Wat is campinggedrag?

Inleiding

Je ziet het soms staan op camperplaatsen: “Campinggedrag niet toegestaan” en je komt het vaak tegen in gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordeningen. Helaas staat er dan geen definitie bij en wordt er niet uitgelegd wat daar onder wordt verstaan. De betekenis die ons Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (de Dikke Van Dale) er aan geeft helpt je ook niet verder. Die vindt campinggedrag: overnachten in een tent, caravan of kampeerwagen. En dat is nu juist op een camperplaats wel weer de bedoeling. Het moet worden gezegd, dat dit gebod vaker voorkomt bij camperplaatsen als onderdeel van een mix-parking en veel minder bij volledig ingerichte camperplaatsen met een service-plaats voor drinkwater en loosplaatsen voor het chenisch toilet en het afvalwater. Voor mij staat campinggedrag gelijk aan “caravangedrag” en dat is kampeergedrag dat we als camperaars nu juist niet willen!

De ANWB hanteert de volgende stelregel: slapen is toegestaan, maar uitpakken om te kamperen niet. Dus luifel in, geen tuinset en geen barbecue naast de camper. Er zijn ook landen (Italië bijvoorbeeld) waar het gebruik van stelblokken (levelers) en/of stelpoten ook niet is toegestaan. Zelfs het automatisch trapje uit mag daar niet.

Naast campinggedrag kennen we ook nog zoiets als bermtoerisme: een vooral in de jaren vijftig populaire vorm van recreatie waarbij men zijn auto in de berm parkeert, er tafeltjes en stoelen uithaalt en vervolgens de andere weggebruikers gaat bekijken. En dat mocht wel!

En ik heb ooit een groep Italianen aan zien komen rijden, waarbij de stoelen en tafels naar buiten gingen, inclusief koelbox en waar vervolgens een leuk familiefeestje gebouwd werd!

Geen nadere aanduiding in gerechtelijke uitspraken

Ik heb naarstig gezocht naar jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) op dit punt naar helaas, ze zijn er niet! Wat de rechter er dus onder zal verstaan is nu niet duidelijk. In dit soort gevallen zal hij meestal aansluiting zoeken bij het spraakgebruik maar ook dit zal hem (en ons) niet verder helpen. Zoals we zagen kunnen we niets met de betekenis van campinggedrag volgens Van Dale. We moeten dus op een andere wijze tot onze uitleg komen.

Geen andere aanduiding in gemeentelijke verordeningen

Nu de wet (Wet op de Openlucht Recreatie) per 1 maart 2008 is ingetrokken geeft de formele wetgever geen indicatie meer; die heeft juist het in de open lucht recreëren vrij willen geven. Wil je nu weten wat er bij/op een camperplek mag, dan moet je te rade gaan bij de inrichter van die camperplek zelf (meestal de gemeente). In woorden kom je dan ook niet ver, omdat de gemeenten in hun APV het begrip campinggedrag niet nader definiëren. Nu dat ook geen duidelijkheid geeft, mag je op handelingen van de gemeente afgaan, als die een indicatie bevat; en die is er: de camperplaats zelf.

Resteert de camperplek zelf

De camperplek zelf zal nu uitsluitsel moeten geven. En soms doen ze dat heel duidelijk: met een reglement, zoals in Harelbeke. De foto hieronder is dat Reglement. En ingevolge dat Reglement mag je hier constructies opzetten voor zover die behoren tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. Dus je luifel mag uit, jouw stoeltjes en tafel mogen buiten en je mag de barbecue zelfs aan maken voor zover die op gas werkt. Maar er zijn ook reglementen bekend waarin dat allemaal wordt verboden!

Maar ja niet overal hebben ze zo netjes een Reglement opgehangen en moet je uit de inrichting van de camperplek maar proberen te achterhalen wat toegestaan is en wat niet. Wat dacht je van de camperplaats in Appelscha?

