header

Menu
Menu / Site-Map

Nieuw op de site

Pas op Facebook!


Windows vs Linux?


Onze uitjesZoekenContact

Diesel ombouwen tot Euronorm 6!

In het Duitse internetblad "Autozeitung.de" van 7 november 2018 is een artikel verschenen over de mogelijke ombouw van diesels naar de nieuwe Euronorm 6. Ik wil jullie dit artikel zeker aanraden. Voor diegenen die het Duits niet goed machtig zijn, heb ik de betreffende pagina vertaald. De foto's bij het artikel zijn ook alle uit de genoemde pagina. Wilde je hem in het origineel? Klik dan hier.

Regels voor de ombouw zijn nodig.

Om de dreigende rijverboden voor dieselauto's in Duitse steden te voorkomen, moeten dieselauto's worden omgebouwd tot Euro 6-norm. De Duitse federale overheid verwacht van de autofabrikanten dat zij de kosten voor de aankoop en installatie dekken. Het federale ministerie van Verkeer en Waterstaat zou graag begin 2019 het wettelijke kader hebben gecreëerd. Het ministerie streeft er naar "zonder vertraging, de juridische en technische vereisten voor het gebruik van retrofits als uitzonderingen op verkeersbeperkingen toe te staan," zegt hij in een discussienota die eind oktober 2018 voor het federale kabinet in Berlijn is gereed gekomen.

Hoe een dergelijke omzetting er uit kan zien tonen verschillende voorbeelden: zo biedt het Deense bedrijf Amminex (Faurecia) met BlueFit een eigen retrofit oplossing voor het reinigen dieseluitlaatgassen aan. Belangrijk voor de klant: ingrepen in het motorcompartiment of de software zijn niet nodig. Slechts twee compacte patronen met vaste, aan zout gebonden ammoniak worden op de plaats van het reservewielbron geplaatst. De cartridges slaan meer dan twee keer zoveel ammoniak op als AdBlue met dezelfde benodigde ruimte. Verwarming veroorzaakt gasvormige ammoniak, die wordt geleid naar de uitlaatgassen waar het de NOx ontbindt. Met deze vorm van Euro 6-aanpassing zal een verandering van gemakkelijk toegankelijke cartridges om de 15.000 kilometer moeten plaatsvinden. Dit zou slechts twee minuten in de werkplaats moeten duren.

De ombouw naar  Euro 6: zo werkt het

Katalysatorproducenten Baumot (ehem. Twintec) heeft eveneens een
Euro-6 retrofit systeem (BNOX SCRsysteem) ontwikkeld voor auto's, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) duidelijk vermindert. Het BNOx SCR-systeem van Baumot kan de stikstofoxiden met 99 procent verminderen op de testbank en met 94 procent onder echte rijomstandigheden op de weg. Een Euro 6-norm zou bijvoorbeeld ook op een later tijdstip mogelijk zijn want de grenswaarden voor Euro 6 worden soms aanzienlijk onderschreden door Twintec. Waarom "zou zijn"? Heel eenvoudig: de noodzakelijke wettelijke kaders ontbreken nog, bijvoorbeeld voor een blauwe diesel milieu-sticker ZOdra dat is geschied, is Baumot van plan het BNOx SCR-systeem aan te bieden voor alle relevante voertuigtypen. Dat zou vooral interessant zijn voor bestuurders van auto's met Euro 5-classificatie,

Hoe duur is zo'n Euro 6 ombouw?

In tegenstelling tot wat velen vrezen, zou ombouw volgens Baumot (voorheen Twintec) niet alleen tegen overzoenbare kosten, maar ook tegen verdedigbare kosten mogelijk moeten zijn. Het zou daarbij gaan om € 1500 tot € 2000 euro, met ongeveer een halve dag werk in de erkende garage. Deze wijziging aan het voertuig zou echter door de wetgever moeten worden erkend. Op dit moment is goedkeuring van de Euro 6-ombouw alleen - of helemaal niet - mogelijk in een dure en gecompliceerde individuele procedure, aldus Baumot Managing Director Henning Middelmann. Of de voertuigbelasting, die onder andere ook wordt geheven op basis van de vervuilende emissies van de auto's, door de ombouw gaat dalen is niet bekend. Meer complexe retrofit-oplossingen worden op dit moment  door autofabrikanten afgewezenSoftware update voor Euro 5 Diesels

In feite kunnen met een software-update ​​Euro 5 diesel worden omgezet naar Euro 6  Het gaat daarbij om het afschaffen van het zogenaamde "thermische venster" waarin de uitlaatgassen wegens te lage temperatuur niet worden nabehandeld: "Dit is pas onlangs gebleken toen het uitlaatgasrecirculatiesysteem eenvoudigweg niet werd uitgeschakeld om de motor te sparen, "zei Thomas Burkhardt, ADAC Vice President of Engineering, bij Welt am Sonntag. De stikstofoxide wordt met die methode volgens de ADAC proef met gemiddeld 60 procent gereduceerd. Nadeel: de auto verbruikt ongeveer 4% meer brandstof en de motorslijtage zou kunen toenemen, 


Hoe werkt de Euro 6-ombouw van Twintec?

