header

Menu

Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesZoekenContact

Help mijn verwarming/boiler doet het niet!

In veel campers wordt de Truma Combi-kachel ingebouwd. Al is deze onderhoudsvrij, er kunnen zich storingen voordoen. Er zijn drie verschillende soorten Combi-kachels: De C-serie, waarvan hier een foto en de nieuwere 4- en 6 series. Allemaal werken ze volgens hetzelfde principe: een gasbrander verwarmt lucht tot die heet is. Deze hete lucht gaat door een warmtewisselaar om het water in de boiler te verwarmen en wordt via een ventilator vervolgens de binnenruimte van de camper ingeblazen via een systeem van ringbuizen, de zogenaamde ringverwarming.

Heb je nog een ouder type van vr 1997? Kijk dan even hier!

Buiten de beveiligings-storingen (die komen hieronder aan bod) kunnen er drie mogelijke oorzaken zijn waarom jouw Truma het niet doet: er is onvoldoende stroom voor de Truma of onvoldoende gas.

Maar eerst: De meeste storingen worden bij een Truma veroorzaakt door dat de software de weg kwijt is (kon wel een ontwerp van Bill Gates zijn 😉) en dus helpt in 9 van de 10 gevallen een algehele reset. Dat kan slechts op n manier: alle stroom (zowel 230V als 12V) eraf. Dus: wasknijper op de vorstbeveiliging (anders loopt al jouw water weg), stekker uit walstroom en de minpool van de accu loskoppelen. 30 seconden wachten en dan alles weer aansluiten. Ik durf te wedden dat hij het dan weer doet!
Onvoldoende elektriciteit

De Truma heeft voor een goede werking 15Watt tot 78 Watt nodig, dus een stroomsterkte van ruim 1 A tot ruim 6 A. Als jouw accu te zwak is geworden wil de kachel niet opstarten. Ook komt het wel eens voor dat er een zogenaamd massa-probleem is: voltage genoeg maar door een slechte massaverbinding is de geleverde stroomsterkte te laag en start de kachel niet op. Vaak start hij wel als je de motor start en dit duidt dan op de massa-probleem. Maak de kabels van en naar de Truma goed schoon en je zult zien dat de storing is opgeheven.


De Truma kachel is een echte gas-slurper tot wel 420 gram per uur (jouw koelkast draait op die 420 gram wel twee dagen!). Sommige campeeraars controleren die gastoevoer door even te kijken of de gaskookplaat het doet, maar dat is niet voldoende. De gaspit gebruikt nog geen kwart van de kachel en als de fles bijna leeg is kunnen die gaspitten het nog goed doen, maar kan de kachel in storing vallen. Heb je een tweede volle fles aan boord, zet die er dan even op om kijk of de kachel nu wel blijft branden.
Een andere mogelijkheid doet zich in de winter voor bij LPG dampgasflessen: hoewel de fles nog "vol" aanvoelt, komt er geen gas meer uit. LPG bestaat uit een mix van butaan (dat gas wordt bij 4⁰ C) en propaan (dat gas wordt bij -42⁰ C.) Jouw propaan-gedeelte uit de fles is op en het butaan gedeelte blijft vloeistof omdat het te koud is. Gevolg: er stroomt geen gas meer naar de kachel.
Wat ook nog wel eens het geval wil zijn: de gasdrukregelaar is op zijn eind; deze gasdrukregelaars moeten tenminste elke 10 jaar worden vervangen, maar soms geeft die eerder de geest. Voor het branden van een kookvuur of de koelkast doet hij het nog uitstekend, maar de Truma reageert onmiddellijk met een storing bij een onvoldoend werkende gasdrukregelaar.