Zoals je al ziet lijkt het mij ook, dat je hier de luifel mag uitdraaien, je stoeltjes en tafel buiten mag zetten en misschien zelfs ook nog wel de barbecue. Door de aanleg van die groenstroken naast de semi-verharde camperplaats zou je wel heel vreemd opkijken als de beheerder vervolgens komt aanlopen en tegen jou zegt dat dat allemaal niet zou mogen.

Iets minder uitgesproken duidelijk is de camperplaats in bijvoorbeeld Makkum:
Maar ook hier durf ik de gok aan, gelet op de over bemeten breedte van de plek zelf, dat het de intentie van de inrichter is geweest dat je je luifel zou mogen uitdraaien en dus daaronder wel jouw stoeltjes en tafel mag zetten. Ik zou zeggen dat je zelfs jouw mobiele schotel op een statief nog zou mogen opzetten.

Bij de camperplaats in Genk kun je twijfels hebben wat nog wel en wat niet meer mag.

De ruimte is zeer beperkt, maar je zou nog wel een stoeltje en tafeltje kwijt kunnen, als ook een schotel op een statief. De luifel volledig uit zal waarschijnlijk niet meer kunnen en dat zou ik dan ook niet doen, bij gebreke van een Reglement.

Hiernaast zie je de camperplaats in Bourg sur Gironne. De camperplaatsen zijn smal en je hebt daar dus absoluut geen ruimte om jouw stoeltjes en tafeltje neer te zetten. Aan de overkant van de straat staan echter aan de oevers van de Gironne bankjes; het zal dus wel niet verboden zijn om daar tijdelijk te gaan zitten met jouw tuinmeubels. Een schotel zou ik hier echter niet opzetten: het statief zal al snel een sta-in-de-weg zijn.

Deze plek is dacht ik wel duidelijk: overnachten kan, meubels buiten zetten lijkt mij niet toegestaan hoewel er daartoe feitelijk plek genoeg voor is, maar de inrichter heeft daar geen ruimte voor geschapen.

Samenvattend:

Onder campinggedrag moet je volgens mij verstaan het plaatsen van stoeltjes en tafel buiten, het opzetten van een schotel op statief en/of het uitdraaien van de luifel. Of dit is toegestaan moet blijken uit:

  1. een ter plekke zichtbaar opgehangen Reglement, en bij gebreke van dien
  2. uit de inrichting van de camperplek zelf.

Is er geen reglement en is er binnen de omlijning van één plek of de kennelijke afbakening van de plek (zoals in geval van de camperplaats in Appelscha) ruimte is geschapen om luifel, tafel en stoeltjes e.d. buiten te zetten, dan kun je er vanuit gaan dat zulks is toegestaan. Is die ruimte er niet, dan is het kennelijk de bedoeling van de inrichter geweest om dat niet toe te staan en is het dus verboden.

In dat laatste geval maken wij gewoonlijk gebruik van de plaatselijk geboden faciliteiten. We parkeren de camper bij een picknick-set en kunnen gratis en voor niets gebruik maken van de tafel met zitgelegenheid. Wij koken er dan soms zelfs buiten en hebben daar nog nooit een opmerking over gehad. Je moet natuurlijk wel rekening houden met jouw medecamperaars, bermtoeristen of iets dergelijks.

Bijzonderheden voor Frankrijk en Italië

Voor Frankrijk en Italië geldt dat overal waar je een auto mag parkeren, mag je ook overnachten met jouw camper. Maar volgens de Code de la Route / Codice della Strada (zeg maar ons RVV) mag je de camper niet breder maken dan hij standaard is (dus geen luifel uit, het trapje niet uit (laten staan), en moet de camper met zijn vier wielen op de grond staan (het gebruik van levellers of blokken is dus niet toegestaan). Dus op een reguliere, normale parkeerplaats (niet zijnde een camperplaats) is het “verduisteringsgordijnen neer en jouw bed opzoeken”.

laatstelijk gewijzigd: 13 maart 2018

Hoe nuttig was deze informatie?

Het spijt ons dat de infformatie niet niuttig was.