood binnen 2-3 uren.
1500 ppm Zware hoofdpijn, flauwvallen, verwardheid, misselijkheid. Dood binnen 1-2 uren blootstelling.
3000 ppm Snelle ademhaling, braken, hartritmestoornissen. Dood binnen 1 uur blootstelling.
6000 ppm Stuipen, verwijde pupillen, verstoorde ademhaling. Dood binnen 25-30 minuten.
12000 ppm Hartfalen, coma, overlijden. Dood tot gevolg binnen 1-3 minuten.

Propaan is een kleurloos en reukloos gas, dat zeer licht ontvlambaar is. Mengsels van propaan met lucht of zuurstof zijn explosief en zeer brandbaar. Zulke mengsels kunnen ontstaan als het gas ontsnapt en zich met de lucht vermengt. Een vonk, een vlam of een andere vorm van open vuur kan een ontploffing of een brand veroorzaken.Juist vanwege dit gevaar wordt aan propaan in flessen een reukstof toegevoegd: als er gas uit jouw gasfles ontsnapt, dan ruik je dat.
Propaan is in zeer grote hoeveelheden giftig. De MAC-waarde is 1000 ppm (de maximaal aanvaarde veilige concentratie), dus 40 maal "onschuldiger" dan koolmonoxide.

Butaan is evenals propaan een reukloos en kleurloos gas, licht ontvlambaar en vermengd met lucht explosief. Ook aan butaan wordt in flessen een reukstof toegevoegd. De MAC-waarde van butaan is 600 ppm (en daarmee iets meer dan de helft van propaan). Adem je teveel butaan is, dan kan dit leiden tot hartritmestoornis, die in ernstige gevallen tot de dood leiden.

Ik heb een koolmonoxide-melder op slaaphoogte in de camper hangen en een gas-melder die gevoelig is voor propaan en butaan (en dus ook LPG); deze laatste hangt 30 cm van de grond naast de camperdeur. Hij kan ook aardgas en methaan signaleren, maar daar heb ik op die hoogte niets aan (beide gassen zijn veel lichter dan lucht) en bovendien die heb ik beide ook niet in de camper!


Advies:
  1. Omdat koolmonoxide zo gevaarlijk is, schaf in ieder geval een koolmonoxide-melder aan;
  2. Wil je ook propaan/butaan detecteren ter voorkoming van brand e.d., schaf daar dan een 2e, speciale melder voor aan. Combi-melders kunnen nooit zo goed werken als enkelvoudige melders
  3. lees de gebruiksaanwijzing van de melder en hang die op volgens die aanwijzing.
  4. En niet onbelangrijk: de standaard sensor van een gasdetector (of het nou propaan/butaan/LPG is of koolmonoxide) heeft een gegarandeerde levensduur van 2 jaar en raakt na drie jaar zodanig verzadigd dat die onbetrouwbaar wordt. Vervang deze dus tenminste elke 3 jaar! Een heel enkele keer staat er iets over in de gebruiksaanwijzing, zoals bij PEC-gasdetectie (2 jaar) en Fito (professioneel 5 jaar).
Is de gebruiksaanwijzing niet duidelijk (of alleen in het chinees als je hem bij Ali hebt gekocht), kijk dan naar de aanwijzingen die de brandweer op haar site geeft. Omdat de brandweer onderscheid maakt tussen een ruimte waarin een verwarmings- c.q. kookstel is geplaatst (ophanging van de melder aan het plafond)  èn een slaapkamer (ophanging op bed-hoogte), heb ik zelf de adviezen van de brandweer gemiddeld. Mijn CO-melder hangt op 1 meter boven het matras van het bed.
laatst gewijzigd 28 juni 2018
Pagina gemaakt met Bluegriffon op Linux Mint

1) Onder andere de trigas-melder van Linneke, waarvan ook een foto hierboven is opgenomen:
Handleiding TriGasAlarm
Bedankt, dat u heeft gekozen voor een product van Linnepe.
Algemene beschrijving
TriGasAlarm waarschuwt bij uitstromen van propaan/butaangas (LPG) net als koolmonoxide (CO) en gassen met een verdovende werking. TriGasAlarm is ontworpen om de inzittenden van een camper of caravan voor uitstromende gassen te waarschuwen. TriGasAlarm wordt vast in het voertuig ingebouwd.
TriGasAlarm is in staat om:
- gassen in de omgeving al bij kleinste concentratie te herkennen en ervoor te waarschuwen, lang
voordat zij uitwerkingen hebben op mens en dier.
- de slapende inzittenden van een camper of caravan met een alarmtoon wakker te maken en dus
op uitstromend gas te attenderen.
TriGasAlarm reageert dank zijn speciale sensortechniek zeer gevoelig op alle gassen met verdovende en narcotiserende werking.
Voor een foutloos functioneren van TriGasAlarm is het belangrijk,
- dat de omgevingslucht zo mogelijk geen milieubelastende gassen bevat
- dat TriGasAlarm in ca. 30 cm hoogte van de bodem wordt geïnstalleerd
- dat de functie van de sensor regelmatig wordt gecontroleerd <terug>

2) In 2014 zijn er door Kiwa in totaal 52 gasinstallatieongevallen geregistreerd, met
de volgende verdeling naar aard (Rijpkema, 2015):
- 40 vergiftigingsongevallen
- 9 maal brand
- 3 maal explosie gevolgd door brand
Bij deze ongevallen zijn 5 doden gevallen en 122 gewonden, van wie 65 zwaar gewond.
Verreweg de meeste slachtoffers, 5 dode en 120 gewonden, vielen door vergiftiging met
koolmonoxide. De belangrijkste oorzaak van deze ongevallen is een defect van een toestel
in combinatie met een defect in de rookgasafvoer en luchttoevoer. <terug>


laatstelijk gewijzigd: 13 december 2017
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint

<ga naar Top>