Tot slot: het komt nog wel eens voor dat de gasregelklep blijft hangen. Zo ook deze camperaar die op de site van Truma het volgende zegt: "ik heb een C3402 Trumatic kachel maar nadat ik m aanzet springt het rode lampje aan en ja de gaskraan is open, mijn gas kooktoestel doet het wel gewoon maar mijn kachel geeft geen warmte. ik heb me laten vertellen dat t het relais kan zijn van de gastoevoer dat vast zit. wie kan mij helpen?" Even de stroom er af halen en er weer opnieuw opdoen, dan is vaak de oorzaak verholpen. Overigens, komt het heel vaak voor dan ligt de oorzaak in de printplaat en die is bij Truma erg gevoelig voor storingen.


Truma heeft een aantal onhebbelijkheden (eigenlijk veel te veel, maar ja, daar ga ik niet over). Als jouw gas op is verwissel je de gasfles, vergeet je niet om de slangbreukbeveiliging ook even te resetten en als het goed is brandt jouw kookvuur weer en gaat de koelkast verder met koelen. Maar ja, die Truma h, die wil niet opstarten en geeft op het display foutcode 517. Hij wil het maar niet doen! Geen paniek. De beveiliging van de Truma is in werking getreden en om "onploffingsgevaar" te vermijden weigert hij gedurende 15 minuten om opnieuw op te starten, wat je ook doet. Dus: heb geduld en probeer de kachel pas na 15 minuten op te starten. En oh ja, leg jouw trui of vest vast klaar voor het geval het buiten 40⁰ vriest, want dan kan het in 15 minuten aardig afkoelen.


Verhelpen van de fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

1. Herstel de gastoevoer, bijvoorbeeld door een volle gasfles aan te sluiten.
2. Bevestig of wis vervolgens de foutcode door het aantippen van de draai-/drukknop. Let daarbij op dat bij de eerste keer aantippen evt. alleen het achtergrondlicht van het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
3. Als er sprake is van een warmtevraag, dan start de verwarming vervolgens automatisch.

Opm.: Als de fout 507, 516 of 517 op het bedieningspaneel van de verwarming wordt weergegeven, helpt het niet om het bedieningspaneel uit- en weer in te schakelen. Daardoor wordt de fout niet gewist, maar wordt de verwarming gedurende 15 minuten geblokkeerd. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de fout 507, 516 of 517 vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

Verhelpen van de knipperende fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

De foutcode 507, 516 of 517 knippert, omdat de verwarming zich in een blokkeertijd van 15 minuten bevindt. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door het uitschakelen van het bedieningspaneel van de verwarming of omdat de 12 V stroomtoevoer van de verwarming onderbroken was. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de weergegeven fout vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