Het BNOx SCR-systeem van Baumot (voorheen Twintec) injecteert de AdBlue in een afzonderlijk geïnstalleerde elektrische generator, die wordt gevoed via de turbocharger. De generator verdampt het AdBlue en stuurt het vervolgens naar de uitlaatlijn. Bij een chemische reactie worden naast CO2, ammoniak en CO2, die reageren met de stikstofoxiden, geproduceerd. In de gebruikelijke SCR-katalysator wordt de ureumoplossing AdBlue rechtstreeks in de aandrijftrein geïnjecteerd. Aangezien temperaturen van 220 graden noodzakelijk zijn voor de werking van de SCR-kat, werkt de gebruikelijke uitlaatgasreiniging echter n
iet optimaal met weinig motorbelasting, in de koude startfase of in korteafstandsbedrijf.

Welke voordelen biedt Baumot ten opzichte van het SCR-systeem?

De oplossing die Baumot biedt voor de ombouw naar Euro 6 omzeild de nadelen van het conventionele SCR systemen: Al bij temperaturen van 150 graden wordt ammoniak geproduceerd en bij nog lagere temperaturen springt een verwarming als katalysa
tor bij. Daarom kan volgens Baumot de NOx-reactie al plaatsvinden bij aanzienlijk lagere uitlaatgastemperaturen. Dit voldoet aan de wegomstandigheden, waarbij de uitlaatgastemperaturen soms aanzienlijk lager zijn dan in testbanktesten. Dit is met name relevant voor de toekomstige uitlaatgasmetingen voor nieuwe auto's vanaf 2017, waarbij de waarden in het wegverkeer moeten worden ervaren.

Heeft een Euro 6 ombouw ook nadelen?

Een ombouw naar de Euro 6-norm heeft zeker nadelen. Een eerste ADAC test van een achteraf op Euro 6 omgebouwde VW Passat (1,6-liter TDI) heeft leen toename van het brandstofverbruik
aten zien. Het dieselverbruik is ongeveer vijf procent hoger dan vóór de conversie. De dynamo moet extra energie leveren die het retrofit-systeem nodig heeft voor meten en verwarmen. De daling van de uitstoot is echter immens: "De uitstoot van stikstofoxiden wordt met meer dan 90 procent verminderd", zegt Thomas Burkhardt, ADAC Vice President Technology. Het AdBlue-verbruik was ongeveer twee liter per 1000 kilometer in het geteste prototype. In het ergste geval neemt het verbruik toe tot drie liter AdBlue per 1000 kilometer.

Welke auto's zijn geschikt voor SCR-katalysator?

De ZDK (Duitse federatie voor Motor Trades) gaat ervan uit dat kan 95 procent van de personenauto's met Euro-5-certificering of ouder kan worden omgebouwd, met inbegrip van buitenlandse voertuigen.

Wanneer is de hardware beschikbaar?

Dieselmotoren zullen tot 2019 moeten wachten op de ombouw-systemen. Hoewel fabrikanten zoals Baumot hun eerste oplossingen voor Euro 5-diesel in 2019 willen lanceren, zijn experts veel voorzichtiger: "Ik verwacht binnen twee jaar geen significante hoeveelheden beschikbare conversiekits", zegt Stefan Reindl, directeur van het Instituut voor Auto-industrie aan de Hogeschool van Geislingen. Dit lijkt bevestigd te worden door het aantal bij de Federal Motor Transport Authority bechikkingen voor de goedkeuring van beschikbare retrofitsystemen: begin oktober 2018 was het precies één!

Wie is aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade (garantie)?

De garantie is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de garantie is dan volgens de specificaties van de typegoedkeuring - dit was hetzelfde op het moment dat de groene sticker werd aangebracht.

Zijn er subsidie's te verwachten van de staat?

Promotie door de staat, zoals het geval was met de introductie van de groene sticker, is wenselijk, maar onwaarschijnlijk. De federale regering heeft echter onlangs herhaaldelijk bevestigd dat zij op zijn minst een financiële bijdrage wil leveren aan de conversies van de autoconstructeurs. Onderhandelingen zijn nog gaande.


laatstelijk gewijzigd: 18 november 2018
Pagina gemaakt met Bluegriffon onder Linux Mint
<Terug naar Top>