1. Wacht de 15 minuten blokkeertijd van de verwarming af. Schakel gedurende deze tijd het bedieningspaneel van de verwarming niet uit en onderbreek ook de stroomtoevoer niet.
2. Zodra de blokkeertijd van de verwarming is afgelopen, wordt de fout niet meer knipperend, maar permanent weergegeven. Hij kan nu zoals hierboven beschreven worden gewist.Er zijn meer beveiligingen ingebouwd in de Truma Combi's dan jij vingers aan twee handen hebt; en soms vraag je je af "waarom zit die beveiliging er op"? De meest voorkomende beveiligingen laat ik hier even de revue passeren:
  1. raamschakelaar geactiveerd: Heb je een raam boven de kacheluitlaat in de buitenwand zitten, dan bestaat de kans dat de verbrandingsgassen via het raam weer binnen in de camper terecht komen. Daarom zit er in dat raam een micro-switch die reageert als je het raam open zet. Dit signaal wordt aan de kachel doorgegeven en die slaat in storing.
  2. de kachel wordt te heet: als de temperatuur rondom de kachel te heet wordt dan slaat de kachel ook in storing. Mogelijke oorzaken zijn er twee: je hebt niet genoeg klepjes in de ringverwarming open staan, waardoor de hete lucht niet "op tijd" weggeblazen kan worden. Een andere mogelijkheid is dat de n van de pijpen van de luchtverwarming is losgeschoten, waardoor de hete lucht rond de kachel blijft hangen.
  3. Controleer ook even of jouw gasbranders van de kookplaat het doen. Zo niet, dan krijg je geen gas. Dit kan zich voordoen als de Crash Control is aangeslagen of de slangbreukbeveiliging in jouw slang, vlakbij de fles. Druk die laatste even in, dan is hij weer open. De crash-Control (het groene knopje op de gasdrukregelaar moet je wat langer ingedrukt houden. Ik doe het altijd met een pen want je moet hem echt helemaal goed indrukken (en dat lukt niet met de vinger) en ook even, zo'n  5 seconden vasthouden.
  4. Heb je LPG dan is voor jou het volgende van belang. De Truma 's kunnen niet goed tegen alleen butaan; butaan is te heet en de kachel slaat dan in een beveiliging. Heb je in de winter jouw kachel gebruikt met LPG dan bestaat de mogelijkheid dat alleen het propaangedeelte uit het LPG is verbruikt, omdat het butaan-gedeelte door de kou niet in gasvorm aanwezig was. Wordt het daarna weer warmer en jij wilt desalniettemin de kachel/boiler gebruiken dan kan het zijn dat er te veel butaan in jouw tank/fles zit en de kachel in storing valt. Hang er dan een andere fles aan of tank weer wat "verse" LPG (of desnoods propaan).
  5. De accuspanning is te hoog: hoewel jouw kachel uitsluitend op gas werkt heeft hij toch stroom nodig: stroom voor de ontsteking van de brander als hij op basis van de thermostaat weer aan moet en stroom voor de ventilator om de warme lucht rond te blazen. Deze beveiliging werkt ook als de spanning te hoog wordt (boven de 14,7 V) ter bescherming van de elektronica van de kachel zelf.
  6. n van de 10 andere beveiligingen is in werking getreden (verbrandingslucht-temperatuur buiten de marges, elektronica-storing (6x stuks), afvoer verbrandingsgassen niet correct e.d.). De remedie hiertegen is kachel uitzetten, twee minuten wachten en opnieuw proberen. Soms moet je dit een paar keer herhalen. Mocht dit geen resultaat hebben dan zul je uiteindelijk de Truma-storingsdienst moeten gaan waarschuwen; veelal vervangen die dan jouw printplaat tegen de somma van (vanaf) 200,-
  7. Mocht helemaal niets helpen dan kun je altijd nog "His Masters Reset" proberen. Een storing in de software van de verwarming valt soms op te lossen door de Truma geheel los te koppelen van de stroomvoorziening, waardoor die zich bij een herstart geheel reset. Dit kan het handigst door de accu even af te koppelen, maar pas op! Dan gaat jouw vorstbeveiliging ook open en stroomt jouw drinkwater weg! Dus eerst even een wasknijpertje op de vorstbeveiliging zetten en dan pas de accu afkoppelen. n minuut wachten (duurt langer dan je denkt!) en dan weer de accu aansluiten. Keep your fingers crossed. Hoepen dat hij nu weer normaal doet. 

Nu hebben de nieuwe Truma Combi's een reset-knop op hun apparaten zitten. Mocht je de Truma dus met geen mogelijkheid weer aan het werk krijgen, kijk dan daar eens na. Zie de figuur afbeelding 7 hiernaast: verwijder het klepje en links zit een rode resetknop. Even indrukken, klepje weer terugzetten en nogmaals proberen te starten.


Mocht het bovenstaande niet tot een oplossing hebben geleid, dan is de volgende actie misschien gewenst: haal de printplaat uit de Truma,  maak alle elektrische aansluitingen en soldeerpunten schoon met een wattenstaafje, gedrenkt in alcohol. Neem vervolgens de stekker-contacten onderhanden met een heel fijn waterproof schuurpapiertje zodat eventuele roest en andere corrosie weggehaald wordt. Zety de printplaat weer terug en bevestig de stekkertjes. De kans bestaat nu dat hij het verder weer een tij probleemloos doet. 

De nieuwere Truma Combi's hebben een knippercode op hun bedieningsschakelaar zitten: het rode lampje knippert dan een aantal keren achter elkaar (allemaal korte flitsjes). De latere versies hebben een knippercode gekregen (kort en lang afwisselend door elkaar). En de nieuwste series hebben een LCD-bedieningspaneeltje waarop een vlammetje gaat knipperen als er een fout/beveiliging optreedt. Door de draaiknop naar de positie van het waarschuwingssymbool te draaien en daarna de draai-drukknop aan te tikken, verschijnt de storingscode op het scherm.

Download hier de complete foutcode-lijst van Truma (255 stuks)

Hieronder de betekenis van al die codes bij de verschillende types (als je op de foutcode-lijst klikt opent die in groot scherm):

Truma C, 4 of 6-serie:Nieuwere Combi E-types:


Truma met Display (E en iNet-versie)Checklist fouten (verwarming Combi Gas) vanaf bouwjaar 04/2018

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding

Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding

Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
#301,
#417
Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#302,
#418
Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 V Accu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#303,
#411
Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 V Accu opladen
#401 Zomerstand met leeg waterreservoir Verwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#402 Warmeluchttemperatuur overschreden:

- Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
- Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Controle van de verschillende uitlaatopeningen
- Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#407 Geen 230 V bedrijfsspanning

Zekering 230 V defect

Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen

Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)

Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#408 Geen gastoevoer in mix mode Gastoevoer controleren Zie fout # 507 (In de mix mode blijft er elektrisch verwarmd worden)
#412 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten.
#419 Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
(In de mix mode blijft er op gas verwarmd worden)
#507,
#516,
#517
Gasfles leeg

Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten

Gasdrukregelinstallatie bevroren

Aandeel butaan in de gasfles te hoog

Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht

Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen

Gastoevoer controleren en kranen openen

Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken

Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 C is butaan ongeschikt om te verwarmen

Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.

Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#607 max. aantal resets fouten bereikt 15 minuten wachten en fouten resetten
#621 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 C 16,2 kOhm / 20 C 12,6 kOhm / 25 C 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#624 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen
En heb jij nog een type van vr 1997?

Je zou het haast niet geloven, maar er rijden nog campers die een oude Truma van vr 1997 hebben.
Wees blij, want die doen het bijna altijd! Eigenlijk zit er maar n kwetsbaar onderdeel in het besturingspaneeltje en dat is de NTC, de temperatuurgevoelige weerstand die als thermostaat geldt. Die wil nog wel eens stuk gaan en dan slaat de kachel niet meer af als de temperatuur bereikt is. Helaas is het besturingspaneeltje niet meer te krijgen en de opvolger van de Truma C6001 werkt niet. Dan zul je zelf aan het knutselen moeten, maar moeilijk is het niet.


De boiler doet het niet

Gaat het rode lampje van de boiler branden en slaat de boiler dus niet aan, dan zijn in aflopende volgorde de meeste storings-oorzaken:
1. onvoldoende gas-toevoer; controleer of jouw fles nog voldoende vol is. Denk ook aan het algemene probleem van LPG in de winter!
2. de afdekkap van de schoorsteen zit er nog op; de schoorsteen zit altijd aan de zijkant/achterkant en kan zijn voorzien van een afdekplaatje tegen water inlaat bij het wassen. Misschien ben je vergeten die er waar af te halen?
3. onvoldoende accu-spanning? De automatische pizo-ontsteking heeft voldoende spanning nodig om te werken.
4. De overdruk-overloop is verstopt; het komt niet vaak voor, maar die overloop wil bij langdurig stil staan (niet gebruik van de boiler) wel eens verstopt raken. Goed uitzuigen of met een een pijpenrager, klein formaat (je moet het vuil niet er verder in duwen!), roeren. Je vindt de overloop net onder de schoorsteen waar een klein buisje zichtbaar is. Heb je die niet, dan gaat de overloop naar buiten via de vloer en zul je die dus daar, net naast de boiler moeten zoeken.laatstelijk gewijzigd: 4 juni 2019
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint

<terug naar Top>